Docent op zoek naar passie en lef

Ik ben op zoek naar passie en lef. Een baas wil iemand die initiatief neemt, passie heeft en een verhaal.

Nick Vermeulen was leerling op het St. Michaël College, evenals zijn zus, vrouw, en later hun drie kinderen. Zijn gymleraar Henk Hofer raadde hem aan om ook gymdocent te worden. Daarna koos Nick voor een carrière in de ICT bij IBM. Toen de oudste dochter van Vermeulen op het SMC kwam nodigde Henk Hofer – die toen plaatsvervangend rector was – hem uit voor het MR en later het schoolbestuur. Na het vertrek bij IBM vroeg dezelfde Henk Hofer of Nick geen les wilde geven. Op de vraag welk vak hij graag zou willen doceren antwoordde hij biologie. Zelf dacht de rector aan Natuur Leven Techniek, ICT of Algemene Natuurwetenschappen. Sindsdien doceert Nick Vermeulen deze vakken en biologie. Aan de HvA haalde hij zijn tweedegraads biologie en nog net voor zijn 60e rondde hij een master voor zijn eerstegraads biologie af in Utrecht. Bij de VU werkt hij tegenwoordig ook een dag in de week als coördinator Biologie, om inspirerende bijscholing voor docenten te organiseren.  

Vermeulen is een mooi voorbeeld van een leven lang leren en vitaal blijven. En welke invloed een docent op je leven kan hebben.

Docent Nick Vermeulen enthousiasmeert op het St. Michaël College in Zaandam leerlingen om circulair te denken. Lees eerst deel één van zijn verhaal.

‘Natuur Leven Techniek is geen eindexamenvak, daardoor kan ik de inhoud en het examen zelf bepalen. Ik vraag de leerlingen wat zij willen leren en wat ze later willen worden. Bij voorkeur moeten ze iets kiezen dat past bij hun studie, of hun later beroep. Zo kunnen ze al ontdekken of het echt iets voor ze is. Ze sluiten af met een inspirerende TedTalk waarbij ze laten zien dat ze kennis hebben die een ander niet heeft.

Bij het Technasium moeten de leerlingen zelf een project bedenken wat ze gaan onderzoeken. Daar help ik bij als coach. Ik geef ze geen informatie. Ze moeten alles zelf uitzoeken. Daarvoor gaan ze bij bedrijven langs die expert zijn. Op deze manier onderzoeken ze waar ze goed en minder goed in zijn. Het is teamwork waarbij je leert samenwerken maar ook taken moet doen die je minder goed liggen en die je zo kan ontwikkelen.’

Duurzaamheid benaderen we als positief verhaal, niet als een doemscenario. Het biedt veel kansen en levert veel leuke ideeën op.

Nick Vermeulen, docent St. Michaël College

Circulaire economie dichtbij school

‘Een thema is circulaire economie, waarbij ik hen vraag projecten te bedenken dichtbij huis en school. De leerlingen zochten uit hoe de school verwarmd wordt. Ze zagen dat een grote gasketel de hele dag stond te loeien en dat de school nog niet geïsoleerd was. En dat veel leerlingen brood en fruit weggooiden. Dat zou je kunnen gebruiken om de school te verwarmen. De leerlingen kwamen met het idee voor een biovergister. En ze bedachten van alles om geld op te halen, onder andere door het duurzame idee te pitchen bij Rabobank Zaanstreek waar we de eerste prijs mee behaalden. De biovergister staat er inmiddels, leerlingen gaan deze in de toekomst laten werken. Binnen dit project zijn interessante en leuke onderzoeksprojecten op chemisch en biologisch terrein.’

Het is belangrijk dat de leerlingen gezien worden en dat je ze een duwtje hebt kunnen geven en zelfvertrouwen.

Vrienden van Technasium

‘Bij het technasium betrekken we gepensioneerde technici. Zij hebben veel technische kennis die wij als docenten vaak niet in huis hebben. Wij hebben hun kennis hard nodig die ze graag delen. En zo raken de technici niet in een sociaal isolement na hun pensionering. Iedere week helpen ze de leerlingen met hun vraagstukken.’

Olievlek van leuke ideeën

‘Een groep vroeg zich af of we van afvalplastic op school meubilair kunnen maken. Ze onderzoeken dan welk plastic geschikt is, wat de smeltpunten zijn, welk giftige stoffen vrijkomen. Hoe mooi zou het zijn als ze leuke ontwerpen bedenken voor schoolstoelen? Dat idee zou je dan ook kunnen exporteren naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen.

Een andere groep bedacht dat je met compost uit de biovergister in een kas zelf groente kan kweken. De kas zou dan verhit kunnen worden met de biovergister. De opbrengst van de kas kan verkocht worden in de kantine. Zo heb je echt een heel korte circulaire economie.

Het denkproces is heel belangrijk. Het circulaire denken neem je mee in je bagage.’

‘Ik ben altijd benieuwd naar hun dromen en wat ze later willen bereiken. Je hoopt zaadjes te planten. Ik vind mijn werk superleuk!’