Stadmaker: Anouk Hermanns

anouk‘Een kind kan nooit een druppel op een gloeiende plaat zijn.’ Deze uitspraak hoorde ik laatst op tv en geeft precies weer waar ik voor sta.

Anouk Hermanns zet zich via De zaanse springplank in om het leven van kwetsbare kinderen iets makkelijker te maken.

‘Er zijn 150 pleegkinderen in Zaanstad, maar er zijn nog veel meer Zaanse kinderen die leven in armoede, mantelzorger zijn voor hun ouder(s) of ouders hebben met een verstandelijke beperking. Zij hebben zo veel nare dingen mee gemaakt. Daar zouden we toch iets voor moeten doen. Het kind moet centraal staan op de springplank, niet de hulpverlening.’
‘Als pleegmoeder ben ik al veel jaren bewust van het feit dat mijn pleegkinderen zaken tekortkomen die voor andere kinderen, zoals mijn eigen zoon, heel vanzelfsprekend zijn. Door de uitspraak op tv dacht ik: Hoe moet het zijn als je de problemen van je eigen kinderen niet kunt oplossen. Hoe heftig is dat? Het is zo belangrijk dat je de dingen die het leven mooi maken kunt meemaken. Veel kinderen moeten zoveel missen.

Kwetsbare kinderen zijn vaak niet zichtbaar en kunnen niet hun verhalen vertellen, omdat we ze niet kennen. Ze hebben geen sociaal netwerk en vaak weten hun ouders niet waar ze hulp kunnen krijgen. Ik wil voor hen aan de slag om het lijm te zijn in de samenleving. Zodat ze gehoord worden.

Interactief platform

Vanaf oktober ben ik actief met mijn maatschappelijk initiatief De Zaanse Springplank. Inmiddels heb ik veel gesprekken gevoerd met hulpverleningsinstanties. Daardoor weet ik dat er behoefte is aan een interactief platform waar al die organisaties om de tafel zitten zodat ze zaken kunnen uitwisselen. Zo kunnen we de vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Nu komt het nog voor dat een bepaalde organisatie twaalf plekken heeft voor een kindervakantie, maar er uiteindelijk maar zeven heeft ingevuld. Ik wil graag dat er twaalf kinderen gaan.
Er wordt van alles georganiseerd voor deze doelgroep, maar de vertaalslag is in de praktijk heel moeilijk. Door de stroperige bureaucratie wordt er toch te vaak ‘ja, maar’ gezegd terwijl dit ‘ja, dat gaan we doen’ moet zijn. Om meer kinderen te bereiken zou je zaken losser moeten organiseren en veel meer praktische verbindingen aangaan. We moeten de kwetsbare kinderen zelf een stem geven zodat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen en we daar oplossingen voor gaan zoeken.
Als pleegmoeder kan ik makkelijker dingen regelen, maar voor andere kinderen ben ik afhankelijk van de vraag en het aanbod. In theorie is zoveel mogelijk, maar in praktijk is het vaak ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. Hoe kunnen we de drempels weghalen?
De ongelijkheid stijgt enorm. Het verschil tussen kinderen die opgroeien in armoede en kinderen waarvan de ouders een goed inkomen hebben, wordt steeds groter. Dat wil je toch niet? Als gemeente moet je investeren om dit probleem aan te pakken. Een platform kan helpen. Samen kun je zoveel meer.

Voorbeelden

Ik heb gemerkt dat mensen zeker bereid zijn om wat te doen. Zo willen we een beautydag voor kinderen organiseren die mooi worden opgemaakt. Zoiets kan al veel doen.
Laatst zijn we met een grote groep kinderen naar het Zaantheater geweest. Een jongen vertelde trots aan zijn vader dat hij in een echt theater was geweest, hij had het fantastisch gevonden.
Inmiddels heb ik verschillende gezinnen blij gemaakt met kinderwagens, spelletjes, boeken en schriften.
Voor nieuwe kinderen die net aankomen in Zaanstad en op de kernschool worden geplaatst heb ik een aanvraag ingediend zodat ze hopelijk een rugzak krijgen met broodtrommel, schriften en pennen zodat ze direct welkom worden geheten.

Sociale kaart

Bij Platform Aan de Zaan hebben we een avond georganiseerd rond dit thema. Daaruit bleek dat veel mensen het belangrijk vinden. Die avond hebben we ook de mogelijkheden laten zien om kinderen te helpen. Sommige hulpverleners hebben veel kennis van de sociale kaart, maar er zijn ook nog genoeg mensen die dat niet hebben. Alle mogelijkheden heeft Daniëlle Goudriaan van Gemeente Zaanstad op een rijtje gezet. Zie de link
De zaanse springplank wordt steeds bekender. Ik ben nog op zoek naar mensen die samen het interactief platform op willen zetten.

Ik wil dat een kind op de springplank staat. We moeten met z’n allen hem of haar weer centraal stellen zodat het kind meer kan bereiken.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadmakers maken met een maatschappelijk initiatief een verschil in de lokale samenleving. Ze doen dat doorgaans op vrijwillige basis als hun bijdrage aan een betere wereld.

Meer stadmakers

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………