De Amandelbloesem bloeit!

Jaap Andrea is voorzitter van De Bloesem in Wormerveer: ‘Ik wil dat mensen hier gelukkig zijn. En dat mensen op dorpsniveau gezond en natuurlijk met elkaar omgaan. De Bloesem blijft in beweging. We zijn goed op weg. Het is nooit klaar. Er moet hard aan gewerkt blijven worden om het te laten lukken.’

Toen Jaap Andrea in 2013 hoorde dat De Amandelbloesem moest sluiten, kwam hij in actie. Lees eerst deel 1. Hieronder het vervolg wat hij samen met veel vrijwilligers voor elkaar heeft gekregen.

In 2015 maakten WormerWonen, Zorgcirkel, stichting Mies, de Bloesem en de gemeente afspraken over de samenwerking. Zodat alle partijen zekerheid hadden over de toekomst. De intentieverklaring werd vanwege corona stilzwijgend verlengd. Nu is er een nieuwe intentie overeenkomst waarbij de gemeente nadrukkelijker is betrokken.

De vijf bestuursleden vormen een krachtig bestuur. ‘We zijn heel verschillend. Daarom vullen we elkaar goed aan.’

‘Bij de Amandelbloesem kunnen ouderen zelfstandig wonen, daar hoort zorg ook bij. Ons initiatief heeft ertoe geleid dat ook andere verzorgingshuizen niet zijn gesloten.

Bewoners moeten de regie houden over hun eigen leven en wonen zelfstandig met een eigen voordeur en brievenbus. Ze mogen zelf beslissen en worden niet gepamperd. Indien nodig kan er wel zorg worden verleend. We worden nu als voorbeeld gebruikt voor een nieuwe vorm van samenwonen in het ouderbeleid. Dat maakt ons wel trots.

Mensen komen hier graag, omdat ze hier gezien worden en hun verhaal kwijt kunnen.

Stichting Mies is verantwoordelijk voor het begeleid kamerwonen. Zestien jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt wonen hier.

De Bloesem, de vereniging waar ik voorzitter van ben, verzorgt het welzijn van de bewoners. Zo organiseren we veel activiteiten in de recreatiezaal die ik liever de buurtzaal noem. Hier treffen bewoners en buurtbewoners elkaar bij de koffie inloop, de dagbesteding, bingo en andere activiteiten etc.

We hebben inmiddels ook de status als buurthuis, de 21e van Zaanstad.

Trots op multiculturele functie

‘De Amandelbloesem had altijd al een sterke warme functie in de buurt. Deze is alleen maar toegenomen. We organiseren bijvoorbeeld kinderbingo. De ouders komen dan mee. Daar komen ook weer vrijwilligers uit voort. We hebben er nu 45. De kracht is dat ze hun eigen idee mogen uitvoeren en daar de vrijheid voor krijgen. Dat werkt.

Mensen vinden hier warmte en aandacht voor elkaar. Mensen raken in gesprek en delen hun levensverhalen.’

‘Deze woonvorm loopt zo goed dat er een tweede woontoren gebouwd wordt. We gaan dan van honderd naar 116 wooneenheden voor oudere bewoners. WormerWonen doet wat ze belooft. Dit is allemaal bestemd voor sociale huur.

Maarten, een kok uit de buurt, kookt drie keer per week gezonde maaltijden voor de bewoners en mensen uit de buurt die het niet breed hebben. Hij komt met mooie ideeën, zoals het koken voor cliënten van de Voedselbank. Dat is mooi! Die buurtfunctie is zo belangrijk, ook om vereenzaming tegen te gaan.’

Het is laagdrempelig zodat mensen uit de doelgroep hier een gezellig avondje kunnen eten.

Stagiaires helpen graag mee

Iedereen is welkom!

‘De Amandelbloesem staat in een multiculturele wijk met veel eenoudergezinnen en sociale problemen. De zaal zit daardoor al snel vol. Hier wordt er naar ze geluisterd. De bewoners zijn blij met de vele activiteiten. Iedereen is welkom. De formule is generatieloos en niet gebonden aan een geloof. Van oorsprong was het een christelijk huis, dat hebben we losgelaten. We zien hoe belangrijk de aandacht voor ouderen is, want er is veel vereenzaming.

We hebben heel veel gerealiseerd van wat we hadden bedacht.

De ontmoetingsruimte is belangrijk. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de mantelzorgers en kwetsbare ouderen die hier een plek vinden. Mensen moeten zo lang mogelijk thuisblijven wonen. Dan is het belangrijk dat er een plek in de wijk is waar ze naar toe kunnen. Toen we dicht moesten vanwege corona hebben we gezien hoe eenzaam mensen werden. Als je terug wordt geworpen op jezelf, dat maakt je heel onzeker, depressief en bang. We werden met de neus op de feiten gedrukt. Als de Amandelbloesem er niet zou zijn dan zou de eenzaamheid hier veel erger zijn. We voldoen aan een behoefte.’

Op de hometrainer kun je door wereldsteden fietsen
Artists Impression BBHD van de tweede woontoren