Sportplek schept kansen voor buurt en bewoners

Om meer kinderen in achterstandswijken in beweging te brengen, maakt de Krajicek Foundation in heel Nederland zogeheten Playgrounds mogelijk. Sinds vorig jaar heeft ook de wijk Poelenburg in Zaandam zo’n sportplek. En daar gebeuren wonderen. Dat zeggen Erwin Stam en Nienke van Rijn die zich voor de plek inzetten.

erwin en nienke
Erwin Stam en Nienke van Rijn op de Krajicek Playground Poelenburg waar sport verbinding brengt.

Het regent pijpenstelen en het veld is vreselijk nat. De Krajicek Playground Poelenburg ligt er dan ook verlaten bij en we besluiten het gesprek over dit initiatief droog in buurtcentrum De Poelenburcht te doen. Het is een schril contrast met hoe het er de afgelopen zomervakantie aan toe ging op de sportplek nabij de moskee. Bijna dagelijks waren er activiteiten, van voetbal tot het onder jongeren populaire calisthenics. Kinderen maar ook ouders kwamen er samen. Dat vertelt Erwin Stam van BewonersBedrijven Zaanstad, de bewonersorganisatie die actief is in onder meer Poelenburg.

Weer buiten spelen
“De Playground is een initiatief van de Krajicek Foundation die als doelstelling heeft kinderen uit achterstandswijken weer buiten te laten spelen en ze meer met sport in aanraking te brengen,” vertelt Erwin. “Dat is nodig, ook in Poelenburg. Weinig kinderen zijn lid van een sportclub, onder meer vanwege het lage inkomen van ouders. Overgewicht onder kinderen komt hier relatief veel voor.”

Ik ben het afgelopen jaar enorm gegroeid dankzij de Playground.

Drie jaar geleden vonden de eerste gesprekken plaats tussen de gemeente en de foundation, een initiatief van toptennisser Richard Krajicek, en uiteindelijk koppelde de toenmalige wijkmanager David Kooi de stichting aan BewonersBedrijven. Erwin: “De gemeente is verantwoordelijk voor de hardware, de toestellen, het asfalt, noem maar op. Wij zorgen ervoor dat er activiteiten plaatsvinden en de Foundation maakt studiebeurzen mogelijk.”

calasthenics
Ook het onder jongeren populaire calasthenics kan op de het sportveld worden beoefend.

Betere kansen
Nienke van Rijn is een van de jongeren die kon gaan studeren dankzij zo’n studiebeurs, en daarmee in de toekomst betere kansen op de arbeidsmarkt heeft. Sinds dit jaar studeert ze cultureel maatschappelijke vorming dankzij de financiële ondersteuning. Haar tegenprestatie is het organiseren van sportieve activiteiten op het speelveld in haar wijk in samenwerking met Sportbedrijf Zaanstad, het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam. In de zomervakantie kon ze regelmatig rekenen op zeker vijftig deelnemende kinderen per activiteit.
Zowel haar inzet voor de Playground als het zoeken naar een geschikte opleiding hebben haar persoonlijke ontwikkeling een flinke zet vooruit geholpen. “Ik ben het afgelopen jaar enorm gegroeid,” zegt ze.

spraykunstenaar stefan
Spraykunstenaar Stefan Amelo begeleidde kinderen bij het maken van straatkunst op de skatebaan van de sportplek.

Spraykunstenaar
Maar het verhaal van de Krajicek Playground Poelenburg reikt nog verder. “Afgelopen zomer organiseerde Nienke een kunstzinnige activiteit. Ze vroeg Stefan Amelo kinderen en jongeren te begeleiden bij het maken van graffiti op de skatebaan,” vertelt Erwin. “Stefan is spraykunstenaar en een geboren en getogen Poelenburger. Hij heeft het moeilijk gehad en is bezig zijn leven weer op de rit te krijgen. De kinderen vonden het geweldig om bezig te zijn met straatkunst. Stefan ontpopte zich tot een ware workshopleider.”

Moeders van verschillende culturen raakten met elkaar in gesprek.

Een wonder noemen Erwin en Nienke wat er die middag gebeurde. “Een grote groep jongeren die doorgaans voor overlast zorgt, stond met hem en andere kinderen uit de wijk de skatebaan op die manier op te knappen. Moeders van verschillende culturen die waren meegekomen omdat ze het een eng idee vonden hun kinderen samen met deze jongeren dit te laten doen, raakten met elkaar in gesprek bij de picknickbanken. Het was een middag van verbinding.”

streetart door kinderen
Samen de skatebaan voorzien van straatkunst.

Doelstellingen komen samen
“De doelstellingen van de foundation en die van ons komen op het speelveld samen. Krajicek wil kinderen naar buiten krijgen en jongeren die anders misschien niet zouden gaan studeren stimuleren aan een studie te beginnen. Kansen geven. En dat is ook wat wij doen, aan mensen werken en met die mensen werken we aan de wijk. Stefan is uit zijn schulp gekomen. Hij heeft zijn talent kunnen tonen wat voor hem kansen schept. En daarmee heeft hij een bijdrage aan de wijk geleverd.”
Het is een andere benadering dan die van de gemeente en het UWV, meent Erwin. “Die kijken of iemand in het proces past en helpen je je cv op te pimpen om er op die manier voor te zorgen dat je alsnog in het proces past. Er wordt niet gekeken naar wat iemand nog meer zou kunnen. Dat is misschien wel onze belangrijkste doelstelling: mensen op hun plek krijgen, ze daarbij een duwtje geven om er te komen.”

meidenvoetbal
Op de Playground ontdekken kinderen hun talenten.

Meidenteam
Toen een groep meiden van verschillende culturele achtergronden deze zomer meedeed met een voetbalactiviteit, ontdekten ze hun eigen talent voor de sport. En terwijl de gezamenlijke droom ontstond om een eigen voetbalteam te beginnen, werden ze gescout door iemand van voetbalclub De Zilvermeeuwen.
“Maar hun team is nog niet compleet, en daarom sponsort de club nu een huis-aan-huis-flyeractie in de wijk om meiden te vragen zich aan te melden,” vertelt Erwin die de nieuwste editie van De Poelenburgkrant openslaat, met daarin een artikel over de jonge voetbalsters. “Als ik naar de foto van die meiden kijk, dan maakt me dat erg vrolijk. Het laat zien dat dit sportveld een plek is waar mooie dingen gebeuren.”

De Krajicek Foundation bestaat dit jaar twintig jaar en dat wordt gevierd met kinderen van de verschillende Playgrounds. Ook kinderen uit Poelenburg vierden het feestje mee in Rotterdam. Meer informatie over de Krajicek Playground Poelenburg vind je op Facebook.