Tim Knol in onze Zaanse achtertuin

‘Een parelsnoer van hoogwaardige natuur omringt de Zaanstreek waarbij je via wandel- en fietspaden of doorkijkjes zicht hebt op de skyline van de dorpen met molens, de Watertoren, en andere beeldbepalende hoge gebouwen. Mensen bij wie het groen door de aderen stroomt die komen wel. Maar hoe krijgen we mensen die nog onwetend zijn naar de natuurmarkt? Tim Knol is dan natuurlijk wel een trekker.’

Hoogwaardige Zaanse natuur

Piet Hazelebach, voorzitter van de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld is enthousiast over de natuur: ‘Wist je dat de dichtbebouwde Zaanstreek omringd is door veel natuurgebieden, en dat vijf daarvan de status hebben van Natura 2000? Ik denk dat nergens in Nederland zo dichtbij stedelijk gebied zoveel natuur is. En het betreft ook nog de meest hoogwaardige natuur, die is veel diverser is dan menigeen denkt.’

John van Loon van de Stichting Kalverpolder en Piet Hazelebach van Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld hangen het spandoek op voor de Bullekerk.

Zaanse Natuurmarkt

‘Op zaterdag 2 oktober ontvangen we graag liefhebbers van de Zaanse natuur in de Bullekerk op onze Natuurmarkt. Onze vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld bestaat dit jaar 40 jaar. En de stichting Kalverpolder viert dit jaar dat ze 15 jaar geleden succesvol de Kalverpolder hebben behouden.

Samen met andere natuurorganisaties willen we op 2 oktober de natuur naar de stad en de kerk halen.

Om in de Bullekerk te laten zien wat we allemaal hebben. Mensen met hart voor de natuur kennen de natuurorganisaties meestal wel. We hopen ook nieuwe mensen te ontvangen om te laten zien wat we doen. Wie weet willen ze wel vrijwilliger worden of ontdekken hoe ze de natuurgebieden beter kunnen leren kennen. Dat is ons doel van ons feestje. Op de markt maak je kennis met de natuurorganisaties en er worden biologische producten verkocht. En Tim Knol is natuurlijk wel een trekker.’

zaanse natuurmarkt
2 oktober 11 tot 16 uur is de Zaanse Natuurmarkt in de Bullekerk Zaandam

Tim Knol

‘We zijn heel blij dat op de natuurmarkt ieder uur singer-songwriter Tim Knol gaat optreden. Hij is een groot liefhebber van de natuur. Tegenwoordig woont hij in Wormerveer. Regelmatig gaat hij met zijn gitaar en een groep mensen de natuur in waar hij gaat spelen. Hij heeft ook een wandelclub opgericht. Daarmee past hij natuurlijk perfect in ons verhaal.

We hopen op 2 oktober veel natuurliefhebbers te zien die we enthousiast kunnen maken en aan wie we wellicht op termijn het estafettestokje kunnen doorgeven.’

Natura 2000

Twiske, Oostzanerveld, polder Westzaan, Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld hebben de status van Natura 2000 gebied. Dit zijn vijf natuurgebieden in de Zaanstreek! Wij betrekken het Krommeniër Woudpolder en de Engewormer er ook bij. Vaak is er een wandel- en fietspad om het natuurgebied waarbij je de natuur kunt ervaren. Het is geweldig om hier te varen. Op veel plekken kun je met een kano, roeiboot of tegenwoordig ook met de sup het water op. Afgelopen jaar hebben we hier zes dagen kunnen schaatsen. In Twiske is het al de regel, maar we zouden graag overal willen dat alleen nog elektrische boten zijn toegestaan. Zo worden de weidevogels niet gestoord, de natuurgebieden lenen zich er niet voor om keihard door heen te racen met een snelle boot. De toegankelijkheid voor recreanten zou wat mij betreft nog wel verbeterd kunnen worden. Ik ben een echte wandelaar.’

In de Kalverpolder is inmiddels geld beschikbaar en een plan zodat de bruggen weer hersteld worden en het Schanszichtpad weer open gaat buiten het broedseizoen.’

Natuurprijs

De Stichting BredeNHofStichting heeft naast de Zaanse Literatuurprijs dit jaar ook de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs in het leven geroepen. Diverse organisaties die zich inzetten voor de Zaanse natuur werden door de jury onderzocht. Drie zijn genomineerd voor de prijs van 3500 euro: Stichting Kalverpolder, de Poelboerderij en Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld. Ook zijn er vijf personen genomineerd, voor de winnaar is er een oorkonde. Om 16 uur is de uitreiking.

De drie genomineerden hebben een presentatie gemaakt hoe ze dit geldgedrag zouden willen inzetten. Piet Hazelebach: ‘Wij hebben gekozen voor een mobiele flexibele lichte tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis en het doel van de vereniging OBW. Die zou dan bij molen Het Prinsenhof komen te staan en regelmatig kunnen verhuizen naar locaties, zoals de Poelboerderij of de Fronikboerderij. Deze zouden we ook kunnen inzetten op scholen om de bekendheid van de vereniging en de Zaanse natuur te vergroten.’

Gerelateerde Zaanse Verhalen

Piet Hazelebach: Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld

Piet Hazelebach: Polder Westzaan als voorbeeld voor Nederland?

Imkervereniging

Kalverpolder

Poelboerderij

Flip Valk Natuur Milieu Educatie Centrum

Fronikboerderij