Amandelbloesem Wormerveer: doe waar je goed in bent

Vrijwilligers, een zorgaanbieder, een woningcorporatie én een stichting die jong volwassenen met een beperking begeleidt.

Zij werken samen in de transformatie van een voormalig verzorgingstehuis tot een woonoord dat past in de huidige tijd. Op 19 mei vierden ze samen de oplevering van het nieuwe seniorenappartement in De Amandelbloesem in Wormerveer. Daarbij werden de bewoners, maar vooral ook de vrijwilligers, in het zonnetje gezet. Samen hebben ze deze nieuwe invulling van een wooncomplex mogelijk gemaakt.

Wat is de geschiedenis van De Amandelbloesem?

Amandelbloesem Wormerveer
Amandelbloesem Wormerveer

‘Voor bewoners van Zaanstad Noord is De Amandelbloesem een begrip’, zo tekenden we eerder op bij De Zaanse Verhalen. Jaap Andrea en de vorig jaar overleden Bert Snoek zijn de drijvende krachten achter De Amandelbloesem en hebben zich enorm ingezet voor het behoud.  ‘In dit voormalige ouderen- en verzorgingstehuis van Evean hebben heel veel ouderen hun oude dag doorgebracht. Je kon starten in de aanleunwoning, doorstromen naar een inleunwoning en daarna stond de afdeling van het verzorgingstehuis klaar om de mensen verschillende mate van verzorging te bieden. Ze werden daarbij ondersteund door talloze vrijwilligers.

Totdat van overheidswege werd bepaald dat veel verzorgingstehuizen dicht of verkleind werden. De bewoners van het verzorgingstehuis werden overgeplaatst en de flat kwam leeg te staan. De bewoners van de aanleunwoningen bleven. Evenals de vrijwilligers. En er stond een nieuw bestuur op onder de naam De Bloesem met krachtige mensen die het belangrijk vonden dat het instituut bleef met een buurtfunctie.

Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe eigenaar en vond deze in de vorm van woningbouwcorporatie Wormer Wonen. Zij gaven de vrijwilligers de vrijheid om mee te denken over de invulling. Ook de gemeente denkt mee via het sociaal wijkteam. Zodat ze de buurtfunctie en het bestrijden van eenzaamheid kunnen meenemen.’

Hoe staat het met de verbouwing van De Amandelbloesem?

Amandelbloesem Wormerveer
Amandelbloesem Wormerveer

Monique Fontijn van de woningcorporatie WormerWonen vermeldt in haar persbericht: ‘WormerWonen heeft in 2015 een verzorgingstehuis dat gesloten werd overgenomen van een collega corporatie. De vrijwilligers die in dit tehuis activiteiten organiseerden hebben gestreden voor behoud van de ontmoetingsfunctie die zij boden. Toen WormerWonen het complex overnam, bleven de bestaande 57 aanleunwoningen bewoond. De woontoren met zorgappartementen stond leeg en hebben wij het afgelopen jaar verbouwd tot 35 ruime zelfstandige seniorenwoningen. Komend jaar zullen er nog ongeveer 40 nieuwe seniorenwoningen bij komen.’

Voor de 35 nieuwe appartementen hadden zich meer van 500 gegadigden aangemeld. Het biedt niet alleen plaats aan ouderen met zorgbehoefte maar ook aan ouderen die vereenzamen.

Wie werken er samen bij De Amandelbloesem?

Amandelbloesem Wormerveer
Amandelbloesem Wormerveer

‘WormerWonen werkt samen met een zorgaanbieder, de Zorgcirkel, die aan de bewoners zorg verleent als zij daar behoefte aan hebben. De Zorgcirkel heeft een kantoor in het complex en huurt ook een aantal kortdurend verblijf kamers, voor mensen die uit het ziekenhuis komen maar nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Cliënten van stichting Mies huren een persoonsappartementen en krijgen van MIES woon- en werkbegeleiding.

De vrijwilligersorganisatie De Bloesem organiseert, coördineert en ondersteunt verschillende activiteiten waar bewoners maar ook andere ouderen aan kunnen deelnemen. Nu er meer bewoners zijn organiseren De Bloesem en De Zorgcirkel samen ook maaltijden in de gemeenschappelijke ruimte zodat mensen elkaar ontmoeten.

Bij de toewijzing van de woningen is gekozen voor een mix van senioren met veel tot weinig zorgbehoefte en senioren die behoefte hebben aan gezelschap. In het gebouw zijn ook het sociaal wijkteam en een jeugdteam van de gemeente Zaanstad gehuisvest.’

Wat doet stichting Mies bij De Amandelbloesem?

Werkzaamheden aan het gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaken, exploitatie van een winkeltje, maar ook dienstverlening aan ouderen, worden als werkervaring mede door de cliënten van MIES uitgevoerd.

Semira Adema is teamleider van geclusterd wonen, een logeerhuis en proefwonen in de Amandelbloesem in Wormerveer. Zij vertelde eerder aan Zaanse Verhalen: ‘Bij de Amandelbloesem in Wormerveer hebben we verschillende woongroepen, een logeerhuis, proefwonen, begeleid zelfstandig wonen en geclusterd wonen. Bij De Amandelbloesem wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek van uiteenlopende aard. Het zijn vaak jongeren die tussen wal en schip vallen, omdat ze eigenlijk een te hoog IQ hebben maar wel bijvoorbeeld een aan autisme verwante stoornis hebben. Wij gaan niet uit van de beperkingen, maar juist van de mogelijkheden.

Goed aan de combinatie met Amandelbloesem is dat de klusjes voor de servicekosten die Wormer Wonen door berekent aan de huurders, zoals schoonmaak van de algemene ruimten en het tuinonderhoud, aan ons werk en trainingscentrum worden uitbesteed! Zo kunnen jongeren ervaring opdoen met werken in een veilige omgeving.’

Het is een leuk project waar iedere partij doet waar hij of zij goed in is.

Wat is de kracht van deze combinatie?

Amandelbloesem Wormerveer
Amandelbloesem Wormerveer

Monique Fontijn van Wormer Wonen: ‘De kracht van het concept is de samenwerking tussen verschillende partijen, waarbij iedere partij doet waar hij goed in is. Dat levert iets heel moois op. Daarnaast worden de ouderen, via vereniging ‘de Bloesem’ ook geactiveerd om zelf activiteiten te organiseren, te helpen in de keuken of koffie te schenken. Dit houdt de mensen actief en men weet zich gewaardeerd. Heel belangrijk voor ouderen om actief te blijven. Niet voor niets geldt het credo: ‘use it or lose it’.

Wij zijn trots, maar dat geldt voor alle betrokkenen. Als je hier rondloopt en ziet hoe leuk mensen met elkaar omgaan, daar word je heel blij van.