Resto VanHarte: Met een schort om is iedereen gelijk

Onder begeleiding van een professionele kok bereiden bewoners uit de wijk Poelenburg elke week een driegangendiner voor buurtgenoten. De maaltijden van dit Resto VanHarte zijn een manier om de onderlinge verbondenheid in de buurt te versterken. ‘Bewoners gaan hun eigen waarde ervaren.’

Als op woensdagmiddag de kookschorten omgaan in Wijkcentrum De Poelenburcht in Zaandam, gebeurt er iets bijzonders. Kinderen en volwassenen bereiden samen een driegangendiner voor de wijk. ‘Soms is het even hectisch, maar het gaat altijd van harte,’ zegt Ton Tax, manager van het Resto VanHarte dat sinds september in het wijkcentrum actief is.
Resto VanHarte is een landelijke organisatie die in twintig steden gezonde en betaalbare buurtmaaltijden verzorgt.

Ik word er blij van om te geven.

Het initiatief was aanvankelijk bedoeld als middel tegen de eenzaamheid onder met name ouderen. Inmiddels is Resto VanHarte een beproefd middel tot buurtmobilisatie, legt Ton uit. ‘Het is een initiatief vóór en dóór de buurt. Het verbindt bewoners uit verschillende lagen van de samenleving en geeft ze een plek waar ze het gevoel hebben dat ze er nog steeds bij horen.’

kinderkookcursus
Tijdens de kookcursus leren kinderen gerechten bereiden en eten uitserveren. Ook leren ze in spelvorm over voeding.

Erkenning
Dat gevoel is er al zodra de vrijwilligers van het keukenteam – zes volwassenen en zes kinderen afkomstig uit de buurt – ’s middags hun schort omdoen. ‘Zodra ze het schort om hebben, horen ze er voor hun gevoel helemaal bij. Voor die erkenning doen ze mee.’
Onder begeleiding van professioneel kok Kasper Tesser van cultureel debatcentrum De Balie in Amsterdam, bereidt het keukenteam de drie gangen. Behalve de vaste vrijwilligers van De Poelenburcht, maken onder meer een bewoner die zich in een re-integratietraject bevindt, een vluchteling en iemand die door gezondheidsproblemen geen baan heeft, deel uit van het team.
De deelname van de kinderen is onderdeel van de kookcursus die ze volgen. Zij bereiden een onderdeel van de buurtmaaltijd, dekken de tafel en spelen ter afsluiting een educatief spel dat hen leert over gezonde voeding.
Voor Casper zijn het intensieve woensdagen. ‘Maar het loont zich duizendmaal, ik word er echt blij van om te geven. Door het team te leren een maaltijd te bereiden, laat ik ze hun waarde zien. Die waarde hebben ze natuurlijk allang. Nu kunnen ze hem ook echt ervaren. Wat daarbij belangrijk is, is dat ze deel uitmaken van een groter geheel, het team. Net als ik. Ik neem alle verantwoordelijkheid, maar we doen het met elkaar. In de keuken is iedereen gelijk.’
Tijdens de officiële opening begin dit jaar, moest ook Dick Boer, CEO van Ahold, daaraan geloven. ‘Toen hij spontaan een schort omknoopte en meehielp, corrigeerden de kinderen hem bij het uitserveren,’ vertelt Ton, die de samenwerking met Ahold een van de mooie aspecten vindt van het Resto in Poelenburg.

werkbezoek Stef Blok
Op werkbezoek bij Resto VanHarte knoopte ook minister Stef Blok (midden) een schort om. Rechts van hem Restomanager Ton Tax en links achteraan kok Kasper Tesser.

 

Verantwoordelijkheid nemen
‘In een tijd waarin er vanuit gemeenten nog maar weinig geld is om maatschappelijke initiatieven te subsidiëren, is het mooi om te zien dat Ahold zijn verantwoordelijkheid neemt. Elders zijn het fondsen zoals dat van de Postcodeloterij die Resto’s mogelijk maken. Hier doet Ahold dat, omdat men het belangrijk vindt dat mensen die het moeilijk hebben in contact komen met gezonde voeding en met elkaar.’

De maaltijden zijn het middel om mensen te bereiken in die hoek van de samenleving waar de klappen vallen.

Het bedrijf vindt dat het een maatschappelijk taak heeft, en om die reden zijn er wel eens teamuitjes van Ahold in De Poelenburcht, waarbij medewerkers een schort omknopen om met het keukenteam voor de buurt te koken.
Via het sociaal wijkteam vinden buurtbewoners hun weg naar het Resto. ‘Het wijkteam kent de mensen voor wie wordt gekookt, mensen in een achterstandspositie. Zoals bewoners die eenzaam zijn, die in een moeilijke situatie kinderen moeten opvoeden. Het wijkteam nodigt ze uit eens te komen eten. Een aantal vaste gasten ontvangt nieuwe bezoekers hartelijk. En die nieuwe gasten krijgen een cadeaubon waarmee ze een volgende keer tegen gereduceerd tarief iemand mogen meenemen.’

Ten nutte van anderen
Drie jaar staat ervoor om een Resto van de grond te tillen en het zo te laten draaien dat het de doelgroep voldoende bereikt. ‘Laatst schoven iets meer dan twintig mensen aan,’ vertelt Ton. ‘Een andere keer waren het er bijna vijftig, het gemiddelde waarnaar we streven. Het is de bedoeling dat het uitgroeit tot een buurtrestaurant dat zich ten nutte stelt van anderen. Stel dat je als huismeester een bewonersavond wilt organiseren, dan kun je aanbellen en mensen uitnodigen om hier te komen eten. Om tijdens de maaltijd het een en ander met elkaar te bespreken, wat een heel andere, gemoedelijkere manier is om tot een gesprek te komen dan met een vergadering.’logo

Nieuwe Resto’s
Inmiddels zijn er plannen voor Resto’s elders in Zaanstad. Zo is Buurtcentrum De Pelikaan met Ton in gesprek om er volgens dezelfde opzet een buurtrestaurant te starten. ‘De maaltijden zijn niet het doel, maar het middel om mensen te bereiken die in zich in die hoek van de samenleving bevinden waar de klappen vallen. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, die gescheiden zijn. Voor hen is het belangrijk dat ze weten dat er een plek is waar je welkom bent, waar je je kinderen met een gerust hart naartoe kunt laten gaan.’

Resto VanHarte Zaandam heeft een Facebookpagina.


Oorsprong
Resto VanHarte is een initiatief van Fred Beekers, medegrondlegger van Artsen zonder Grenzen. Toen hij zijn werk als fractiemedewerker voor het CDA combineerde met vrijwilligerswerk in de Haagse achterstandswijken, trof hem de eenzaamheid waarmee veel ouderen kampten. Om te helpen die eenzaamheid te doorbreken, organiseerde hij met buurtbewoners een open eettafel waar eenzamen voor weinig geld konden aanschuiven om op die manier weer sociale contacten op te doen en opnieuw deel te gaan uitmaken van de samenleving. Resto VanHarte kent inmiddels 34 locaties in twintig steden en is een grote stichting met een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling.
Meer lees je op de site van Resto VanHarte.