New Europe City Makers pre-summit

New Europe, cities in transition

IMG_1861Op donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2016 stond Pakhuis de Zwijger in het teken van ontmoeting en agendering van Stadmakers uit heel Europa. Stadmakers zijn stadsmensen die betrokken bij en actief in de stad zijn, maatschappelijk initiatief nemen en verbinden. In de stad vinden immers de veranderingen plaats en ontmoeten mensen elkaar en bedenken samen nieuwe ideeën.

Stadmakers uit Europese steden maken samen een StadmakersAgenda; ze inventariseren en benoemen alle mogelijke vraagstukken anno 2016. De StadmakersAgenda wordt met een paragraaf aangeboden aan de Europese Unie. Nederland is dit eerste half jaar voorzitter van de EU en wil ervoor zorgen dat de bestuurlijke, maar zeker ook maatschappelijke agenda rond de stad als economische motor wordt gedeeld.

De 12 uitdagingen/challenges die in de EU Urban Agenda worden genoemd

IMG_1861Jobs and skills in the local economy; Urban poverty; Housing; Inclusion of migrants and refugees; Sustainable use of land and Nature-Based solutions; Circular economy; Climate adaptation; Energy transition; Urban mobility; Air quality; Digital transition; Innovative and responsible public procurement.

 

IMG_1868De donderdagmiddag is een bonte verzameling van ruim 40 Europese steden, die pitchen over hun vraagstukken in de stad. Voor een aantal steden, zoals Stockholm & Wenen, is de opvang van vluchtelingen een belangrijk vraagstuk. Madrid & Lissabon benoemen de verdergaande tweedeling, maar toch ook democratische beweging die langzaam op gang komt. Stadmakers uit het meer oostelijke Europa agenderen vooral de openbare ruimte of beter: ‘common ground’, om te ontmoeten, zich te organiseren. Veel stadmakers herkennen de notie dat juist na de economische crisis, de kracht van maatschappelijk initiatief, maar ook de ontvankelijkheid van de overheid van belang is voor de samenleving en de democratie.

En dit is de bijdrage van de Zaanse Stadmaker Sarah Vermoolen (bekend van platform Aan de Zaan, Verhalenverteller/Zaanse Verhalen, Kijk Zaans & Zaanse Parels, de Stadsexpedities & meer)!

Na een avondlijke zoektocht naar een gezamenlijke agenda en een uitnodiging om hierover een paragraaf aan te leveren voor de EU agenda, staat de vrijdag in het teken van samen uitwisselen, leren en concretiseren. De workshop over de relatie tussen de lokale overheid en maatschappelijk initiatief wordt ingeleid door de vice burgermeester van Athene. Zij presenteert ons een vierstappenplan: inventariseren en definiëren van initiatieven, het verbinden met & van de initiatieven (ook met bedrijfsleven), het verkiezen van een aantal initiatieven met hoge impact voor samenleving & organisatie(s) en daadwerkelijke verandering. Dit laatste betreft zowel cultuurverandering binnen de organisatie als horizontale programmering van maatschappelijke vraagstukken.