Mannen nemen rol in opvoeding

IMG_7294‘Veel vaders hebben een kleine rol bij de opvoeding van hun kinderen, maar dat betekent niet dat ze niet betrokken zijn!’ Mahmoud van het Jeugdteam Poelenburcht in Zaandam vindt het belangrijk om de mannen een stem te geven: ‘We draaien drie mannengroepen waarbij ze vooral in gesprek gaan met elkaar over zaken die hen bezighoudt. We noemen het vaderschapsdebatten naar een voorbeeld uit Amsterdam.

 

Vaders voelen zich hierdoor veel meer gehoord en durven zo ook een bijdrage te leveren.

‘In de wijk Poelenburg zijn het vooral de moeders die er altijd zijn voor hun kinderen. Maar ook de vaders vinden het belangrijk dat het goed gaat met hun kinderen. Zij zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van een kind, zeker voor zonen kan een mannelijk rolmodel goed werken. Dit hoeft overigens niet altijd de vader te zijn, maar een oom of een buurman kan ook een rol spelen indien er geen vader is in het gezin.

In de mannengroepen komen allerlei onderwerpen voorbij, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen de culturen maar ook hoe je op één lijn komt met je partner. We bespreken wat je belangrijk vindt voor je kind, wat je mist en wat je zou willen. Daar komen heel mooie dingen uit. Vaders voelen zich hierdoor veel meer gehoord en durven zo ook een bijdrage te leveren.’

De vrouw weet het immers toch vaak beter.

IMG_7274‘De mannen spreken regelmatig uit dat opvoeden knap lastig is. Er worden dingen gevraagd die voor hen heel moeilijk zijn omdat ze het niet van hun eigen vaders hebben mee gekregen. Vaak komt voorbij dat vrouwen het makkelijker kunnen en dat het hen onzeker maakt. Een logisch gevolg is dat ze zich terugtrekken, want hun vrouw doet het toch beter en laat dit ook regelmatig aan hen weten. De mannen herkennen zoveel bij elkaar, want het werkt in veel gezinnen hetzelfde. Wij hebben als uitgangspunt dat iedere ouder het het beste weet en goed weet wat bij een kind past. De erkenning dat het moeilijk is, is zeker belangrijk. Vanuit de samenleving wordt er zoveel van ze verwacht, daarom laten ze het soms maar gaan als ze hier niet aan kunnen voldoen.’

Ze ontdekken de kracht in zichzelf en coachen elkaar.

‘De vertrouwensband tussen de mannen is essentieel. Wij zitten niet bij elkaar als hupverleners maar geven elkaar de ruimte om te bespreken waar je tegenop loopt. De eerste paar keer is dat knap lastig, daarna is er vertrouwen en gaan de mannen zaken met elkaar delen. We krijgen alleen maar positieve reacties. De band tussen vader en kind is zo belangrijk. Ze ontdekken zoveel kracht in zichzelf en krijgen tips en coachen elkaar.’

 Een mannelijk rolmodel is in elk gezin belangrijk

‘Op bijeenkomsten voor moeders benadrukken we ook het belang van het mannelijk rolmodel. Vrouwen die er alleen voor staan of gewend zijn het altijd zelf te doen spreken vaak uit dat een man niet nodig is want ze doen het toch goed. Voor deze moeders hebben we alle lof, maar ook voor hen geldt dat het effect van een mannelijk rolmodel voor een kind van belang is. Dat is vaak wel een eye-opener.’

 Vaders voor vaders werkt

‘Door de debatgroepen zijn vaders veel bewuster geworden. Zij kunnen nu als sleutelpersoon fungeren om andere vaders in de wijk te motiveren. Vaders voor vaders nemen zo weer de regie en maken er hun eigen project van. Er is veel belangstelling in de wijk. Ze zien dat het wat oplevert en stellen het op prijs. Eindelijk wordt de stem van de vader gehoord horen we regelmatig.’