Songül Mutluer

‘In de eerste periode als wethouder werd ik geconfronteerd met vooroordelen. Mensen zagen een lieve jonge vrouw met een Turks uiterlijk. Ik kan mij nog de vraag herinneren die ik in mijn eerste maand als wethouder kreeg: “En wanneer komt jouw wethouder?”. Daardoor kreeg ik het gevoel dat ik me meer moest profileren. Maar later realiseer je je dat dat niet nodig is. Je inhoudelijke kennis, dat is wat telt.’

Maar het gevoel om je extra te moeten bewijzen blijft. Met deze uitdaging leer je omgaan.’

Dit is de vierde aflevering van een serie over het levensverhaal van Songül Mutluer. Ze was wethouder voor de gemeente Zaanstad en zit nu namens de PvdA in de Tweede Kamer. In het eerste deel lees je over haar achtergrond. In het tweede deel lees je over de studietijd. Deel drie vertelt hoe het haar verging na de studie. In dit vierde en laatste deel lees je waar ze zich sterk voor maakte als wethouder en wat haar aan het hart gaat als Kamerlid.

Installatie wethouders gemeente Zaanstad, derde van links Songül Mutluer

Wethouder gemeente Zaanstad

Songül Mutluer: ‘Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor beleid rond wonen, armoede, jeugd en ouderen. Daarnaast zit ik in het VNG bestuur, de vereniging van Nederlandse gemeenten. 

Het klinkt cliché, maar ik vind al mijn dossiers enorm interessant.

Ik geloof echt dat je als wethouder het verschil kunt maken in iemands leven. Dat maakt dat ik elke dag met een glimlach opsta om naar mijn werk te gaan.’

‘Er is een enorm woningnood. Inmiddels zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen opgelopen tot 11 jaar. Dat is bizar. Toen ik net als wethouder werd aangesteld, was er in onze gemeente geen beleid voor sociale woningbouw. Dat is er nu wel. Nu moet er bij nieuwbouw minstens 30% sociale woningbouw en minimaal 10% betaalbare koopwoningen worden gebouwd. Ook zijn er nu regels voor verkamering, woningsplitsing en Airbnb. We zagen dat veel mensen huizen inzetten om daar grof geld mee te verdienen. Dat leggen we nu aan banden. Want woningen zijn er om in te wonen, ze zijn geen verdienmodel. Ook zijn we gestart met een pilot waar we dertig woningen met voorrang gaan toewijzen aan leraren en zorgpersoneel om daarmee het personeelstekort in die sectoren terug te dringen.’

Songul Mutluer met Hans Brinkhuis van de Voedselbank Zaanstreek

‘Bij armoede moet ik vaak denken aan de kinderen. De achterstanden die zij oplopen en de kansen die zij niet krijgen bezorgen mij buikpijn. We zetten daarom sterk in op goed onderwijs en gratis sport en cultuur voor kinderen als de financiën van hun ouders niet toereikend zijn. Maar laten we eerlijk zijn: als ik kinderen een duurzame toekomst wil geven, moet ik eerst hun ouders helpen. Dat zijn vaak werkende mensen die aan het eind van de maand bijna geen geld overhouden. Dat is vaak gekoppeld aan schuldenproblematiek. Mijn angst is dat dit probleem door corona alleen maar groeien in omvang. Daarom zijn we in onze gemeente gestart met vroegsignalering en hebben we afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en corporaties om er eerder bij te zijn. Zo kunnen we mensen met de juiste hulp zelfstandig hun leven weer laten oppakken. En helpen we jongeren met het opkopen van hun schulden, met werk en huisvesting zodat ze weer toekomstperspectief hebben.’

Songül Mutluer op werkbezoek bij een woonvorm

Coronatijd

‘Wethouder zijn tijdens corona vraagt iets anders van je. Je moet nog meer je voelsprieten uitsteken om signalen te ontvangen. We zien het belang van vrijwilligers die naar elkaar omkijken, van zorgpersoneel en leerkrachten extra goed. Mensen vragen zich af of ze het financieel redden en of de voedselbank nog wel genoeg eten kan uitdelen. Ik hou mijn hart vast voor mensen die nu in de schulden raken.

De wereld ziet er totaal anders uit. Als gemeente zal je daarom nieuwe prioriteiten moeten stellen. Wat is nu belangrijk en wat kan wachten?

We moeten zorgen dat aanbieders van de jeugdzorg en zorg via de WMO overeind blijven. We moeten meedenken met wooncorporaties als mensen hun huur niet meer kunnen betalen.

Ik ben in deze periode ook trots op de kracht van de samenleving. In deze tijd van crisis is het mooi dat mensen zoveel oog hebben voor de kwetsbaren en voor het bestrijden van eenzaamheid.’

Songül Mutluer kandidaat PvdA Tweede kamer

Zaankanter in Tweede Kamer

‘Ik heb mij nu 14 jaar lang mogen inzetten voor de mensen in Zaanstad, eerst als raadslid en nu als wethouder. Het kandidaat lidmaatschap is een mooie kans om mij nu sterk te gaan maken voor heel Nederland. En als ik gekozen word kan ik nog meer betekenen ook voor Zaankanters.’

Wat wil je bereiken in Den Haag?

‘Wat ik wil bereiken verschilt niet van dat wat ik in Zaanstad probeer te doen. Ik sta voor een samenleving waarin we niet alleen investeren in stenen, maar vooral in mensen. Kansengelijkheid staat bij mij voorop. Een betaalbare woning voor alle Nederlanders. Een perspectief voor alle jongeren, ongeacht de plek waar hun wieg staat. Een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Ambities moet je in het leven blijven hebben. Laat ik eerst gekozen worden in de kamer. Ik wil uiteindelijk die functie vervullen waar ik van meerwaarde kan zijn.’

Ik blijf overigens enorm voorstander van meer vrouwen en diversiteit in de Kamer. 

Hoe ga je om met beledigingen via de sociale media?

‘Ik kreeg laatst een mooi advies van een PvdA-kamerlid hierover. Haar advies was vooral de positieve berichten onthouden. Haatmails weggooien. Als mensen bot zijn maar vooral door het systeem beschadigd, gewoon het gesprek aangaan. Terechte kritiek, daar moet je van leren maar niet in blijven hangen. En tot slot, humor en je eigen tekortkomingen omarmen. Dat advies ga ik onthouden.’

Songül Mutluer bij Opening buurtcamping

Serie over Songul Mutluer

Songul Mutluer, verandering begint bij jezelf

Studeren was nog niet zo vanzelfsprekend

De politieke antenne van Songul Mutluer

Ik geloof echt dat je verschil kunt maken

Meer Zaanse Verhalen

Eenzaamheid

Woningbouwcooperatie: Bewoner moet baat hebben bij verduurzaming

Parteon groot denken, klein beginnen