’t Lokaal koppelt iedereen aan elkaar

Wist je dat er op het bedrijventerrein in Wormerveer een bedrijf is dat vliegtuigtrappen maakt, kwallen kweekt, tubes maakt voor A-merken en dat er een uitvinder is die het huis van de toekomst bedenkt? En dat (jonge) Zaankanters hier dichtbij huis praktijkervaring kunnen opdoen en werk kunnen vinden?

In dit eerste deel van de tweeluik over ‘ t Lokaal worden de achtergronden en de doelen belicht. In het tweede en laatste deel komt het stagebureau aan bod.

Op het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer zijn de branches bouw, ICT en de maakindustrie sterk vertegenwoordigd. Ook werken er veel zzp’ers. ’t Lokaal heeft deze informatie verzameld, waar nu waarde aan gegeven kan worden. De volgende stap is dat bedrijven zich openstellen en dat de contacten met scholen en gemeente opleveren dat meer Zaankanters dichtbij huis een baan vinden en ervaring opdoen.

Zo maak je de regio sterker en belast je het milieu minder.

't lokaal, tekening olivier rijcken
’t Lokaal, tekening Olivier Rijcken

Wat is het idee achter ’t Lokaal?

Dick Dekker, voorzitter van bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer  in Wormerveer en initiatiefnemer voor ’t Lokaal vertelt: ‘Wanneer je met een helikopterview naar het bedrijventerrein kijkt, dan zie je vijfhonderd bedrijven waarvan 150 lid zijn van de vereniging. Samen bieden ze werkgelegenheid aan 4500 mensen. Als collectief zijn ze verantwoordelijk voor de werknemers, dat er voldoende werk is, dat er goede opleidingen en onderwijs is en mogelijkheden voor een leven lang leren, en dat er een goede zorg wordt geboden aan de mensen.

De opgave is om het bedrijventerrein zowel op economisch als sociaal maatschappelijk niveau vitaal te houden. Daarvoor moeten we weten wat onze WOZ-waarde is, dat staat voor werk, opleiding en onderwijs, en zorg. We hebben in kaart gebracht hoeveel mensen er werken en in welke branche, wat hun opleidingsniveau is, hun leeftijd, de nationaliteit, of het mannen of vrouwen zijn, en welke zorgvraag er is. Als je over deze gegevens beschikt, dan weet je waar er vraag naar is en kun je inspelen op de groei, maar ook op de vergrijzing en zorgvraag.’

Zo kun je meeliften met de groei in de metropoolregio Amsterdam.

't Lokaal, foto Sarah Vermoolen
Timo Regt, Anke Kars en David Kooi en vele anderen zijn betrokken bij ’t Lokaal

Wat is het doel van ’t Lokaal?

Aan het begin van het bedrijventerrein in Wormerveer vind je op de Industrieweg 13a op de eerste etage van een bedrijfsverzamelgebouw een grote ruimte waar diverse doelgroepen elkaar treffen aan een lange tafel en in de zithoek. David Kooi is verbonden aan ’t Lokaal als ambtenaar van de gemeente Zaanstad. ‘We bestaan nu anderhalf jaar en de loop komt er in.

50 stageplaatsen

‘We hebben drie doelen: 50, 50 en 50. We willen voor de periode tot december 2019 50 stagiaires kennis laten maken met de bedrijven op het terrein. Ook kunnen ze hier in opdracht van het bedrijfsleven opdrachten voldoen. Het stagebureau is nu twee weken open en de eerste stages staan online.’

50 mensen aan het werk

‘Ons tweede doel is om vijftig mensen aan een baan te helpen. We weten dat de meeste mensen een baan vinden via hun eigen netwerk.’

Als je elkaar kent, dan gun je elkaar dingen.

‘Wij gaan het lokaal proberen te regelen door een buddysysteem waarbij ieder voor vijf mensen op zoek gaat naar passend werk. Dat gaan we opzetten met Werkom. In de toekomst willen we een flexibele schil opzetten met mensen die inspringen met piekmomenten. Ze worden dan ingezet op grond van hun vaardigheden en niet op basis van hun opleiding of ervaring.’

Zo krijgen ze hier de kans om ervaring op te doen.

50 mensen verzekerd via Broodfonds

‘Het derde doel is om voor 50 zzp’ers op het bedrijventerrein een broodfonds op te zetten zodat ze bestaanszekerheid krijgen.’

't lokaal, tekening olivier rijcken
’t Lokaal, Tekening Olivier Rijcken

Wie zijn er bij betrokken?

‘Anderhalf jaar geleden hadden we een blanco A4 en nu staan we hier. De vooronderstelling is dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente allemaal elkaar al kennen. Maar in de praktijk blijkt dat het belangrijk is om samen te werken aan een gemeenschappelijke agenda. De afgelopen tijd hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de bedrijvenvereniging met de vraag wat ze nodig hebben.

Bedrijven hebben behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Op scholen hoorden we dat ze daar juist op zoek zijn naar plekken waar studenten stage kunnen lopen en projecten kunnen uitvoeren. Als derde gingen we bij de gemeente langs en vroegen wat zij nodig hadden. Daar kwam uit dat er veel arbeidspotentieel op de bank zit.’

De vraag van de gemeente was: Hoe kunnen we die mensen aan het werk helpen?

Als al deze drie partijen gaan samenwerken, dan kom je verder. We zijn natuurlijk open deuren aan het intrappen. Ondernemers op het terrein denken dat ze elkaar kennen, maar dat is niet zo.

De meerwaarde van het collectief is dat we samen sterker zijn.’

't Lokaal Wormerveer

Wat ondernemen jullie?

‘We zijn nu aan het pionieren. Zo hebben we bijvoorbeeld studenten mee laten lopen bij de ontwikkeling van de voormalige fabriek Brokking tot een wooncomplex, bij de nieuwe woonwijk Kreekrijk waar de woningen niet meer op het gas zijn aangesloten en bij een bedrijf dat de brandveiligheid voor woningen verzorgt. Zo kregen ze inzicht wat er allemaal komt kijken bij zo’n onderneming. We willen de bedrijventerreinen openzetten voor mensen. Zo kunnen we jongeren binden aan de Zaanstreek.’

Als jij in de buurt werkt, hoef je minder te reizen en houd je meer vrije tijd over.’

Lees ook deel 2 over het stagebureau van ’t Lokaal.

't Lokaal NH Dagblad
Artikel NH Dagblad/Dagblad Zaanstreek over ’t Lokaal