Basisschool De Eigen Wijs zoekt ideale methode

Jet Meelker is directeur-bestuurder bij de vernieuwende bassisschool De Eigen Wijs in Wormer. Eerder vertelde ze over de achtergrond en start van de school. Lees eerst deel één De Eigen Wijs doet het anders.

‘We onderzoeken op welke manier het kind het beste kan leren en we ondersteunen ze daarbij. Je kunt ook leren door te doen en te bewegen. Op een reguliere school moeten kinderen vanaf groep drie een groot deel van de dag aan tafel blijven zitten. En dat terwijl ze in de kleutergroep leren om op verschillende plekken in de klas in groepjes zelfstandig te werken, zoals bijvoorbeeld in een bouwhoek. Waarom kunnen ze dat niet meer als ze in groep drie zitten?

Het systeem van de kleuters zetten wij door in de hele school. Kinderen hoeven niet de hele dag te zitten. Wij bieden een vrij strakke structuur, waarbinnen ze relatief veel vrijheid hebben.

Het kind staat centraal en daar bouwen we het systeem omheen. We zoeken uit wat voor hen werkt. Kinderen van hetzelfde niveau worden bij elkaar geplaatst, zodat de leerkracht gelijke instructies kan geven. Dan maakt het niet uit of dat de juf van jouw stamgroep is. We werken met relatief kleine groepjes, zodat we snel zien of het kwartje valt. Je kunt daar dan direct op inspelen. Als kinderen iets niet snappen, dan gaat de juf op een creatieve manier op zoek naar materiaal of een andere methode. De leerkrachten weten precies wat ze moeten leren en in welke volgorde.

Onze leerkrachten benaderen alle leerlingen vanuit de basishouding dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat maakt alles uit, dat voelt een kind. Vaak hebben kinderen ervaren dat ze niet goed zijn als ze minder presteren. Ze worden dan als uitzondering gezien en behandeld. Ook kinderen die juist heel goed kunnen leren, voelen zich vaak anders. Iedereen wil erbij horen. Bij ons heeft iedereen een eigen leer- en ontwikkelingsplan. De uitzondering is normaal, dat geldt voor iedereen.

De Eigen Wijs is voor heel veel kinderen een fijne school. Ze komen hier tot hun recht. We doen het anders.’

Bioritme is leidend

‘We gebruiken het bioritme voor het indelen van het dagprogramma. Zo starten we om 9 uur, dat is relaxter voor de leerkrachten en kinderen. We hebben een continurooster tot half vier, inclusief een half uur buiten spelen. Voor 10 uur moet je groep drie tot pubers niet meteen laten rekenen of aan taal zetten. Tussen 10 en 12 uur werkt het kortetermijngeheugen namelijk het beste, dan geven we in de hele school taal en rekenen. Vanaf 2 uur gebruiken we het langetermijngeheugen voor de thema’s en voor het automatiseren. Zoiets als de tafels leren blijft dan beter hangen.

Het is geen hogere wiskunde, maar breder durven kijken en het doen.

‘Natuurlijk is het belangrijk dat de basis van lezen, rekenen en schrijven goed is. Die basis heb je nodig. Daarnaast geven we kinderen de kans om te ontdekken wat hun talent is. Dat leer je door uit te proberen of je er iets mee hebt. We hebben een breed aanbod. Zo hebben we bijvoorbeeld een naaiatelier, maar we doen ook veel met dans en theater. De kinderen wilden leren hout te bewerken. Samen met de ouders is er een plan gemaakt. Nu staat er een werkbank die gemaakt is door een vader en is gesponsord door Floris. Andere ouders helpen met het werken met hout. Wat mogelijk is en wat op ons pad komt bieden we aan.’

 

Meer informatie vind je op de website van de basisschool De Eigen Wijs.