Moki loopt als een trein

Iedere dinsdagochtend van half tien tot 11 uur komt een grote groep moeders met hun kleine kinderen naar buurthuis De Zuidhoek in Zaandam. Moki – dat verwijst naar moeder kind – loopt als een trein.

Twee jaar geleden kwam Irene Timmerman met haar gezin in Zaandam Zuid wonen en werd zeer actief in de buurt. Drie dagen werkt ze bij Tinteltuin. Daarnaast pakt ze verschillende activiteiten als vrijwilligster op. Dit doet ze met zichtbaar enthousiasme. Elke activiteit is eigenlijk een verhaal apart. Vandaag vertelt ze over Moki.

Activiteiten voor bomenbuurt

‘Toen ik in de buurt kwam wonen, merkten mijn kinderen van 16, 19 en 23 jaar dat er heel weinig te doen is voor jongeren. Mijn buurvrouw Wendy Schippers organiseerde met het Bomenbuurtteam activiteiten bij het oude buurthuis, maar dat werd afgebroken. Ik sloot me aan bij het bomenbuurtteam om activiteiten te organiseren. Door mijn werk bij de Tinteltuin wist ik dat er in het nieuwe wijkcentrum De Zuidhoek in Zaandam af en toe ruimtes leeg stonden. Het Sociaal Wijkteam stelde de ruimte aan ons ter beschikking. Daar zijn we heel blij mee. In 2017 hebben we een aantal buurtfeesten georganiseerd, zoals een ‘Bomenbuurt gots talent’, een sportdag met spelletjes voor de kinderen en een Sinterklaasfeest. We werden hierbij gesteund door de wijkmanager Ruut Willems en het sociaal wijkteam. Zij waren blij met onze inzet.’

Moki: ochtenden voor moeder en kind

In de wijk wonen veel moeders met jonge kinderen die nauwelijks het huis uitkomen. ‘Voor hen wilde ik ouder kind ochtenden organiseren. Omdat ik 26 jaar ervaring heb in de kinderopvang kon ik hen ook iets bieden. Er bleek al een ouder kind groep te zijn bij De Doorbraak, dat was een klein groepje van een paar moeders en een vader. Ik heb toen aangeboden om het meer te promoten. Mijn dochter is grafisch vormgever en zij heeft toen een flyer gemaakt.’

Moki – dat verwijst naar moeder kind – loopt inmiddels als een trein. Iedere dinsdagochtend van half tien tot 11 uur komt een grote groep moeders met hun kleine kinderen naar buurthuis De Zuidhoek. ‘De kinderen tot vier jaar vinden het heel leuk om met elkaar te spelen. Ze mogen eerst vrij spelen, daarna worden er activiteiten met ze gedaan zodat de moeders samen kunnen praten. De kinderen vermaken zich dan uitstekend met bijvoorbeeld een poppenkast, voorlezen, knutselen of verven. De moeders spreken elkaar ondertussen over allerlei zaken die hen bezighouden. Zo wisselen ze bijvoorbeeld informatie uit over scholen, wanneer hun kind de leeftijd van vier jaar bereikt. Ik kan zelf natuurlijk ook goed adviseren omdat ik alle scholen ken.

Ze praten ook over de opvoeding. Tijdens het koffiedrinken gaan de moeders echt in gesprek met elkaar. Er komt van alles voorbij. Je merkt dat moeders hierdoor elkaar ook vaker opzoeken. Bijvoorbeeld door samen naar de bioscoop of de sauna te gaan, maar ook passen ze wel eens op elkaars kinderen. De groep is gemêleerd. Je komt er Nederlandse, Marokkaanse, Syrische, Turkse en Engelssprekende vrouwen tegen. Zij ervaren moki als heel prettig, ook om beter de Nederlandse taal te spreken.

Ze ziet er naar uit en de kinderen vinden het heel leuk om met elkaar te spelen.

Ontmoetingen in wijkcentrum De Zuidhoek

Via mijn werk heb ik een cursus gedaan voor vroegtijdige voorschoolse educatie om de woordenschat voor anderstalige kinderen te vergroten. De moederkind groep leent zich daar heel goed voor.

Ik ben trots op Moki, dat voelt als mijn kindje.

Het loopt als een trein. Het is fijn dat de groep in wijkcentrum de Zuidhoek terecht kan, omdat de moeders zo ook het buurthuis ontdekken voor andere activiteiten. Vandaag kwam er een medewerker van het buurthuis Dirk Prins vertellen over de sinterklaasviering waar ze de moeders en kinderen voor uitnodigde. Het wederzijds samenwerken is heel prettig.

Inmiddels heb ik het stokje overgedragen aan Vienciana, met wie ik al die tijd samen de groep begeleidde.’ Simone Ronchtetti van het Sociaal Wijkteam voegt daar aan toe: ‘Moki draait onder leiding van Vienciana geheel op eigen kracht. Dat is iets om trots op te zijn.’

Nieuwe activiteit kinderraad

Wijkmanager Ruut Willems vroeg Irene Timmerman in het voorjaar of ze geen belangstelling had om samen met het sociaal wijkteam een kinderraad op te zetten. Daar had ze zeker belangstelling voor.

Binnenkort lees je het verhaal over de kinderraad.