HVZ en Pennemes: Vissen in een maatschappelijk licht

Dit jaar werd er slechts één vis gevangen, dat was voorgaande jaren wel anders.

Aan de vijver bij de Heemtuin in Burgemeester in ’t Veldpark in Zaandam zitten bewoners vergezeld door vrijwilligers van Pennemes en HVZ gezellig aan het water. Veel gevist wordt er niet, wel voeren ze leuke gesprekjes over vroeger.

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert de hengelsportvereniging HVZ het uitje. Nicoline Kok is activiteitenbegeleider van het wijkzorgcentrum Pennemes in Zaandam: ‘We doen ons best om een passend aanbod te organiseren voor alle bewoners. Natuur is heel belangrijk. We zijn heel dankbaar voor de bijdrage van HVZ.’

Nicola met haar man Hans (2e van links en midden)

Nicola, mantelzorger van haar man Hans beaamt: ‘Dit is erg leuk. De mensen zijn even buiten en vissen is rustgevend. Het is gezellig om lekker even buiten te zijn. Zeker als het mooi weer is. Het Pennemes organiseert veel, zo zijn we laatst naar een korenfestival geweest, en wij gaan graag zelf ook vaak op pad. Het is goed voor de bewoners om zo weer even onder de mensen te zijn, vrij te zijn.’

Het is moeilijk te peilen wat ze er echt van vinden, maar als je zo rondkijkt dan lijkt iedereen te genieten.’

Ton Moed (tweede van links)

Ton Moed van HVZ: ‘Het is leuk om mensen wat anders te laten doen dan het staren naar geraniums. Nu zitten ze achter de hengel. Ze vinden het hartstikke leuk om te vissen en lekker met mensen te praten. Ieder jaar – wanneer ze net aankomen – is er even de verwarring wat ze moeten doen. Er is dan onrust omdat mensen die het niet herkennen terug willen naar huis. Anderen die het zich nog herinneren van vorig jaar kijken er al naar uit. We zien hier ook bewoners van Pennemes die vroeger lid waren van de visvereniging. Zij weten nog precies wat ze moeten doen.

Het gaat niet zozeer om het vissen, het plezier dat ze hier beleven is belangrijker.

Je draagt niet veel bij, maar de mensen zijn lekker even buiten geweest.’

Nicoline Slot, derde van rechts

Drie jaar geleden heeft Nicoline Kok de visvereniging benaderd en zij waren direct enthousiast om mee te werken. ‘We dachten toen dat ze met twee leden kwamen. Dat werden er veel meer. Het heeft geweldig uitgepakt. Per bewoner is er nu één begeleider. Dat is ook nodig, want deze bewoners komen van de afdeling kleinschalig beschermd wonen. We moeten dus wel een oogje in het zeil houden zodat het veilig voor ze is.’

Bewoner Arend vertelt aan Anja dat hij vroeger veel gevist heeft in de Voorzaan. Hij vindt het fijn om te vissen, vooral omdat hij dan weer even vrij is en vanwege de rust.

De hengelsportvereniging telt 5000 leden. Een daarvan is Anja die meedoet met de topcompetitie. Daarnaast werkt ze in de zorg. ‘Als ik een dagje vrij heb, vind ik het even goed leuk om me in te zetten voor ouderen.  Zij hebben vroeger voor ons gezorgd.’

Wij willen ook dat er later iemand is die nog naar ons omkijkt en dat we niet in een hoekje wegkwijnen.’

Links Anja

Henk op den Akker vertelt enthousiast waarom de hengelsportvereniging HVZ zich inzet: ‘Voor schoolkinderen hebben we een educatief programma waarbij ze visles krijgen en leren over het water en de natuur. In de Zaanstreek zijn 7000 sportvissers, wij zijn de grootste vereniging. Wij vinden het belangrijk om vissen in een maatschappelijk licht te zetten. Vroeger viste je voor de pan om eten op je bord te krijgen, maar tegenwoordig doe je het omdat je het leuk vindt, vanwege de natuurbeleving, de rust, en de beleving met elkaar.

Voor een uitje met de bewoners van Pennemes is het niet moeilijk om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Naast elke bewoner staat er een vrijwilliger om de bewoner een fijne middag te bezorgen. Het is heel fijn om dit samen met Pennemes te organiseren.

Zo kun je de bewoners even een geluksmomentje bezorgen.

Wanneer ze weer thuis zijn, dan zijn ze het alweer vergeten. Maar op dit moment genieten ze.

Het is best veel voorbereiding, want we zorgen dat de oevers gemaaid zijn en dat er voor iedereen een hengel is, maar het is het zeker waard. Het is belangrijk om ouderen erbij betrokken te houden. Als ze aankomen is er ieder jaar even spanning, maar als ze eenmaal zitten dan is het goed. Wanneer ze weggaan is iedereen heel dankbaar.’

Nicoline Kok: ‘Zonder vrijwilligers zouden we dit niet kunnen doen. Zenaye (links), Aroena (midden) en Ria (rechts) staan voor onze bewoners klaar. We zijn hen heel dankbaar.

Ria zit gezellig aan de waterkant en beaamt met een glimlach dat ze steeds meer gestrikt wordt voor activiteiten. ‘Het is een goede invulling van mijn leven. Het is zo gezellig, dat ik voor deze middag zelfs de viering van 25 jaar klaverjassen voorbij laat gaan. Het is heel leuk om me in te zetten voor de bewoners. Er gebeurt zoveel. Zo is er de wekelijkse borrel, zingen, disco-avond, wandelen en binnenkort is er een fotoshoot.’

Ria en Aroena (rechts)

Langs de waterkant schuift Aroena aan bij verschillende bewoners en gaat met iedereen een gezellig gesprek aan. ‘Ik heb lang in de thuiszorg gewerkt en ben afgekeurd. Ik ben blij met dit vrijwilligerswerk, anders zit ik alleen maar thuis. Drie middagen ben ik bij Pennemes. Als er iets leuks is, dan kom ik. Van de bewoners en de medewerkers krijg je zeer de waardering. Wanneer je ervoor gaat zitten, dan hoor ik zoveel verhalen van de bewoners. Dat is goed en heel belangrijk.’

Deze meneer vertelde dat hij vroeger een onderneming had in het Zaanse stadshart. Hij volgt de ontwikkelingen in het centrum nog goed. Vorig jaar was hij de winnaar met zestien vissen. Met zijn vrouw die in Pennemes woont, gaat hij er regelmatig op uit.