Met een goed idee naar ’t Sociale Winkeltje

‘Het is heel wisselend hoeveel mensen er komen. Er gebeurt al verrassend veel.’

Elly Castricum en Sylvia van der Horst zijn gastvrouw bij ’t Sociale Winkeltje in het winkelcentrum Kaaikhof in Saendelft (Assendelft). Eerder vertelden ze over hun ervaring.

‘Het is een mooie samenwerking waar iedereen wat aan heeft. We zijn heel positief en blij dat we nog een jaar door mogen.’

Gastvrouwen Elly Castricum en Sylvia van der Horst, rechts Jon van Nieuwkerk van de winkeliersvereniging

Van sisterhood tot buurtwacht

De gastvrouwen vertellen enthousiast: ‘Sisterhood is een initiatief van een paar dames die de ruimte huren. Ze praten met elkaar aan de hand van trefwoorden. Bijvoorbeeld “Hoe ga je om met verwachtingen?”. Het zijn gezellige bijeenkomsten voor en door de vrouwen in de buurt.

Er kwam ook een vrouw langs die sportles wilde geven aan vrouwen, om hun zelfvertrouwen te verstevigen. Zij is nu actief in de wijk. Zo verbind je mensen. Vanuit het gezondheidscentrum is er een wandelclub. Na de wandeling eindigen ze hier met koffie. De artsen verwijzen ook naar ons door.

Hier ontstaan ook activiteiten, zoals haakclub ’t Knotje en de schilderclub. Wanneer de activiteiten te groot worden dan verwijzen we door naar een leegstaande kantine.

In de wijk is jeugdproblematiek. Kinderen gaan niet naar school en in de avond is er veel overlast. Daarom zijn we nu bezig met een buurtwacht met vaders en moeders. En er worden tegenwoordig veel sportactiviteiten georganiseerd na school voor jongeren.

We hebben een mantelzorgdag georganiseerd. En bij het lotgenotencontact treffen mensen elkaar die een partner hebben met dementie. Ze kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

Inmiddels zijn we ook een station voor kinderzwerfboeken. Kinderen kunnen hier gratis boeken komen halen.

We krijgen ook vragen van bewoners die we doorverwijzen. Zoals de Syrische vrouw die wil scheiden en om hulp vraagt. Of de oudere buurtbewoonster die een personenalarm wil voor het geval ze buiten valt. Wij verwijzen dan door naar een instantie die ze verder kan helpen. Het Sociaal Wijkteam houdt hier ook spreekuur, zij kunnen hen ook verder adviseren.’

Talent

Op dinsdagochtend is het tijd voor het Talentenhuis. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam zitten klaar om mensen te helpen met hun cv en het beschrijven van hun kwaliteiten. Ze helpen je op weg naar vrijwilligerswerk of betaald werk. We verwijzen mensen ook door naar Zaankanters voor Elkaar. Om vrijwilligerswerk te doen of bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een taalmaatje om de Nederlandse taal beter te leren.

Kunst van Max Carper

Vragen uit de buurt

In een logboek en op de website houden ze bij wat voor vragen er zijn en vermelden de antwoorden daarbij. Dat is handig voor de andere gastvrouwen/heren. Armoede, eenzaamheid en hoe om te gaan met jongeren die overlast bezorgen, zijn onderwerpen die mensen veel bezighouden. De meeste vragen gaan over opvoeding, gezondheid, openbare ruimte en gemeentezaken.

In gesprek met wethouder

‘Wanneer ga je nu in gesprek met een wethouder? Bij ons zit hij gewoon. De wijkwethouder Gerard Slegers is heel enthousiast. Hij heeft ’t Sociale Winkeltje officieel geopend en hij heeft toestemming verleend om de pilot met een jaar te verlengen. Eens per maand houdt hij spreekuur in Assendelft. De ene keer bij A3 en de andere keer is hij bij ons. Wanneer hij hier spreekuur houdt dan staat er zo een rij van tien mensen te wachten. Mensen willen hem graag spreken en dit is laagdrempelig.’

Foto Pascal Fielmich

Goed idee

Wie kan er bij ons terecht? Wanneer het past in de agenda en het een sociaal initiatief is dan denken we graag met je mee. We maken geen winst en zijn een non-profit organisatie. Het is niet de bedoeling dat hier commerciële activiteiten gaan plaatsvinden. Wel denken we graag mee met de vrouw die langskwam op zoek naar een ruimte om een zangclub te beginnen. De ruimte leent zich voor verschillende activiteiten. Er is dan een gastheer- of vrouw aanwezig die zorgt voor thee en koffie. En dat het lekker warm is.

Zo kan iedereen met een goed idee aan het werk.

‘Het is een succes. We zien veel tevreden mensen. En we zijn een goede buur.’

We hebben als logo een huisje met een rokende schoorsteen in het hart van het huis. Het logo is in hout gezaagd door een cliënt van Odeon. Met deze organisatie werken we nauw samen. Zo zijn er ook twee cliënten van Odeon die hier meewerken met kleine klusjes. De dames hebben het hier enorm naar hun zin. In de avond komen mensen van Odeon hier sjoelen. Max, een cliënt van Odeon, die hier exposeert wil iets opzetten met reiki en tarotkaarten.’

Meer weten: Bezoek ’t Sociale Winkeltje of de website van het Sociaal Wijkteam.

Serie ’t Sociale Winkeltje

Waarom heeft Saendelft een sociaal winkeltje?

Achter de toonbank van ’t Sociale Winkeltje

Met een goed idee naar ’t Sociale Winkeltje

Eerdere verhalen over Assendelft

Betty Brandsma: We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen.’

Waardering voor buurtcamping

Wijksafari Saendelft

Pacal Fielmich: Blik op Assendelft

Wandelgroep Assendelft

Zonnebloem Assendelft komt op bezoek

Eetcafe ouderen

Ontmoetingsplaatsen heb je nodig

Bakkerij Lex Brakenhoff