De waarde van een bedrijventerrein

Een inclusieve samenleving met een sterk regionale focus.

Eerder schreven we bij De Zaanse Verhalen al over ’t Lokaal. Nu de maatschappij hopelijk weer op volle toeren gaat draaien is het handig om te weten dat Zaanse studenten voor opdrachten en stages in de regio een verschil kunnen maken.

‘We hebben elkaar nodig. Door zaken samen op te pakken als bedrijvenvereniging kun je het gebied bedrijfseconomisch gezond houden.’ Toen Dick Dekker zes jaar geleden werd gevraagd als voorzitter voor de bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer in Wormerveer wilden ze inzicht in het terrein.

‘Wat is de WOZ-waarde waarbij de letters staan voor werkgelegenheid, onderwijs en zorg. Op het terrein zijn 500 ondernemers die gezamenlijk werkgelegenheid bieden aan 4500 mensen.

Mensen weten weinig van de dynamiek van het bedrijventerrein. Ik zou willen dat mensen hier veel meer bij betrokken zijn en dat ze zich realiseren wat de waarde is van dit gezonde bedrijventerrein. Ook dat er mogelijkheden zijn voor leerlingen om bij de prachtige bedrijven ervaring op te doen.

Het gaat mij om de dynamiek en om het gezamenlijk aanpakken. Zo zijn we bezig met mantelzorgers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat voor onderwerpen kunnen we langdurig verbinden aan studenten van het Regiocollege? Dat kan verduurzaming en bereikbaarheid zijn of behoud en verduurzamen van het werkgelegenheid. We kunnen hier de verbinding aangaan. Alle problemen in de maatschappij hebben we hier ook in het klein. Als het hier floreert, dan heeft het een aanzuigende werking. Dan staat het open voor werkgelegenheid, innovatie, verduurzaming, inclusiviteit.

Bij ’t Lokaal verbinden we de bedrijven, gemeente en onderwijs met elkaar. Je moet community’s creëren die met elkaar omkijken naar de toegevoegde waarde als ze zich samen ergens voor inzetten. Als je het leven op een bedrijventerrein mooier maakt dan heeft dat een aanzuigende werking voor het vestigingsklimaat.

Regelmatig komen scholieren langs om met een bedrijvensafari te ontdekken welke bedrijven er gevestigd zijn. Hier kunnen ze eventueel stage lopen of een afstudeeropdracht volgen en wellicht in de toekomst aan het werk. Via het Kuiken gaan tweedejaars leerlingen van het Regiocollege aan de slag met marketing en communicatie opdrachten van bedrijven op het terrein.

Er bleken veel zzp’ers te zijn, daar is nu een broodfonds voor opgezet zodat zij ook verzekerd zijn. De afgelopen jaren zijn via ’t Lokaal verschillende subsidies aangevraagd. Zo wordt hier nu een onderzoek gedaan hoe je ondermijnende criminaliteit kunt herkennen. En jongeren die moeilijk aansluiten bij de arbeidsmarkt volgen een leertraject via Local Heroes zodat ze zicht krijgen op een gezonde werkbare toekomst.’

Meer informatie vind je op de site van ’t Lokaal.