Yeep! Ervaringsverhalen van jongeren gebundeld

Pubers voelen zich allemaal onbegrepen. Dat hoort bij de ontwikkeling, dat is universeel. Door corona zijn er veel meer mensen die moeite hebben om de verbinding aan te gaan met anderen. Er zijn veel zorgen over het mentale welzijn van jongeren.

Via Stichting Ontdec uit Zaandam worden jongeren die zelf ontwrichtende situaties hebben meegemaakt ingezet om andere jongeren te begeleiden.

De hulp die ik heb gekregen geef ik door aan cliënten zodat zij de kracht in zichzelf kunnen vinden. (bron Yeep!)

Eigen ervaring centraal

Claudia, Sharon, Iva en Diane zijn de drijvende krachten achter Ontdec.

We dromen ervan dat jongeren open durven en kunnen zijn over hun kwetsbaarheid. Met onze stichting willen we bijdragen aan dat doel. Niet alleen bij GGZ-problematiek, maar bij alle rimpelingen in het leven. Ook lichtere problematiek kan ontwrichtend zijn. Door openheid kan omvangrijke en dure zorg worden voorkomen en kunnen wachtlijsten worden verminderd. (bron: Yeep!)

Claudia: ‘We zetten stagiaires in die Social Work studeren of Toegepaste Psychologie, studenten die in het sociaal domein werken. Tijdens hun studie leren ze dat ze hun eigen ervaringen niet mogen gebruiken, bij ons staat hun eigen ervaring juist centraal. Die is heel waardevol. Daarvoor dien je wel trainingen bij te wonen zodat je je eigen verhaal met zo min mogelijk emotie maar met een goede boodschap kunt delen op bijvoorbeeld scholen.’

Steentje bijdragen

Ronald, stagiaire derdejaars toegepaste Psychologie: ‘Ontdec is een fijne plek. Je krijgt de vrijheid om je eigen kwaliteiten in te zetten. Je kunt bijna volledig zelfstandig werken, experimenteren en je idee uitvoeren. Het is daardoor heel krachtig. Het is mooi dat ik het vertrouwen krijg dat ik inzichten heb die nuttig zijn en kunnen bijdragen. Zo voel ik me uitgenodigd om mijn steentje bij te dragen. Jongeren hebben te maken met zoveel onzekerheden, die worden extra gevoed door de sociale media. De cultuur waarbij je voortdurend goed moet presteren veroorzaakt veel stress. Ze kunnen niet meer bezig zijn met jong zijn en dingen ontdekken, want er wordt zoveel van ze verwacht.’

 

Maatje

Bas, stagiaire vierdejaars toegepaste Psychologie: ‘We hebben zelf allemaal een verhaal, zodat we onze eigen ervaringen inzetten om jongeren te ondersteunen. Wij weten wat ze goed kunnen gebruiken, dat is een maatje die met ze meedenkt.

We leven in een gekke tijd waar corona het leven voor veel jongeren moeilijker heeft gemaakt. Tijdens de coronacrisis werd al gezegd dat de nasleep tien keer zo lang zou duren als de crisis zelf. Dat klopt, de gevolgen zullen nog lang merkbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat jongeren rond de achttien het tijdens de crisis superzwaar hebben gehad, zij mochten niets.

We zien alleen hoe ik er nu voor sta en wie ik nu ben. Je ziet niet waar ik vandaan kom. (Bron: Yeep!)

Goedkoop en laagdrempelig

Claudia: ‘Het is een grote stap voor jongeren om naar de hulpverlening te gaan. Die is vaak kostbaar en er zijn lange wachtlijsten. Jongeren inzetten die als ervaringscoach met elkaar sparren, is veel laagdrempeliger. Soms is het genoeg om gehoord te worden en begrepen te worden door jongeren. De hulp van ervaringscoaches kan krachtiger zijn en voor gemeentes goedkoper wanneer je in een vroeg stadium met de juiste mensen in gesprek gaat.’

Een ervaringscoach kan laten zien hoe sterk je kunt worden.

 

Levensboek

Claudia: ‘Op de Zaanse Beursvloer maakten we kennis met de mensen van het Levensboek van Humanitas die verhalen van mensen optekenen. Wij vonden het interessant om ook de verhalen van de stagiaires en van de coaches te bundelen, zodat we iets tastbaars hebben van ons werk. Het resultaat is YEEP!

De vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het Levensboek van Yeep! vonden het een bijzondere ervaring. Anja en Joke: ‘Normaal tekenen we de verhalen op van oudere mensen. Het was indrukwekkend om de verhalen van jongeren te horen, die zijn interessant voor een groter publiek. Uit hun verhalen blijkt dat ze iemand hebben gemist die met ze meedacht, die ze begreep. De verhalen en ervaringen zijn heel interessant voor de Jeugdzorg, hier kun je zoveel meer mee. Het zet je zelf ook aan het denken over je leven.’

Wees jezelf. Je kunt niet 17 miljoen mensen tevredenstellen. Binnen het sociaal domein word je geleerd om iedereen te helpen, zo werkt het natuurlijk niet. (Bron: Yeep!)

Ontdec helpt

Claudia: ‘Er is steeds meer sprake van meervoudige problematiek onder jongeren. Zaken zijn blijven liggen door corona en er zijn nieuwe problemen bij gekomen, denk aan eenzaamheid en het moeilijk vinden om contact te maken. Leerkrachten hebben het zwaarder en jongeren grijpen eerder naar verdovende middelen. Je ziet dat de hulpvragen zwaarder worden.

Ontdec helpt omdat we allemaal ervaringen hebben en daar heel open over zijn. Jongeren ervaren dat hun problemen mogen bestaan, maar dat er meer is dan dat. Je ziet dat cliënten vaak opkijken tegen stagiaires en gemotiveerd worden om zelf ook stappen te maken. “Dat kan ik ook” werkt!’

Geloof in jezelf. Fouten maken is oké, je kunt er ook van leren. (Bron: Yeep!)