Verborgen talent in de wijk

‘In Poelenburg en Peldersveld is hardnekkige armoede. Statushouders en veel volwassenen hebben een enorme achterstand qua opleiding. De problematiek los je niet zomaar op. Er is veel wantrouwen. Een kwart van de mensen komt niet goed terecht. Je hebt vertrouwenspersonen nodig in de buurt die actief zijn om de kloof te verkleinen. Om structureel uit de armoede te komen, heb je startkwalificaties nodig. Zodat je de stap kunt maken naar een betaalde baan.’ Aldus Nooshi Forozesh.

In Poelenburg en Peldersveld hebben 24 partners en bewoners anderhalf jaar geleden een pact gesloten om een verschil te maken in de buurt. Lees eerst deel 1 over het Poelenburg Pact. 

Opleiding in de buurt

Recent werd tijdens een bijeenkomst over het Poelenburg Pact verteld dat voor veel mensen in Poelenburg en Peldersveld de drempel hoog is om de wijk uit te gaan en hun mogelijkheden te vergroten. De achterstand in opleiding en taal is onder meer een barrière. Daarom kunnen inwoners met achterstand tot de arbeidsmarkt zich nu inschrijven voor opleidingen die in de buurt worden gegeven.

ICT

Er is een groot tekort aan ict’ers. Daarom leidt TechGrounds daarvoor op. De projectleider Achraf Chouhabi vertelt: ‘In wijken als Poelenburg en Pelderveld is veel verborgen talent en veel diversiteit. Daar is behoefte aan in de ICT branche, en aan vrouwen, want die zijn nu ondervertegenwoordigd. We werken met learning coaches zodat we de studenten begeleiden in het leerproces. We leren ze om te leren. We hebben veel contact met bedrijven, zodat studenten al tijdens de studie ervaring kunnen opdoen. Omdat we zien dat veel mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tegen obstakels aanlopen en bepaalde vaardigheden kunnen verbeteren, werken we daar aan. Zo worden ze getraind in solliciteren en presenteren. De mensen die we aannemen, moeten heel gemotiveerd zijn. Je ziet dat ze meer zelfvertrouwen krijgen.’

Een jongere die de opleiding volgt vertelt: ‘Ik ben ouder dan 27 dus ik kom niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. Dit is voor mij een kans. Door de opleiding heb ik een ritme waardoor het beter vol te houden is dan zelfstudie. Het is een zeer diverse groep, dat maakt het ook heel leuk. Er is een sterke gemeenschapszin.’

De projectleider besluit: We weten dat er in de wijken verborgen talent is waar mensen met allerlei achtergronden iets willen bereiken. En er is een tekort op de ICT-markt. Die twee werelden smelten we samen.’

Meer weten over TechGrounds? Kijk dan op de website.

Rechts Nooshi Forozesh, directeur Stichting Educatief centrum

Zelfvertrouwen

‘Het belangrijkste is om de mensen te empoweren, zodat ze het vertrouwen in zichzelf terugvinden. Zo willen we de armoede bestrijden.’ In september start er een entree opleiding voor assistent dienstverlening in buurthuis de Poelenburcht in Zaandam. Er wordt gewerkt aan de taal, computer- en presentatievaardigheden. Projectleider Nooshi Forozesh: ‘We hebben vooral vrouwen van wel 22 verschillende nationaliteiten. Het instroomniveau qua taal is A2. Hier werken we heel hard aan om dit te verbeteren. In overleg met het UWV hebben we gekeken waar de baanmogelijkheden het grootste zijn zodat ze daarna aan de slag kunnen. Het is een basis zodat ze daarna wellicht kunnen doorstromen naar een opleiding in de zorg, welzijn, dienstverlening, facilitair en administratie. Daar zijn vaardigheden voor nodig waar ze door een opleiding verder in kunnen groeien. De enige eis die we stellen is dat mensen echt gemotiveerd zijn.

Het is een project op maat, waarbij we een plan maken wat ze nodig hebben. Ze hebben vaak ook andere problemen naast de taalachterstand, zo bieden we ook hulp hoe je omgaat met geld en geweld. Het doel is om de mensen gelukkiger en zelfverzekerder te maken.’

Meer weten over dit onderwijs dat in samenwerking met het Regiocollege plaatsvindt? Bekijk dan de link Educatief Centrum Zaanstreek.

Huiselijk geweld

In de wijken Poelenburg en Peldersveld komt huiselijk geweld relatief veel vaker voor dan in de rest van Zaanstreek. Eergerelateerd geweld komt relatief veel voor in deze buurten.

Later die middag vertelt Sultan van de politie dat ze agenten steeds opnieuw vertelt dat je alert moeten zijn op signalen van geweld. Wanneer je het niet vertrouwt, dan adviseert ze om de persoon in kwestie altijd mee te nemen naar een aparte ruimte en door te vragen. En om gebruik te maken van tolken die de organisatie inhuurt, zodat je zeker weet dat het klopt wat er wordt gezegd. Ze adviseert hulpverleners om een lijst met telefoonnummers samen te stellen zodat je mensen die hulp nodig hebben goed kan doorverwijzen. ‘Vaak weten hulpverleners helemaal niet wat er allemaal mogelijk is. Door samen te werken, bereik je zoveel meer. Zo is het belangrijk om te weten dat er bij eergerelateerd geweld de term eer nooit zal worden genoemd, het is onderdeel van een leefstijl met grote gevolgen. Wanneer je vermoedt dat iets aan de hand is, zorg dan dat je iemand apart neemt en graat praten in een veilige omgeving. Maak het niet direct te groot, maak het vooral bespreekbaar.’

Lees ook het verhaal over Open de voordeur.

Meer verhalen over Poelenburg Pact

Jongerenwinkel Poelenburg trekt jeugd

Poelenburg Pact

Soepuurtje