Parteon: Groot denken, klein beginnen

‘We weten dat sommige huurders veel aan hun hoofd hebben en dat niet alles op rolletjes loopt. Soms worden deze mensen bestookt door misschien wel acht verschillende organisaties. We leven in een systeemwereld die het voor kwetsbare huishoudens zeer moeilijk maakt. Dat moeten we toch kunnen veranderen? Door belemmeringen klein op te lossen, kun je de samenleving beter maken. Het is leuk om groot te denken en klein te beginnen. In praatclubjes is dit al honderd keer bedacht. Zullen we het nu eens echt gaan doen?’

Harry Platte is sinds mei 2017 directeur-bestuurder bij woningcorporatie Parteon. Dit is het tweede deel van een serie waarin Harry Platte vertelt. In deel 1 lees je over de verduurzaming van de woningvoorraad van Parteon.

Experiment voor kwetsbare huishoudens

Harry Platte: ‘Via een datalab heb ik een experiment aangevraagd om te zien hoe ver we komen. De woningcorporatie, het onderwijs, GGD, zorg- en andere instellingen maken een lijst van honderd kwetsbare huishoudens. We kunnen per huishouden aangeven wat het kernprobleem is en wie van deze organisaties de kern van de oplossing heeft. Dan zou je de andere partijen kunnen vragen hoe ze kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over de huurachterstand. Als dit niet werkt, dan onderzoeken we hoe we dit anders op kunnen lossen.’

Harry Platte, directeur van Parteon

Beschikbaarheid

‘Er zijn wachtlijsten van tien tot veertien jaar. Het is terecht dat mensen daar boos op worden. We moeten daarom betaalbaar bijbouwen. We voegen de komende vier jaar 900 energieneutrale en gasloze woningen toe.

De gemeente heeft de opgave om 20.000 woningen bij te bouwen. Nog niet zo lang geleden wilden ze geen extra sociale huurwoningen, daar waren er al te veel van. Nu is er een coalitie in de gemeenteraad die bij de groei wel 30% sociale huurwoningen wil. In de crisistijd hebben wij grond verkocht, die hebben we bijna niet meer. De gemeente heeft ook vrijwel geen grond. En in de gemeente wordt geen sociale grondprijs berekend maar de reguliere grondprijzen voor koopwoningen.

Als wij vijftig oude woningen slopen, dan zouden we er zeventig terug kunnen bouwen als je gaat verdichten. In de Zaanstreek zie je al een diversiteit aan hoogtes. Je zou bij de nieuwbouw een, twee of drie verdiepingen toe kunnen voegen. Door historische stijlkenmerken toe te voegen doet Parteon in de nieuwbouw recht aan de elementen van cultuurhistorische waarde en passen de woningen goed bij het karakter van de buurt.’

Inloophuis

‘In verschillende flats is een gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld voor de huismeester. Als er buurtbewoners zijn die hier gebruik van willen maken voor gemeenschappelijk gebruik, dan ondersteunen we dat graag. Zoals in het geval van het

in Poelenburg. Ik hoop dat steeds meer mensen dit als een kans voor de buurt zien. Met z’n allen kunnen we problemen in de buurt makkelijker oplossen. Als je het alleen moet doen, is het te taai. We moeten ons als organisatie realiseren dat er in de wijk zowel bij Parteon als bewoners veel kennis en organiserend vermogen rondloopt. Het is een kleine moeite om dat in te zetten om mensen verder te helpen.’