Inloophuis Anna’s huis: ‘We gaan voor het leven’

‘We weten dat veel zorgverleners het inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis nog niet hebben weten te vinden en daardoor nog niet doorverwijzen. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op de bouw, de inrichting, het rekruteren en het opleiden van vrijwilligers. We hebben steeds meer te bieden.’

Gynaecoloog Sylvia Dermout is voorzitter van Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis.’ Eerder vertelde ze over het succesvolle afgelopen jaar waarin het inloophuis zich heeft ontwikkeld tot een centrum waar meer wordt geboden dan een kop koffie en een luisterend oor.

Het centrum is op 1 april een jaar open en toe aan een volgende stap.

Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
V.l.n.r. gastheer Leo van Gent, gastvrouw Simone Dermout, voorzitter Sylvia Dermout en coördinator Jacqueline Huis. Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Wethouder Rita Noordzij reikte op 1 april de Wijkwaardering uit en benadrukte hoe belangrijk de gemeente Zaanstad de inzet van vrijwilligers vindt voor Anna’s huis.

Wat je hebt aan tijd daar moet je het mooiste uit halen, vertelde ze eerder. ‘Bij het inloophuis kun je je verhaal kwijt, krijg je psychosociale nazorg en kun je de kwaliteit van leven verbeteren.’

Iedere maand zetten Zaankanters voor Elkaar en de Gemeente Zaanstad vrijwilligers in het zonnetje door de wijkwaardering. Op 1 april 2019 kregen de vrijwilligers van Anna’s huis de wijkwaardering toegekend. Meer verhalen over de wijkwaardering lees je hier.

Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
De vrijwilligers van het Zaans Medisch Centrum geven de prijs die ze laatst hebben gewonnen bij het jaarlijkse vrijwilligersfeest door aan de vrijwilligers van Anna’s huis.
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
De vrijwilligers van het Zaans Medisch Centrum geven de prijs die ze laatst hebben gewonnen bij het jaarlijkse vrijwilligersfeest door aan de vrijwilligers van Anna’s huis.

Is het inloophuis Anna’s huis al goed bekend?

We merken dat veel huisartsen en specialisten Anna’s huis nog niet kennen en nog niet doorverwijzen.

Voorzitter Sylvia Dermout en coördinator Jacqueline Huis vertellen: ‘ Het komende jaar gaan we de zorgpaden uitzetten. We gaan huisartsen, specialisten en zorginstellingen in de Zaanstreek benaderen om ze te informeren over wat we doen. Zodat artsen en instellingen veel vaker patiënten met kanker naar het inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis doorsturen. We weten dat patiënten verschillende fasen doormaken. Het is belangrijk dat ze weten dat Anna’s huis er is als ze daaraan toe zijn. Er komt een punt dat er bij de familie en vrienden minder aandacht is voor je verhaal, dan is het fijn als je bij ons terecht kunt om te praten.’

Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Gastheer Leo van Gent in gesprek bij Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis

Soms hebben mensen er nu geen behoefte aan, maar een half jaar later wel.

inloophuis Anna's Huis
Sylvia Dermout, voorzitter inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis

We hebben de nieuwe Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum op bezoek gehad. We hebben een goed overleg gehad en zij zijn uitermate enthousiast over de doelstelling van ons huis en de inrichting. Ze benoemden dat we complementair zijn aan wat zij bieden. Voor, tijdens en na de behandeling voor kanker kunnen patiënten bij ons terecht voor psychosociale nazorg. Hier is veel behoefte aan, daar zouden we samen heel veel goeds mee kunnen doen.

inloophuis Anna's huis
Vrijwilligers inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis

Sylvia Dermout, Jacqueline Huis, Simone Dermout en Leo van Gent

Wie zijn de vrijwilligers van Anna’s huis?

‘Een belangrijk deel van de vrijwilligers heeft een zorggerelateerde achtergrond, wat wij heel prettig vinden.

Uit de praktijk weten we dat ook vrijwilligers met een heel sterk inlevingsvermogen van grote waarde kunnen zijn, waarbij de grens ligt tussen wel meeleven, maar niet mee lijden.

Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Bij Anna’s huis werken wel honderd vrijwilligers die op 1 april in het zonnetje werden gezet.

