‘Wormerveerders horen er weer bij’

Hij hecht eraan dat mensen elkaar meer en beter leren kennen, en met elkaar echt een gemeenschap vormen. Vanuit die gedachte zet stadmaker Joost Kuipers zich in voor zijn Wormerveer. 

joost kuipers
Joost Kuipers in het Wilhelminapark.

Met gepaste trots rijdt Wormerveerder Joost Kuipers op zomerdagen over de Zaanbocht. Enkele jaren geleden nam hij het initiatief voor Bakkie Leut aan de Zaan, het seizoensterras waar cliënten van Odion koffie, thee en fris serveren. Het terras is inmiddels een geliefde ontmoetingsplek geworden in het dorp, en wordt regelmatig genoemd als een van de initiatieven die hebben gezorgd voor een groter gevoel van verbondenheid onder Wormerveerders. ‘Mensen groeten elkaar weer op straat,’ zei Michel Schermer, beheerder van de Facebookgroep Wormerveer eerder in een interview.

Deel van de maatschappij
‘Ik was bestuurslid bij de Historische Vereniging Wormerveer, toen ik de mensen van Tante Tee een high tea op een jubileum van een vereniging zag verzorgen in de Wormerveerse Vermaning,’ vertelt Joost. ‘Meteen dacht ik: wat een mooi initiatief. Wat me trof was het feit deze mensen, mensen met een beperking, de gelegenheid kregen om deel uit te maken van de maatschappij. Ze werden niet ergens achteraf bezig gehouden, maar konden op hun eigen, spontane manier betrokken zijn. Het bracht me op een idee.’ Inmiddels erkent ook de gemeente het belang van een ontmoetingsplek als Bakkie Leut: onlangs werd Odion een vergunning verstrekt voor de komende tien seizoenen.

Geboren en getogen gladoor
Joost Kuipers is een geboren en getogen gladoor, zoals Wormerveerders in de volksmond worden genoemd. Hij groeide op in de Tuinstraat en bracht als kind heel wat uren door spelend in het nabij gelegen Wilhelminapark. Na zijn echtscheiding woonde hij zo’n tien jaar in het multiculturele Poelenburg in Zaandam. Nadat Joost bijna volledig was afgekeurd, begon hij met vrijwilligerswerk. Eerst voor Vluchtelingenwerk, later voor de gemeente begeleidde hij vluchtelingen bij het vinden van een plek in de samenleving.

In mijn opvoeding stond medemenselijkheid voorop. Dat is gebleven.

Als ICT-er was hij actief op de basisschool van zijn dochter. Hij legde er een netwerk aan en gaf in alle groepen computerlessen. ‘De wederkerigheid van vrijwilligerswerk is voor mij belangrijk: ik krijg er wat voor terug, namelijk een goed gevoel doordat ik andere mensen kan helpen. Mijn opvoeding speelt ook een rol. Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed. Medemenselijkheid stond daarbij voorop. Dat is altijd gebleven.’

Wormerveer Heeft Meer
Joost leerde zijn huidige vrouw kennen en ze verhuisden naar Wormerveer. Joost werd actief voor de Historische Vereniging Wormerveer, en later voor Wormerveer Heeft Meer, een initiatief van onder meer Mieke Pasman van de toenmalige boekenwinkel aan de Zaanweg. ‘Mieke had verteld hoe ze Wormerveer meer op de kaart wilde zetten en hoe ze de parkeerproblematiek wilde helpen oplossen. “Misschien is het ook wat voor jou om je daarvoor in te zetten?” vroeg ze.”
En dat was het. ‘Miekes inspanningen hebben de ontwikkeling van meer cohesie in het dorp in gang gezet. De blauwe zone is er gekomen, en de eerste contacten met Marketing Amsterdam en de gemeente om Wormerveer meer onder de aandacht te brengen, zijn destijds gelegd.’

Joost en team 2
Joost met het team van Bakkie Leut aan de Zaan.

Hotspot
Nadat de boekenwinkel ophield te bestaan, stopte Mieke ook met Wormerveer Heeft Meer, een initiatief van met name winkeliers. Onder de naam Hotspot Wormerveer en samen met Léon Hamming, de toenmalige voorzitter van de ondernemersvereniging en eigenaar van Saenkanter Fashion, ging Joost verder waar Mieke was gebleven.

Intensieve periode
Joost kijkt terug op een, zoals hij zelf zegt, intensieve periode. ‘Léon legde er zijn passie in en dat werkte aanstekelijk. We hebben vele gesprekken gevoerd met onder meer ambtenaren en wethouders van Zaanstad, en het is ons gelukt Wormerveer meer op de kaart te zetten. De gemeente merkt Wormerveer tegenwoordig aan als een hotspot. En er is een fietsroute van de Zaanse Schans naar Wormerveer gerealiseerd.’
Dat Wormerveer het verdient een hotspot te worden genoemd, daarover bestaat volgens Joost geen twijfel. De Zaanbocht en het historisch erfgoed aan de overkant van de Zaan (maar volgens Kuipers alleen vanaf de Wormerveerkant zo mooi te bewonderen), zijn daar het bewijs van. Toch ziet hij ook dat er nog veel moet gebeuren om de naam écht waar te kunnen maken.

Daadwerkelijke acties
‘Wormerveerders voelen zich nu veel meer erkend, ze horen er weer bij. Nu is het belangrijk dat alle plannen, al onze inzet zich gaat vertalen in daadwerkelijke acties vanaf gemeentelijk niveau.’ Hotspot Wormerveer is om die reden niet meer als zodanig actief; de gemeente en City Marketing Zaanstreek zijn wat hem betreft nu aan zet. Onder meer om de Zaanbocht en de mogelijkheden voor de pleziervaart aldaar te verbeteren.

Ik heb Wormerveer de afgelopen jaren positief zien veranderen. Er gebeurt veel.

De gesprekken met overheden, aangelegenheden waarvoor Joost dikwijls in pak de deur uit moest, heeft hij als leerzaam ervaren. Inmiddels kiest hij er bewust voor zich op vooral buurtniveau in te zetten. Zo helpt hij bij de herstart van het Zonnehuis, het buurthuis in de Schrijversbuurt. Hij zorgt voor de publiciteit, onder meer via Facebook. Maar ook legt hij verbindingen tussen buurtbewoners en het Sociaal Wijkteam dat de activiteiten coördineert.

Steeds meer activiteit
‘Ik heb Wormerveer de afgelopen jaren positief zien veranderen. Er gebeurt veel. In buurthuis De Lorzie, gerund door Mieke Pasman en Johan Knopjes. De Bloesem is er gekomen; je ziet steeds meer activiteit, waardoor mensen elkaar leren kennen. Zeker als Bakkie Leut er weer staat. Dan zie je mensen met diverse achtergronden met elkaar in gesprek gaan. Fietsers stappen af, bootjes leggen aan. En dat is wat ik voor ogen heb, dat mensen elkaar meer en beter leren kennen. Dat men minder angst heeft voor elkaar en dat je samen een leuke gemeenschap hebt. Dáár wil ik aan meewerken, aan de beleving dat het leuk is om in Wormerveer te wonen en te werken.’

Over Bakkie Leut aan de Zaan verscheen eerder een verhaal.
Het interview met Michel Schermer vind je hier.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadmakers maken met een maatschappelijk initiatief een verschil in de lokale samenleving. Ze doen dat doorgaans op vrijwillige basis als hun bijdrage aan een betere wereld.

Meer stadmakers

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………