De Amandelbloesem


Voor bewoners van Zaanstad Noord is De Amandelbloesem een begrip. In dit voormalige ouderen- en verzorgingstehuis van Evean hebben heel veel ouderen hun oude dag doorgebracht. Je kon starten in de aanleunwoning, doorstromen naar een inleunwoning en daarna stond de afdeling van het verzorgingstehuis klaar om de mensen verschillende mate van verzorging te bieden. Ze werden daarbij ondersteund door talloze vrijwilligers.IMG_1276

Totdat van overheidswege werd bepaald dat veel verzorgingstehuizen dicht of verkleind werden. De bewoners van het verzorgingstehuis werden overgeplaatst en de flat kwam leeg te staan. De bewoners van de aanleunwoningen bleven. Evenals de vrijwilligers. En er stond een nieuw bestuur op met krachtige mensen die het belangrijk vonden dat het instituut bleef met een buurtfunctie. Dit staat onder de krachtige leiding van Jaap Andrea. Ook de bedrijfskundige Bert Snoek speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar een instituut waar de welzijn en zorg van mensen gewaarborgd blijft.

Ouderen zijn een vat vol tegenstrijdigheden. Het ene moment willen ze rust en vlak daarna genieten ze van wat reuring.

Onderneemster Yvonne Kelatow woont tegenwoordig in een aanleunwoning van het complex. ‘Het toeval wil dat mijn moeder in exact hetzelfde appartement heeft gewoond. Ik weet daarom van vroeger hoe belangrijk dit centrum is geweest voor de buurt en ook voor de Molukse gemeenschap, die hier vlakbij woonde.IMG_1279

Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe eigenaar en vond deze in de vorm van woningbouwcorporatie Wormer Wonen. Zij geven ons de vrijheid om mee te denken over de invulling. Ook de gemeente denkt mee via het sociaal wijkteam. Zodat we de buurtfunctie en het bestrijden van eenzaamheid kunnen meenemen.’

Plannen

Het complex verkeert nog in het ontwikkelstadium. Zo worden in de flat de eenpersoonskamers nu verbouwd tot appartementen met twee tot drie kamers. Het worden seniorenwoningen voor mensen vanaf 55 jaar. Mensen uit Zaanstreek breed kunnen zich hier voor inschrijven.

Een vleugel wordt ingericht voor jongeren met een indicatie die onder begeleiding van Stichting Mies leren om zelfstandig te wonen.IMG_1273

‘De wereld is aan het veranderen, mensen krijgen ook op latere leeftijd andere behoeftes. Zo is er wellicht ook meer behoefte aan logeerkamers, omdat mensen van ver komen als ze de bewoners willen bezoeken. En ook hebben ze wellicht andere behoeftes qua zorg. Zo zullen er mensen zijn die veel zorg krijgen van de familie en minder van een zorgorganisatie en andersom.

Het is onze droom om in het complex in alle behoeftes te voorzien zodat nieuwe ouderen er maximaal van kunnen genieten. De diversiteit is belangrijk. Ik zie wel een luxe vorm voor me voor de Golden Girls. IMG_1274

In deze fase is er nog veel ruime voor invulling. Zo kwam ik laatst Micky Biddlecombe van de Stichting MOE tegen. Zij zou hier ook actief aan de slag kunnen gaan met en voor mantelzorgers. Ook de participatiemaatschappij wil hier binnenkort langs komen.

De vrijwilligers die zijn gebleven, vinden het eigenlijk wel prettig dat ze nu zelfstandig kunnen opereren en meer invloed kunnen uitoefenen zonder dat ze rekenschap hoeven af te leggen.’

Horeca

IMG_1275‘Omdat ik een achtergrond heb in horeca bedacht ik al snel een plan hoe we de keuken een buurtfunctie konden geven. De instellingskeuken is verwijderd. Het wordt niet een echt restaurant. Wel kan er voor en met de bewoners uit het complex en de buurt op termijn worden gegeten. Samen koken wordt belangrijk. Ook met kinderen. Er is al gestart met koffie ochtenden. En met activiteiten. Het moet de ontmoetingsplek worden waar soms een maaltijd is, en soms een spelletjesavond of een thema-avond. Hopelijk komt er ook een kinderopvang, want het is goed als jong en oud hier met elkaar omgaan.

IMG_1278Er wordt nu nog hard gewerkt in het complex. Zo komt er een wintertuin met leuke zitjes. De bezoekers kijken hier uit op de Zaanse gevelwand waarachter bijvoorbeeld een kapper en een pedicure haar werk doet. Jongeren van Stichting Mies gaan de wasserette beheren. We hopen ook dat het sociaal wijkteam hier kantoor gaat houden zodat er een loket komt met allerlei organisaties waar mensen met hun vragen terecht kunnen.

Olivier Rijcken heeft de artist impression gemaakt voor het nieuwe restaurant. Het moet een verlengd woonkamergevoel uitstralen, waar je ook met een vriendin wilt afspreken. Zo komt er een open haard, en een zit- en leeshoek. En een biljart.

De recreatieruimte met het podium is overal voor te gebruiken. In de toekomst wordt deze wellicht wel vervangen door een nieuwe flat met woningen. Eigenlijk zou een B&B in het complex ook heel leuk zijn.

In de praktijk gaan we ervaren hoe het echt werkt.’