We hebben hier artsen, wijkverpleegkundigen en andere vrijwilligers die naast hun werk hier minimaal twee dagdelen per maand actief zijn. Dit zijn mensen die heel goed snappen dat psychosociale zorg heel belangrijk is en dat dit regulier te weinig wordt geboden. De vrijwilligers worden geselecteerd op empathie, inhoud en kennis. Vooral het inlevingsvermogen en doortastendheid is heel belangrijk. Je hoeft geen arts te zijn, maar je moet wel een goed gesprek kunnen voeren. Het is fijn dat onze vrijwilligers de bezoekers van Anna’s huis heel vriendelijk en gastvrij tegemoet treden. We hebben gelukkig ook mannelijke vrijwilligers. Ongeveer een derde van alle vrijwilligers heeft zelf kanker gehad, dus weet wat het is.’

Als je het zelf hebt gehad, dan ben je niet meer bang om erover te praten. Je durft de vragen te stellen.’

inloophuis anna's huis
Gastheer Willem Boers achter het toetsenbord
Inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis

Word je ook opgeleid als vrijwilliger bij Anna’s huis?

‘Iedereen moet de driedaagse cursus inloophuis psychosociale oncologie (IPSO-cursus) volgen. Je leert dat echt luisteren onwijs belangrijk is. Het gaat niet om jou, maar om de bezoeker. Het is echt van belang dat je luistert naar zijn of haar behoefte en niet je eigen normen en waarden centraal stelt. Je leert dat een ander altijd anders denkt dan jijzelf. Door de cursus voel je vanzelf of je geschikt bent om bij Anna’s huis vrijwilliger te worden.

Je mag je emoties hier laten gaan. Toch zijn hier zelden huilende mensen. Bij ons is het geen tranendal, juist omdat het allemaal bespreekbaar is.

Het primaire doel is niet dat er gehuild mag worden, maar om iemand verder te helpen. We zoeken naar hun kracht, naar wat er nog wel is en wat waardevol is voor iemand.

Dat voelen mensen ook. Daarom komen ze terug.

inloophuis Anna's huis
Gastvrouw Simone Dermout verzorgt de bibliotheek van inloophuis Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis

Wie steunt Anna’s huis?

‘Er is een groep die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het huidige pand en die nu ook weer klaarstaat om de nieuwe ruimte in te richten. Van der Gragt aannemers, M&O techniek, de architect Ron Baltussen van Hooijschuur architecten en GVE die sfeervolle verlichting heeft gerealiseerd steunen ons uit een gevoel voor het goede doel, om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze doen hiermee iets wat goed is voor de Zaanstreek.’

inloophuis Anna's Huis

Sponsors inloophuis Anna’s huis

‘Anna’s huis wordt zeer ondersteund door het Zaans bedrijfsleven, Evean, de Rotaryclubs en Lionclubs. Daar zijn we erg blij mee. We zijn rotarians, je helpt elkaar natuurlijk, zo voelt het.

We zijn ontzettend blij met de steun van [Z]aandeWandel. Door het jaarlijkse wandelevenement, een initiatief van Dick Dekker, wordt door Zaankanters en het Zaanse bedrijfsleven veel geld voor Anna’s huis bijeen gebracht. Dat is zo waardevol. ‘

sponsors inloophuis Anna's Huis
Sponsors inloophuis Anna’s huis

‘Ik doe het ook pro deo. Er staat zes uur per maand voor het voorzitterschap, in de praktijk ben ik hier minimaal drie dagen per week. Dat zal niet minder worden met de nieuwe bouw voor de deur. We hebben hier 1 betaalde fte (coördinator, officemanagement en sponsorwerving) op honderd vrijwilligers. Daarmee voel je de gedrevenheid van mensen die zich hiervoor inzetten.

Het feit dat het gedragen wordt door zoveel vrijwilligers en er niet een zware overhead is, dat verhoogt enorm onze gunfactor.

Iedereen werkt graag mee omdat je iets goeds kunt doen voor mensen. De nood is heel groot, de opvang in ziekenhuizen in Nederland voor nazorg is heel laag. Hier kunnen we daadwerkelijk de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Bij elke lezing voel je de herkenning in de zaal. De sympathiefactor voor Anna’s huis is heel belangrijk.’

Creatieve therapie Anna’s huis


Voor meer informatie over het activiteitenaanbod zie de website van Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna’s huis.

Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Het koor van Anna’s huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Creatieve activiteit
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis
Het feestje ter ere van het 1-jarig bestaan vindt plaats in de lege ruimte. Sylvia laat de bouwtekening zien en roept het publiek op om mee te helpen om het mogelijk te maken de ruimte net zo mooi te maken als Anna’s huis
Centrum Leven met kanker|Zaanstreek, Anna's Huis

Eerdere verhalen over Anna’s huis en aanverwante onderwerpen

Centrum Leven met kanker staat voor een doorbraak, lees meer

Start Anna’s huis, lees meer

[Z]aandeWandel, lees meer

Samenloop voor hoop, lees meer