Iedereen eigenaar van strand Wormerveer

Een vergeten stukje Wormerveer onderging onlangs een metamorfose, en plotseling had het dorp een stadsstrand aan de Zaan! Waar kwam het idee vandaan en wie maken het mogelijk? De wijkmanager, de ondernemer en de sportbuurtwerker vertellen.

Monica Briefjes, wijkmanager

Terrein Noordeinde
Over het terrein aan het Noordeinde waren veel klachten.

‘Al zo’n tien jaar wordt er in Zaanstad gesproken over een stadsstrand. Toen collega’s een training volgden om volgens een methodiek in korte tijd iets te bereiken, en het idee ontstond voor een strandje in Wormerveer, waar de Zaanoever volop toegankelijk is, was ik meteen enthousiast en ging ermee aan de slag.
Over het terrein aan het Noordeinde, gelegen naast kledingzaak The Jeans Factory, wordt al jarenlang geklaagd. Het ligt er onverzorgd bij en er zou afval worden gedumpt. Ik belde de eigenaar en ook hij vond het een goed plan om op een deel ervan een strandje te realiseren. Daar was wel aardig wat geld voor nodig, en ik ging op zoek naar sponsoren. De eigenaar leverde een bijdrage, evenals The Jeans Factory die de materiaalkosten van spraykunstenaar Peter Meijn hielp te bekostigen, zodat Peter de lelijke wand van de winkel kon aanpakken.

Belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te dragen.

Ik ging na welke gemeenteafdelingen iets aan dit initiatief zouden hebben, zoals toerisme en sport, en ook zij leverden een bijdrage. Niet alleen financieel. Dat vind ik belangrijk, dat verschillende partijen zich eigenaar voelen van het terrein en met elkaar de verantwoordelijkheid dragen. Ik regel dat er elke week een hark over het zand gaat, dat de toiletten worden onderhouden en de prullenbakken worden geleegd.
Mijn wens is dat ook de buurt zich voor het gebiedje verantwoordelijk gaat voelen. Wat dat betreft hadden we een problematische start: er werden lege blikjes kattenvoer op het strandje gevonden en katten deden er dan ook hun behoefte. Dat leverde negatieve reacties op op de Facebookpagina Wormerveer. Totdat de beheerde van die site mensen opriep het niet te laten gebeuren dat dit initiatief een rommeltje zou worden. De toonzetting is sindsdien flink veranderd.
Dat de korfbalpalen worden omgegooid en de trampoline stuk is, is triest, maar we blijven een positieve insteek houden. De zomervakantie begint en dan kunnen we goed zien of het strand inderdaad in een behoefte voorziet. Mijn gevoel is dat die behoefte er absoluut is. Praat met Wormerveerders over hangjongeren en iedereen beaamt dat er voor de jeugd inderdaad weinig te doen is.’

peter meijn
Spraykunstenaar Peter Meijn maakte de metamorfose compleet. (foto: Michel Schermer)

Sjef Hendriks, calculator van aannemingsbedrijf Germieco

‘Op weg naar mijn werk fiets ik elke dag langs het strandje, en zolang ik me kon heugen lag het terrein braak. Dat die groene wildernis in een week tijd heeft kunnen veranderen in een mooi strandje, was een kwestie van ons kent ons. Monica kende één van onze directieleden van het Zaanse Vrouwennetwerk, en zo kwam de klus op mijn bureau terecht. Of ik kon berekenen wat het zou kosten om van die plek een strandje te maken. Met de begroting in de hand ging Monica vervolgens op zoek naar sponsoren, en ook wij als Germieco hebben op die manier een steentje bijgedragen. In ruil voor korting op de social return, een gemeentelijke afspraak die regelt dat bedrijven ook mensen inschakelen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, konden wij korting geven op de aanneemsom en dit mooie initiatief als Wormerveers bedrijf steunen.

Als je het mij vraagt, is het prachtig geworden.

Het was een flinke klus. Eerst gingen we na of er vogels broedden, daarna zijn we begonnen met maaien en opruimen. Aan de straatkant hebben we het voetpad vernieuwd. Het oude bouwhek is vervangen door een laag gaashekje. Ook hebben we de bestrating zo aangepast, dat een snack- of ijscokar er kan staan. Het zand bracht nog de meeste kosten met zich mee. Op het doek dat we eerst hadden aangebracht, stortten we 400 kuub zand, een laag van twintig centimeter. Vanwege het kleine budget hebben we het eenvoudig gehouden. De houten hekjes die zijn bedoeld als fietsenstalling, zijn gemaakt van oude pallets. Maar als je het mij vraagt, is het prachtig geworden.’


Joey Naus, sportbuurtwerker van Sportbedrijf Zaanstad

joey en monica
Joey Naus en Monica Briefjes (midden).

‘Een harstikke mooi initiatief, het strandje! Waar vind je nou middenin in een dorp of stad een strand? Het is een mooie plek om sport te stimuleren, en dat is dan ook mijn bijdrage. Er zijn korfbalpalen en een badmintonnet. Omwonenden hebben er een trampoline neergezet. En elke woensdag- en vrijdagmiddag neem ik sportattributen mee, en probeer de jeugd in beweging te laten komen.
Het aantal kinderen en jongeren dat erop af komt is wisselend, dat heeft ook met het weer te maken. Maar onlangs waren er op een woensdagmiddag een stuk of tien kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, hartstikke leuk. We hebben sport- en tikspelletjes gedaan en het was erg gezellig. Om die middagen zo toegankelijk mogelijk te houden, ook voor mensen die minder te besteden hebben, mag iedereen gratis meedoen.

Als je niks doet, gebeurt er nooit wat.

Ik hoop dat steeds meer kinderen en jongeren, en ook volwassenen, de weg naar het strandje weten te vinden, ook op andere dagen. Dat vergroot het gevoel van betrokkenheid, de sociale binding. Want over de materialen ben ik eerlijk. Ze zijn nu al stuk. Tja, wat kan ik daarover zeggen? Het gebeurt, en we hebben geen idee wie het doet. Een buurtbewoner sprak me erover aan, en ik begrijp ook niet waarom dit nou nodig is. Het is echt heel jammer. Maar als je niks doet, een initiatief als dit níet opzet, gebeurt er nooit wat.
Met elkaar, het Sociaal Wijkteam, de wijkmanager, de jongerenwerker en ik, proberen we verenigingen en buurtbewoners te stimuleren gebruik te maken van het strandje, er activiteiten en evenementen te organiseren, en het op die manier met elkaar te bewaken. Het zou mooi zijn als we daarin slagen.’

De sportactiviteiten zijn elke woensdag- en vrijdagmiddag met uitzondering van de eerste twee weken van de zomervakantie. Het programma vind je op de Facebookpagina van wijkmanager Monica Briefjes. Als je ideeën hebt voor evenementen op het strandje en je daartoe het initiatief wilt nemen, kun je haar via die pagina bereiken. Om veiligheidsredenen is het verboden te zwemmen in de Zaan.