Uitbreiding Zaanstad

Ton van der Laan is directeur bij Van der Gragt bouw. Dit is deel twee waarin hij vertelt over de ontwikkeling van de bouw in Zaanstad. Lees eerst deel 1 over uitdagingen in de bouw.

‘De Zaankanter wil een huisje, tuintje en schuurtje. Ze zouden meer rekening moeten houden met de midden en lage inkomens. Je ziet de laatste jaren een duidelijke trend naar bouwen in het duurdere segment. Dat zie je ook terug bij Kreekrijk, een wijk in Saendelft waar wij 800 huizen bouwen. Dat zijn bijna allemaal twee onder 1 kap en vrijstaande woningen voor het hogere segment. De ontwikkelaar vraagt dit en daar zit de handel. Of het wel of niet goed is laat ik graag in het midden.

Door de overstroom uit Amsterdam schieten de prijzen omhoog. Voor jonge Zaankanters is het een probleem om hier nog een betaalbare woning te vinden. Het is goed dat de regeling Betaalbaar Koop Zaanstad weer leven is ingeblazen. Zo kunnen Zaanse starters en lage middeninkomens de mogelijkheid krijgen om een betaalbare starterswoning te kopen.

Zaanstad heeft de opdracht om 20.000 woningen bij te bouwen. Er is genoeg agrarisch gebied dat her bestemd kan worden. Ik denk dat voor de opgave van zoveel extra woningen je buiten stedelijk op zoek moet naar een locatie. De natuurgebieden moet je natuurlijk behouden, die houden het gebied aantrekkelijk.’

Duurzaam bouwen

‘We zijn al meer dan tien jaar bezig met duurzaamheid. De eisen aan isolatie worden steeds zwaarder. Zo gaan we van energie neutrale woningen naar pluswoningen die energie gaan opleveren. Het wordt dan moeilijker om het binnen koel te krijgen dan warm. We zijn continu alert op veranderingen om te kunnen voldoen aan de klimaateisen voor de woningen. Het is een sport om iedereen hierin mee te krijgen. We hebben geleerd van het warmteterugwinningsysteem in de eerste huizen in Vathorst Amersfoort. Mensen wisten niet hoe ze moesten werken met de ventilatie, waardoor er schimmel ontstond omdat er niet geventileerd werd in de goed geïsoleerde woningen. De nieuwe manieren van verwarmen en isoleren geven een ander klimaat in huis, daar moet je mee leren leven.’

Hergebruik

‘De volgende stap in duurzaamheid is het hergebruik van materialen. Woningen worden nu al zo gebouwd dat ze in de toekomst gedemonteerd kunnen worden. De metselstenen stapel je droog zodat de gevel na zestig jaar weer afgestapeld kan worden en hergebruikt. Uiteindelijk zal er een databank komen waarin per woning het bouwmateriaal terug te vinden is. Tegenwoordig worden er duurzamer materialen gebruikt, zoals vurenhout dat afkomstig is uit kweekbossen. We gaan steeds meer over naar houtconstructies. Groene daken met vetplantjes werken goed om de warmte te acclimatiseren en vocht vast te houden. Je probeert als bedrijf zoveel mogelijk te doen, maar wel op een manier dat het economisch verantwoord is. Daarom gaat het nooit snel genoeg.

In timmerfabrieken kan met de nieuwste machines het zaagverlies tot een minimum worden beperkt. We zullen wel moeten in het belang van de grondstoffen. Je kunt de wereld niet blijven leegplukken, het houdt een keer op.’

Binnenkort deel drie waarin Ton van der Laan vertelt hoe belangrijk is het als ondernemer om lokaal maatschappelijk bij te dragen.