Het Schanszichtpad is weer open!

Het Schanszichtpad oftewel het Laarzenpad zoals het in de volksmond heet, is weer open voor wandelaars die een mooi rondje Zaanse Schans willen maken. Foto Stichting Kalverpolder.

Vrijwilligers van stichting De Kalverpolder krijgen heel vaak de vraag wanneer het Laarzenpad weer opengaat. November 2018 werd het pad afgesloten omdat de vier bruggen in een slechte conditie verkeerden en langer gebruik onverantwoord was.

Op 14 juli 2023 is het pad officieel geopend door de wethouder, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de directeur van Staatsbosbeheer.

Geschiedenis Kalverpolder in een notendop
Begin deze eeuw was de verruiging van de Kalverpolder niet om aan te zien, waardoor het open landschap verdween door de groei van bomen. Stichting Kalverpolder voeren vanaf 2006 het beheer uit voor Staatsbosbeheer en zij hebben er een florerend vrijwilligersbedrijf van gemaakt. Zie ook het eerdere verhaal over Stichting Kalverpolder.

Fotografie Stichting Kalverpolder

Het pad moest niet teveel worden gebruikt

John van Loon, voorzitter van stichting Kalverpolder: ‘De bruggen waren er al voordat de stichting in 2006 werd opgericht. Wij namen het onderhoud van het pad over van Staatsbosbeheer. Daar is nog wel een leuke anekdote over te vertellen.

Langs het pad staan bankjes. Wij haalden daar het riet weg zodat mensen konden genieten van het uitzicht op de polder en de molens. De toenmalige boswachter tekende daar bezwaar tegenaan. Dat moesten we niet doen, want anders zou het pad teveel worden gebruikt. Het was de bedoeling dat we zo min mogelijk mensen zouden aantrekken. Terwijl wij juist mensen willen laten genieten van de natuur. Het pas werd intensief gebruikt. Gemiddeld lopen er zo’n 16.000 mensen per jaar over het pad.’

Foto Stichting Kalverpolder

Heropening

De financiering voor de vervanging van de bruggen(eigendom van Staatsbosbeheer) was een complexe zaak maar is in 2021 rond gekomen. 2022 is gebruikt voor de selectie van een aannemer en de uitvoering van het werk. Het pad is op 14 juli 2023 officieel weer geopend.
Het pad dat door veel mensen nog het Laarzenpad wordt genoemd is al weer zo’n acht jaar geleden omgedoopt tot het Schanszichtpad. Het is leuk om een rondje te lopen over het pad en over de Zaanse Schans. Het is een onderdeel van het provinciaal wandelnetwerk, dat volledig beheerd gaat worden door het Recreatieschap Twiske- Waterland.

Fotografie Stichting Kalverpolder

Unieke beleving

Dit is het enige veenweidegebied in de Zaanstreek waar je midden door de polder kunt lopen. Zo kun je de natuur goed beleven. ‘Eind 2021 hebben we de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs gewonnen. Met het geldbedrag leggen we een natuurpark aan.

Het Schanszichtpad is verlegd zodat het met een slinger over het park loopt. Daar laten we o.a. met informatiepanelen zien welke beheerwerkzaamheden Stichting Kalverpolder uitvoert en welk effect dit heeft op de natuurontwikkeling in de Natura 2000 polder. 

Het is een kleine polder, maar er zijn verschillende landschapstypes. Zo herken je een vogelweidegebied in het oosten, het centrale deel bestaat uit veenmosrietland. En aan de westkant is vooral moerasrietland. Afhankelijk van het beheerdoel wordt hier één keer per drie, één keer per jaar, of twee keer per jaar gemaaid.

Per beheertype kan je andere planten en dieren/ vogels aantreffen. Een roerdomp kun je in het riet spotten maar niet op een open veenweide. Een grutto daarentegen komt juist voor op de weide maar niet in het moerasrietland.

Vanuit de uitkijktoren achter het Zaans Museum kun je de verschillende landschappen ook goed zien.’

De uitkijktoren is het officiële startpunt van de wandeling door de Kalverpolder.

 

Fotografie Stichting Kalverpolder