Poelenburg Pact staat voor verschil durven maken

Eind augustus waren er drie bijeenkomsten in Poelenburg en Peldersveld. Organisaties, bewoners en de programmamanager vertelden over wat ze ondernemen in het kader van het Poelenburg Pact. Foto Youssra Lotfi

‘Om ongelijkheid te bestrijden moet je verschil durven te maken.’ Dit is een veelgebruikte uitspraak van Remy Justus. ‘Daarom is het van belang dat je extra geld en tijd investeert in wijken waar relatief veel kwetsbare mensen wonen. In Poelenburg en Peldersveld in Zaandam is veel meer nodig dan in wijken waar het goed gaat. De kansen voor jongeren vergroten, zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan. Dat is het belangrijkste doel van het Poelenburg Pact.’

Justus Remy licht het Poelenburg Pact toe in buurthuis Poelenburcht Zaandam

Poelenburg Pact

24 partners en bewoners in Poelenburg en Peldersveld hebben anderhalf jaar geleden een pact gesloten in de hoop daarmee een verschil te maken. In verschillende bijeenkomsten wordt verteld hoe het ervoor staat en waar de partners mee bezig zijn.

Remy Justus, programmamanager Pact Poelenburg en Peldersveld vertelt: ‘Al veertig jaar lang kampen de wijken met achterstand en hebben ze verschillende benamingen gehad met bijbehorende projecten om het tij te keren. Veel hielp het niet, misschien is er zelfs wel sprake van een neerwaartse spiraal. Natuurlijk zijn er ook mensen in de wijken die het goed doen, maar er zijn ook veel mensen die het moeilijker hebben om mee te komen. Het patroon van armoede zet zich voort, van generatie op generatie. Dit lost zich niet vanzelf op. Daar is een aanpak voor nodig, je moet iets anders doen. We hebben daarvoor een plan voor 20 jaar, dus voor een generatie. Dat moet je wel echt samen doen, daarom werken we samen met veel partners en de bewoners.

Het doel is om de jeugd meer kansen te geven op een goede toekomst.

Foto Youssra Lotfi

Doorbreken van patroon

‘Een op de drie gezinnen in de wijken heeft te maken met structurele armoede. Daar horen ook mensen bij die werken en een laag inkomen krijgen. We zien dat we jongeren die het moeilijk hebben in de maatschappij kwijtraken aan de misdaad. Ze kunnen zo snel geld en een status verwerven. We moeten zorgen voor een goed alternatief.

Omdat iedere keer weer blijkt dat als je in armoede bent opgegroeid het erg moeilijk is om daaruit te breken, wordt vooral ingezet op de jeugd. Dat begint eigenlijk al bij de zwangere vrouw. Voor de kinderen en jongeren zijn verschillende projecten zodat de vicieuze cirkel hopelijk doorbroken wordt. Als het met de ouders goed gaat, dan heeft dat ook invloed op de kinderen. Daarom ondersteunen we ook de ouders.’

In gesprek

‘Decennialang is er met lang niet alle inwoners die een bijstandsuitkering krijgen gesproken. Nu krijgen alle bewoners in het kader van inburgering of omdat ze een uitkering hebben een gesprek en intensieve begeleiding. Zo kunnen ook vrouwen in beeld komen, die voorheen gedwongen werden om alleen voor het huishouden en het gezin te zorgen en het huis niet uit mochten. Wanneer de vrouw niet verschijnt voor een gesprek, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering.

Er wordt ook meer begeleiding geboden wanneer mensen een opleiding willen volgen om de kansen op een baan te vergroten.

Foto Youssra Lotfi

Leefbaarheid

Remy Justus: ‘We hebben de bewoners natuurlijk betrokken bij de plannen. De leefbaarheid en veiligheid is een belangrijk onderwerp. Ze zien de overheid hier onvoldoende optreden tegen bijvoorbeeld fraude. Mensen willen zien dat het aangepakt wordt. We betrekken bewoners erbij om oplossingen te bedenken. Zo ontdek je dan dat voor sommige mensen van verschillende culturen er angst is om in een klas te zitten, omdat zij in hun thuisland hebben ervaren dat onderwijs onveilig is. Wanneer je die kennis niet hebt, dan sla je de plank al snel mis omdat je niet begrijpt waarom mensen niet komen opdagen voor taalles.

Cultuurverschillen spelen natuurlijk ook een rol. Veel mensen komen nauwelijks de wijk uit.’

Toen ik een man van 34 uit Poelenburg bij mij thuis uitnodigde vertelde hij dat dit de eerste keer in zijn leven was dat hij bij een blanke Nederlander thuiskwam.

Foto Youssra Lotfi

Herstel vertrouwen

‘Het is een leerproces waarbij fouten maken mag. Wanneer het niet werkt, dan stoppen we en zoeken we een nieuwe weg. Om de vier jaar kijken we wat er moet worden aangepast.

Het vertrouwen in de overheid is een heikel punt. In de afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in de wijken waar de bewoners niets van hebben terug gezien. De bewoners voelen zich verwaarloosd. De overheid is er niet voor ons, we zien ze nooit. Dat leeft hier sterk.

We moeten het dus beter doen en veel meer communiceren waar we mee bezig zijn.’

Via het Rijk is 43 miljoen beschikbaar gesteld voor Zaandam Oost om de leefbaarheid te vergroten. Dat wordt grotendeels besteed aan het verduurzamen van de particuliere huurwoningen. Zo gaat de energierekening omlaag. Een ander deel van het geld gaat naar de aanpak van criminaliteit. De gesprekken met het Rijk zijn gaande om structureel meer geld te krijgen voor het vergroten van de kansengelijkheid van kinderen.

Meer weten? Bekijk dan hieronder de voortgangsrapportage en andere documenten die werden gepresenteerd.

Lees ook het verhaal over de onderwijsmogelijkheden en over de Jongerenwinkel.