Waarom heeft Saendelft een sociaal winkeltje?

‘Als er een maatschappelijk initiatief is, die op zoek is naar een ruimte dan horen we het graag.’

Met deze vraag richtte het vastgoedbeheer van het winkelcentrum zich tot de wijkmanager David Kooi en de winkeliersvereniging van Kaaikhof Saendelft. Zij hadden wel een idee.

Leegstand is geen goed signaal. Ondernemers willen juist reuring en voeten op het plein. En zoals overal werd ook in het winkelcentrum De Kaaikhof in Saendelft zichtbaar dat de eenzaamheid door corona groter werd. Veel oudere bewoners, die in de appartementen boven het winkelcentrum wonen, bleven extra hangen in de winkels om een praatje te maken.

Saendelft in cijfers

De Vinexwijk Saendelft bestaat uit buurten met klinkende namen, zoals Parkrijk, Waterrijk en Kreekrijk. Deze bevinden zich aan weerzijden van de oude kern van Assendelft, een kilometerslang lintdorp. In Saendelft staan veel riante vrijstaande huizen aan een hof of water, riante tweekappers, ook zijn er statige rijtjeswoningen. 19% wordt verhuurd door een woningcorporatie. De gemiddelde woning kost zo’n 350.000 euro. Er wonen relatief veel jonge gezinnen en weinig 65-plussers. De grootste groep is tussen de 25 en 45 jaar oud.

Ontmoetingsplek

Langs het lint van Assendelft heb je buurtcentrum A3, waar ook het Sociaal Wijkcentrum is. Voor de bewoners van Saendelft is dat ‘verre zuid’ te ver weg. In de nieuwbouwwijk Saendelft mist een ontmoetingsplaats. Daarom kwamen het Sociaal Wijkteam en de winkeliersvereniging in actie om deze zaken te combineren in ’t Sociale Winkeltje. De naam kwam bij het eerste overleg op tafel. Voorheen was hier een kledingwinkel, en het moest een maatschappelijke invulling krijgen. Er is geen discussie geweest over de naam. Nog niet iedereen weet waar het voor staat, maar de term is inmiddels al zo ingeburgerd dat ’t Sociaal Winkeltje onder die naam doorgaat.

’t Sociale Winkeltje

’t Sociale winkeltje

In juli is het geopend in een hoekpand, dat daarvoor leegstond, op het plein. Er was geen strak plan, de initiatiefnemers zouden wel zien wat er op hen af kwam. Een half jaar later blijkt dat het werkt, want de pilot is verlengd met een jaar. Ook in 2022 kan ’t Sociaal Winkeltje fungeren als ontmoetingsplek, waar je met vragen doorverwezen wordt. En waar je een idee kunt inbrengen waar je samen met vrijwilligers vervolgens aan kan werken om het echt te realiseren. Bij ’t Sociaal Winkeltje zijn het gezondheidscentrum, Odion, de winkeliersvereniging, de gemeente Zaanstad, het Sociaal Wijkteam, Local Heroes en de verhuurder van vastgoed betrokken.

Het is geen buurthuis, maar een laagdrempelige ontmoetingsplek.

Vastgoedbeheer vraagt voor de ruimte een gereduceerd tarief. De sociale cohesie in een nieuwbouwwijk komt niet vanzelf. Daarom heeft vastgoedbeheer bij de bouw van het winkelcentrum, met seniorenappartementen daarboven, vastgelegd dat de winkeliers automatisch lid worden van de winkeliersvereniging. Met hun bijdrage wordt het centrum met de feestdagen verlicht en zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten. Om reuring te krijgen in het centrum en om mensen met elkaar te verbinden.

Wat speelt er in Saendelft

De nieuwbouwwijk is een typische Vinexwijk met bijbehorende problemen. Het is een wijk waar dure woningen van zes ton en sociale woningbouw tegenover elkaar staan. De bewoners kennen elkaar niet en weten van elkaar niet waar ze mee bezig zijn. In de praktijk levert dat nog wel eens problemen op. Bijvoorbeeld omdat het ritme kan verschillen en het daardoor overlast oplevert wanneer een bewoner nog lang buiten wil zitten op een mooie zomeravond terwijl de ander vroeg op staat. Tekenend is dat hier een groot aanbod is van bijlessen, omdat ouders niet accepteren dat hun kind naar het vmbo gaat.

Corona heeft net zoals overal ook hier voor veel stress gezorgd.

Ook typerend voor Saendelft is dat er dat er veel tweeverdieners en eenoudergezinnen wonen. Er zijn veel echtscheidingen en ook armoede komt hier voor. De bewoners worden wel eens de nieuwe armen genoemd, omdat ze voordat ze in de problemen kwamen wel een welvarend bestaan hadden. Kinderen gaan soms niet naar school. In de praktijk betekent het dat er veel kinderen en jongeren op straat zijn, zonder dat er iemand toezicht houdt. Jongeren doen soms dingen waar de buurt niet blij mee is. Omdat dit door veel bewoners als overlast wordt ervaren en er regelmatig incidenten zijn, is jaren geleden Baaz gestart. Dat verliep stroef, dus Baaz is weer vertrokken. Liever hebben ze het daar niet meer over.  Inmiddels is Jongerenhub actief om jongeren te enthousiasmeren samen leuke activiteiten te ondernemen. Overdag zit Rob er met het Jongerenloket. Vier avonden per week kunnen de jongeren zelf activiteiten organiseren voor en met elkaar.

Wordt vervolgd

Het buurtcentrum A3 langs de lange Dorpsstraat van Assendelft is te ver weg voor de bewoners van Saendelft. Dat er behoefte is aan een ontmoetingsplaats, dat wordt wel duidelijk na een bezoek aan ’t Sociale Winkeltje. Lees het verhaal waarin Jon van de winkeliersvereniging en twee gastvrouwen vertellen wat ’t Sociale Winkeltje (hen) heeft gebracht.

Serie ’t Sociale Winkeltje

Waarom heeft Saendelft een sociaal winkeltje?

Achter de toonbank van ’t Sociale Winkeltje

Met een goed idee naar ’t Sociale Winkeltje

Eerdere verhalen over Assendelft

Betty Brandsma: We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen.’

Waardering voor buurtcamping

Wijksafari Saendelft

Pacal Fielmich: Blik op Assendelft

Wandelgroep Assendelft

Zonnebloem Assendelft komt op bezoek

Eetcafe ouderen

Ontmoetingsplaatsen heb je nodig

Bakkerij Lex Brakenhoff