Olivier Rijcken over stadmaken

Voor kunstenaar Olivier Rijcken uit Wormerveer is het tijd voor actie: ‘De tijd voor pappen en nathouden is voorbij. We moeten een richting kiezen waarbij we als samenleving inzetten op verbetering, of eigenlijk voor lijfsbehoud van onszelf en van de aarde. Voor heel moeilijke grensoverschrijdende problemen, zoals de klimaatverandering, moeten alle partijen samenwerken en samen met elkaar door een deur willen. Het is al moeilijk genoeg om met welwillende mensen een dergelijk complex probleem aan te pakken, dus hiervoor is nog veel meer nodig.’

Olivier Rijcken heeft zich in het verleden veel ingezet als vrijwilliger voor De Groote Weiver, Transition Town en Rosa. Ook is hij bekend vanwege zijn dolers, muurschilderingen die mensen in beweging kunnen zetten: ‘Ik heb altijd de behoefte gehad om mezelf in te zetten voor mijn eigen omgeving. Bij sommige reikt het tot het eigen tuinhekje, anderen gaan verder in hun buurt. Ze zien dat het kan. Dat je dingen kunt doen, dat geeft voldoening. Het levert ook dompers op. Mensen zijn vaak zo met zichzelf bezig, dat ze geen tijd hebben om samen iets te ondernemen. Ze zien het als een belasting, terwijl je samen inzetten ook voor een leuke spin off kan zorgen.

‘Dat is een leuk idee.’ ‘En wat ga jij er aan doen?’

‘Als mensen een goed idee horen waar ze enthousiast over zijn, zou je dat direct kunnen terugspelen met de vraag ‘Wat kun jij er aan bijdragen?’ Ik wil graag mensen in beweging zetten, op een zachte manier. De urgentie om iets te veranderen is groot. Ik heb hoop en voel de urgentie om dingen anders te doen.

olivier3Een stadmaker die zich alleen inzet om te verbinden, dat is te mager. Je moet extra stapjes zetten. Wanneer een stadmaker ergens aan moet trekken dan klopt het niet meer. Het zou dan beter zijn als je als coach fungeert en meer mensen enthousiasmeert om in actie te komen. Jaren heb ik voor de Groote Weiver, Rosa en Transitition Town als vrijwilliger gewerkt. Daarnaast waren er ook betaalde klussen, alles te samen maakte wie ik was. Voor mij is het heel gewoon om me in te zetten voor mijn omgeving. Ik wil graag bijdragen om het iets mooier te maken. Daarvoor ga ik op zoek naar medestanders.

Ik heb er heel hard aan getrokken en was bevlogen, ik zag overal kansen. Als er animo ergens voor was dan ging ik er voor.

In de praktijk heb ik gemerkt dat stadmakers zichzelf ook in de weg staan.

olivierdolers
Olivier voor twee dolers. ‘Ze staan voor beweging en voor verbinding. Ze laten je zien hoe je in een veranderende wereld je weg kunt vinden, zie het als een aanmoediging hoe je met verandering om kunt gaan die op je af komt. Een doler maakt je weerbaar. Het geeft je veerkracht om beslissingen of handelingen te herzien en het wellicht een volgende keer anders aan te pakken.’

Als het steeds om dezelfde groep mensen gaat die alles aanpakken dan sta je de verdieping naar een volgend niveau in de weg. Je kunt pas iets in beweging zetten als meer mensen verantwoordelijk worden voor het initiatief. De brede erkenning en verantwoordelijkheid is noodzakelijk, anders is het dodelijk voor de stadmaker in kwestie. Zelf heb ik uit enthousiasme veel aangepakt. Zo kwam ik tijd tekort om geld te verdienen. In die periode heb ik geleerd wat mijn grenzen zijn.

Als ik een goed idee hoor, dan wil ik er wel een halve dag aan besteden of kijken hoe ik kan ondersteunen. Andere mensen kunnen dat ook doen op een vrijblijvende manier.

Wanneer mensen het idee wel leuk vinden maar niet zelf hun nek uitsteken dan klopt het niet.

Wat ben je daarna gaan doen?

Je moet zoeken naar een model dat je plezier oplevert waarmee je ook in je levensonderhoud kan voorzien.

IMG_4732Voor mezelf heb ik gekozen om terug te gaan naar dat wat me goed afgaat; tekenen. Ik ondersteun nu verander- en leerprocessen met getekend beeld via ‘iktekenvoorverandering.nu.’ En dan moet je Nu heel letterlijk nemen. Het benadrukt de urgentie maar tegelijkertijd ook de wens om de zaken anders, slimmer aan te gaan pakken. Op allerlei bijeenkomsten luister ik naar de onderwerpen die voorbij komen en maak daar een getekend verslag van. Daardoor kom ik op bijeenkomsten in het hele land.

Het is inspirerend om te horen waar mensen mee bezig zijn en hoopgevend omdat er ook veel mensen zijn die het lef hebben om het roer om te gooien.

Laatst was ik op een bijeenkomst over ruilverkaveling in Zeeland, met lokale boeren, bestuurders en ambtenaren en draaide het uiteindelijk niet om efficiënte bedrijfsvoering maar dat we zo goed mogelijk voor de aarde moeten zorgen. Als rentmeesters van de aarde moeten we naar een circulaire economie waarbij we (weer) bewust onderdeel zijn van de natuur zelf.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadmakers maken met een maatschappelijk initiatief een verschil in de lokale samenleving. Ze doen dat doorgaans op vrijwillige basis als hun bijdrage aan een betere wereld.

Meer stadmakers

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………