Zorgmarkt Krommenie laat zien wat er mogelijk is

Vanaf mijn 21e heb ik zorg nodig, daardoor weet ik de weg en wat er mogelijk is. Maar ik word nog regelmatig verrast dat er zorgorganisaties zijn die iets bieden dat weinig of niet bekend is.

Haydee Lubbelinkhof-Blijd woont in het Durghorstplantsoen in Krommenie. ‘Dit is een wooncomplex waar over het algemeen oudere mensen wonen. Met 48 ben ik de jongste. Het is een complex met zorgwoningen voor 50-plussers, maar het merendeel van de 79 woningen wordt bewoond door 70-plussers. In dit complex letten we op elkaar.

Door overheidsbeleid moeten ouderen vanaf 2015 langer thuis wonen. Veel verzorgingshuizen zijn gesloten. Ouderen weten vaak niet hoe ze de zorg moeten regelen en waar ze hulp vandaan kunnen halen. Als mensen vallen of ziek worden dan moet je wel de weg naar de zorg weten te vinden. Ik zie vaak in de praktijk dat bewoners zich groot houden voor hun kinderen die niet goed weten wat er werkelijk speelt.’

Op tijd zorg aanvragen

‘We organiseren veel leuke dingen voor de mensen. Onder andere met burendag, dan zie je bijvoorbeeld dat iemand achteruitgaat terwijl de kinderen dat minder in de gaten hebben.

Om ouderen en hun mantelzorgers te informeren over wat er mogelijk is qua zorg organiseert Haydee in samenwerking met Cheka Balaban, opbouwwerker van het Sociaal Wijkteam Krommenie, de zorgmarkt.

We hopen dat er animo voor is.

Zorgmarkt Krommenie

‘Op donderdag 31 oktober 2019 is de zorgmarkt van 13 tot 17 uur in het Durghorstplantsoen in Krommenie. Het atrium is normaal alleen toegankelijk voor bewoners. Die middag is het open voor belangstellenden uit Krommenie. De zorgmarkt is vooral bedoeld voor de oudere bewoners in Krommenie die zelfstandig wonen. We willen hen laten zien welke organisaties hen kunnen helpen als ze hulp nodig hebben.

Op de informatiemarkt is plaats voor 40 deelnemers. Vanwege de beperkte ruimte richten we ons in eerste instantie alleen op oudere bewoners van Krommenie, maar andere mensen zijn natuurlijk welkom.

Ik verwacht dat mensen overal flyertjes meenemen van organisaties waar ze op dat moment nog niet aan toe zijn, maar wellicht wel op een ander moment.’

Van mediation tot stichting Alzheimer

De afgelopen tijd heb ik diverse zorgorganisaties, thuiszorg, dagbesteding, fysiotherapie en ook de politie aangeschreven of ze voorlichting willen geven. Tevens heb ik mediation en de Ouderenbond gevraagd, want veel mensen weten niet van hun bestaan. Allerlei organisaties waar je mee in aanraking kunt komen als je ouder wordt en problemen krijgt staan op mijn lijst, ook de stichting die informatie geeft over Alzheimer. Ze reageerden over het algemeen heel enthousiast, omdat zij in de praktijk zien dat het moeilijk is om de doelgroep te bereiken. Omdat we een breed beeld willen geven wat er mogelijk is, maken we een keuze wie een plek krijgt op de informatiemarkt.

Als je altijd gezond bent geweest dan weet je niet de weg in de zorg. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden, zoals hulp in de huishouding, thuiszorg, dagbesteding. Er is zoveel meer mogelijk dan men denkt.

We zien steeds vaker dat mensen op jongere leeftijd met alzheimer en dementie te maken krijgen. Als ze de weg kwijt zijn dan is dat pijnlijk. Hier letten we op elkaar. Je zou maar zeventig zijn, beginnende dementie hebben, alleen in een rijtjeswoning wonen waarbij iedereen in de straat werkt en je bent de weg kwijt. De informatiemarkt organiseren we voor die mensen die hulp nodig hebben.

Voor ouderen hopen we hiermee een goed beeld te geven, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen zonder dat ze hun kinderen lastig hoeven te vallen. Want zo wordt het vaak wel gevoeld, al is dat vaak niet zo.’

Meer informatie over de aanbieders op de zorgmarkt.

Eerder werd bijvoorbeeld bij De Vuister een seniorenmarkt georganiseerd. Lees meer