Bewoner moet baat hebben bij verduurzaming woning

’Een woningcorporatie huisvest mensen met de laagste inkomens. We hebben de ambitie om te investeren in duurzaamheid zodat het deze bewoners gaat helpen met een lagere energierekening.’

Dit is het eerste verhaal van een tweedelige serie waarin Harry Platte, directeur van Parteon vertelt over het verduurzamen van de woningvoorraad.

Harry Platte is sinds mei 2017 directeur-bestuurder bij woningcorporatie Parteon. ‘Met een bezit van ruim 16.000 woningen hebben wij als corporatie het grootste aanbod in de Zaanstreek. Dit bezit bestaat uit veel eengezinswoningen en gedateerde oude woningen. Onze opgave is om een groot deel te renoveren of te slopen en nieuw te bouwen. Zo kunnen we direct de slag maken om de woningen energiezuinig of energieneutraal te maken.’

Verduurzamen woningen

‘De Zaanstreek heeft relatief veel oude en energetisch slechte huizen. Als je gaat investeren in het verhogen van de kwaliteit en comfort, kun je duurzaamheid meenemen. De bereidheid om de woning te verduurzamen neemt toe als de bewoner er voordeel bij heeft.

Bij Parteon gaan we voor betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid en wel in die volgorde. We maken geen keuze uit die drie, we gaan voor alle drie.’

Marjan Minnesma wil schaalvergroting

‘Hoe kun je oude gedateerde woningen inventief en betaalbaar aanpassen op het gebied van duurzaamheid? We investeren in isolerende maatregelen.

Ik ben ambitieus en ik wil graag nog een paar stappen verder gaan. Daarom heb ik Marjan Minnesma van Urgenda uitgenodigd voor een bijeenkomst in de bijzondere locatie van de Watertoren. Het doel was de directie, het Managementteam en de Raad van Commissarissen te verleiden met een businesscase.

Marjan Minnesma vertelde dat ze zestig woningen verduurzaamd had. De voorzitter vroeg wat ze nodig had. “Schaalvergroting” was haar antwoord. “Ik heb haast, er moeten drie tot 3,5 miljoen woningen worden aangepast.” Ze vroeg hoeveel het ons kost om een woning energieneutraal te maken en rekende voor dat zij de woning voor de helft van de prijs kon verduurzamen. Dat levert natuurlijk aanzienlijk voordeel op.’

Harry Platte, directeur van Parteon

Label C

‘Marjan Minnesma gaat uit van energielabel C, daarmee krijg je je huis ook warm. Als je isoleert tot label A, het meest energiezuinige label, wordt het veel kostbaarder omdat de laatste aanpassingen op het gebied van isolatie relatief duur zijn. Het scheelt tijd en geld als je genoegen neemt met label C.

Haar werkwijze is dat ze aan een bewoner vraagt hoeveel iemand kwijt is aan de maandelijkse energielasten. Dat bedrag vermenigvuldigt ze met twaalf maanden en twintig  jaar voor de afschrijving van de duurzaamheidsmaatregelen. Zo krijg je een bedrag dat je kunt gaan investeren in zonnepanelen, warmtepomp en koken op inductie en is de woning aardgasvrij geworden. Toekomstige prijsstijgingen voor gas, die er zeker gaan komen, zijn dan niet meegerekend. Vervolgens kun je het gaan uitvoeren. Er worden zonnepanelen op het dak gelegd en een warmtepomp geplaatst in de tuin. De volgende stap is dat ze de bewoner vraagt waar behoefte is aan verwarming in de woning. Zo’n 85% van de mensen slaapt met een raampje open, waarom zou je dan een radiator in de slaapkamer plaatsen? Voor de extreem koude dagen kun je dan een instant heater neerzetten. Zo gaat ze alle ruimtes af. Waar geen radiator is, kun je in de toekomst altijd nog een infrarood paneel installeren.’

Opgewekt wonen

‘De eerste woningen zijn inmiddels verduurzaamd. ‘Opgewekt wonen’, zoals wij dit noemen, gaat op basis van vrijwilligheid. Bewoners dienen zelf gemotiveerd te zijn om hun woning energieneutraal te krijgen. Het is de taak van de woningcorporatie om de verduurzaming voor te schieten. Het streven is dat de bewoner na aftrek van de kosten er € 50 tot € 70 per maand voordeel uit haalt omdat de energierekening lager wordt.

We willen 200 woningen per jaar aanpakken. Dit is teveel voor Urgenda, dus we hebben nu drie bedrijven die het gaan uitvoeren. Na drie jaar zouden er 600 woningen verduurzaamd zijn, dan kun je evalueren en bedenken hoe je dit op nog grotere schaal kunt uitvoeren.

De techniek gaat snel. Wat je nu kunt doen, kunt betalen en kunt overzien, moet je nu doen.’

Al doende leer je en innoveer je.

Lees nu ook het tweede verhaal van Harry Platte over een experiment voor kwetsbare huishoudens en de lange wachtlijst voor een huurwoning.