Nick Vermeulen

‘Duurzaamheid is een prachtig thema dat zeer actueel is en waar veel techniek en kansen voorbijkomen. Via het technasium leren de leerlingen nadenken over duurzaamheid. Ik wil graag kritische burgers creëren en betrek ze bij problemen. Hoe kunnen we hun talenten inzetten?’

Nick Vermeulen uit Wormer werkte tot zijn 53e in de ICT bij IBM. Hij maakte gebruik van een vertrekregeling om nieuwe mensen een kans te geven. Sindsdien is hij docent bij het St. Michaël College en doceert de vakken Natuur Leven Techniek, ICT, Algemene Natuurwetenschappen en biologie, en in rap tempo verschuift dat steeds meer naar Onderzoeken & Ontwerpen binnen het technasium. De vrije ruimte bij de niet examenvakken gebruikt hij om leerlingen te inspireren kritisch zelf op onderzoek uit te gaan. Hun onderzoek sluiten ze af met een TedTalk.

Nick Vermeulen, docent St. Michaël College

Vertrouwen in leerlingen

‘Ik geef leerlingen het vertrouwen dat ze zelf problemen kunnen oplossen. Het is belangrijk om hen als gelijken te behandelen. En te leren dat ze het wetenschappelijk aanpakken. Ze moeten leren kritisch te kijken en te onderzoeken of de informatie echt klopt.

Ik begon negen jaar geleden met een klas van 14 leerlingen. Nu zijn er in de bovenbouw al 130 leerlingen mee bezig. We leren ze om kritische wereldburgers te worden die zin en onzin van elkaar kunnen scheiden.’

Zaadjes om mensen bewust te maken

‘De jeugd is superleuk, en die wil ik raken met onderwerpen waar ze over na gaan denken. Zelf werd ik als scholier op school geraakt door mijn docent Wil Waardijk. Hij organiseerde talloze naschoolse activiteiten op het terrein van toneel, film en schoolreisjes. Zijn doel was op sociaal en cultureel terrein de leerlingen op een hoger plan te tillen. Hij wilde leerlingen kritisch laten nadenken, respect voor elkaar en interesse in andere culturen bijbrengen. Samen sterker worden was het uitgangspunt. Hij is mijn voorbeeld en Jane Goodall is mijn held!’

Jane Goodall

De Engelse antropologe en biologe Jane Goodall is vooral bekend vanwege 40 jaar studie naar chimpansees, waarvan is aangetoond dat 98,7 % van hun DNA vergelijkbaar is met dat van de mens. De chimpansee wordt bedreigd door ontbossing en jagers. Jongeren uit Tanzania benaderden Goodall omdat zij iets wilden doen aan de grote problemen die zij zagen: wilde dieren die werden gevangen voor de vleesconsumptie, grootschalige ontbossing, lokale bevolking die vaak niet voldoende eten of drinken had en geen medicijnen en nauwelijks onderwijs. ‘Jane Goodall leert de jongeren dat als zij een klein onderdeel zouden aanpakken ze samen grotere problemen konden oplossen. Deze jongeren spreiden zaadjes om mensen bewust te maken dat ze zorgvuldig om moeten gaan met de wereld en de dieren.’

Roots and shoots

Het programma Roots and Shoots waarmee Jane Goodall kinderen en jongeren van basisschool tot universiteit inspireert wordt in 120 landen ingezet. Ze bedenken zelf projecten voor een betere leefomgeving.  Zo worden duizenden jonge mensen uit verschillende culturen met verschillende achtergronden gemobiliseerd om na te denken over de zorg voor mensen, dieren en het milieu. ‘Een betere wereld begint dichtbij. Jane Goodall vraagt hen wat ze willen veranderen en met een klein plan dichtbij school te beginnen. Door de jeugd te mobiliseren die bewust omgaat met het milieu, de wereld en bedreigde diersoorten wil ze een beweging als een olievlek teweegbrengen. Tientallen leerlingen van mij zijn lid en denken na over wat zij kunnen doen.

Bij het St. Michaël College bouwen we een technasium werkruimte. Hier gaan we aan het werk met duurzaamheid en techniek. Dit is super actueel en biedt veel kansen. Leerlingen werken samen met bedrijven aan het bedenken en oplossen van vraagstukken over duurzaamheid.’

Lees ook deel twee waarin Nick Vermeulen vertelt hoe hij leerlingen enthousiasmeert om circulair te denken.