Een kleine klus kunnen we regelen

Het geeft mij een fantastisch mooi gevoel als je resultaat ziet. Dat is het mooiste, en natuurlijk de blije mensen.

Voor maatschappelijk relevante organisaties en initiatieven die hulp nodig hebben bij een kleine klus zoekt De Zaanse Uitdaging een bedrijf die het met gesloten portemonnee wil realiseren. In de afgelopen jaren werd samengewerkt met 150 ondernemers. Zowel grote, middelgrote en kleine bedrijven en zzp’ers stelden menskracht, materialen en kennis ter beschikking.

Dit is het tweede deel van een serie waarin Nico van Braam, voorzitter van Stiching De Zaanse Uitdaging vertelt. Lees hier deel 1.


Links Nico van Braam bij Buurthuis de Vuister in Koog aan de Zaan. Via De Zaanse Uitdaging kregen ze een digischerm van bouwbedrijf Van Braam en Minnesma dat een nieuwe had gekocht.

Mouwen opstropen

‘We spreken maatschappelijk betrokken ondernemers aan en vragen hen hun verantwoording te nemen naar de samenleving toe. Het gaat om zeer gevarieerde projecten, zoals bijvoorbeeld dakbedekking, een website, geluidswering, financieel advies, oprichting van een stichting of de reparatie van iets. Voor verschillende organisaties organiseren we een dag waar het personeel zich inzet bij maatschappelijke projecten. Zo stropen ze bijvoorbeeld hun mouwen op om mee te helpen bij een kinderboerderij, het opknappen van een kinderdagverblijf of gaan wandelen met cliënten van de Prinsenstichting.

Soms regelen we ook iets voor vrijwilligers, ouderen en mantelzorgers. Kinderen in minima-situaties en jonge mantelzorgers krijgen van Zuiver een decembercadeau. Via een ICT project kunnen bedrijven afgeschreven laptops en computers doneren die ter beschikking worden gesteld aan kansarme kinderen zodat ze hun huiswerk kunnen doen en mee kunnen doen met de huidige technologische ontwikkeling.’

Zaanse Uitdaging

‘In al die jaren heeft het goed gelopen. Wel hebben we natuurlijk te maken gehad met de economische crisis waardoor het voor bedrijven moeilijker was om een bijdrage te leveren.

Je hoort eigenlijk zelden een nee als je een bedrijf benadert. Maar wel geldt dat mensen eerst de kat uit de boom kijken voordat ze over de streep komen.

Steeds meer organisaties weten de Zaanse Uitdaging te vinden met een hulpvraag. Via de website kunnen ze een verzoek indienen. We verkopen ook wel eens nee als we een aanvraag krijgen die niet maatschappelijk genoeg is of als de organisatie overvraagt of niet duidelijk maakt wat de eigen inzet is. Eens per jaar organiseren we de Zaanse Beursvloer waarbij initiatieven met hun vraag ter plekke organisaties kunnen benaderen die hen daarbij helpt. De soort vragen verandert niet, maar er is wel meer behoefte aan hulp door een terugtredende overheid.

Organisaties hebben steeds minder geld en moeten daarom creatiever nadenken hoe ze zaken toch voor elkaar krijgen.’

Het moet natuurlijk niet om een echte verbouwing gaan, maar om een klus die je in een dag kunt doen.

Matchgroep regelt het

‘Eens per twee maanden komt de matchgroep bij elkaar en wegen we de vragen. Het is een uurtje knallen waarbij we zoveel mogelijk aanvragen bespreken. We bekijken of het verzoek past bij de doelstelling, of het relevant is, of er niet overvraagd wordt en of iemand binnen de groep er iets mee kan. Slechts een enkele keer lukt het de matchgroep niet om in hun netwerk een bedrijf te vinden dat een maatschappelijke aanvraag kan invullen. Het is lekker pragmatisch. Voor de matchgroep is het ook een manier om te netwerken want regelmatig wordt er ook zaken met elkaar gedaan.

In de matchgroep zitten rond de vijftien ondernemers met een groot en divers netwerk waardoor ze zaken relatief makkelijk kunnen regelen of uitzetten. Er zitten mensen bij uit het bankwezen, de bouw en een uitzendbureau. Zij vormen het sociale hart van het Zaanse bedrijfsleven. We doen het samen. De bedrijven die zich inzetten via De Zaanse Uitdaging krijgen er een goed gevoel van. Voor een mkb’er is het ook een kans om zichzelf te profileren. Het maakt je blij als je iets kunt realiseren waar de gemeenschap belang bij heeft.’

Saamhorigheid terugbrengen

‘Tegenwoordig zijn mensen individualistischer en minder bereid om vrijwilligerswerk te doen. Dat zie je ook bij de verenigingen. Individualisering is een slechte ontwikkeling. Ik vind het sociale armoede als we alleen op onszelf gericht zijn en ons niet meer inzetten voor de samenleving. Samenleven doe je samen! Door De Zaanse Uitdaging willen we de saamhorigheid weer terugbrengen. We zijn een sociaal netwerk aan het opzetten dat zich als een olievlek uitbreidt. We willen dat oude gevoel weer een beetje teruggeven.’

Meer weten? Bezoek dan de website van De Zaanse Uitdaging.

De Zaanse Beursvloer

Op donderdagmiddag 8 oktober is de jaarlijkse maatschappelijke Beursvloer in de Bullekerk te Zaandam. Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen dan matches met elkaar sluiten. Je kunt je aanmelden voor een sessie van een uur: van 15 tot 16 uur of 16.30-17.30 uur.
Aanmelden en meer informatie