Het doel is een goed gevulde rugzak

‘We kijken bij het Arie Lemsfonds niet naar de partij-achtergrond, wel naar het goede doel. Projecten of mensen die verbindend zijn, geen onderscheid maken tussen rangen en standen, idealistisch zijn en natuurlijk Zaans.’ Dit zijn de criteria voor het Arie Lemsfonds. Piet Oudega, voorzitter van het fonds en oud-raadslid en oud-wethouder ten tijde van burgemeester Arie Lems, haalt eerst enkele herinneringen op aan de naamdrager van het fonds.

‘Arie Lems was de eerste ‘echte’ burgemeester van Zaanstad.’ Hij nam de functie van burgervader over van Reint Laan, die de overgang van Zaandam naar Zaanstad meemaakte. Negen jaar bestuurde Lems de nieuwe stad. ‘Hij stond midden in de samenleving. Dat was heel belangrijk, want hij moest de dorpen in de nieuwe gemeente aan Zaandam vastknopen. Hij was verbindend en kon streng maar rechtvaardig zijn.’

Arie Lems was een goede onderhandelaar met een sociaal hart.

Arie Lemsprijs

Daarom is zo’n tien jaar geleden de Arie Lemsprijs opgericht waarbij organisaties of personen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Zaanstad een oorkonde en een prijs van € 500. ‘Iedere twee jaar organiseerden we de prijs waarbij iedereen mensen kon voordragen die aan de criteria voldeden. Het ging om het doel, we keken niet naar de partij-achtergrond’, vult Mark Damman, vice-voorzitter van het fonds en voorzitter van PvdA Zaanstreek aan. ‘Zo wonnen Anja de Vries als trekker voor het Hospice, Buurt- en Speeltuinvereniging Havenkwartier en Platform Herstructering Rosmolenbuurt, Historische Vereniging Wormerveer en het fonds Rooie Cent de prijs.’

De eerste jaren waren er aardig wat inzendingen, maar de spoeling werd steeds dunner. Mark Damman en Piet Oudega vertellen dat er daarom besloten werd om een fonds op te richten en het anders te gaan aanpakken. Het vormen van een fonds en een stichting had aardig wat voeten in de aarde, maar het nieuwe bestuur heeft inmiddels een eerste succesvolle evenement neergezet.

‘Met elkaar maken we ons sterk om het te realiseren.’

Rugzakjes voor kinderen van nieuwkomers

‘We wilden eerst een goed doel selecteren en daar vervolgens geld voor inzamelen. We waren direct enthousiast over het plan van Anouk Hermanns die via de Zaanse Springplank geld wilde inzamelen voor kinderen op de Kernschool in Zaandam. Daar komen jonge leerlingen die nieuw zijn in de Zaanstreek en een jaar intensief Nederlandse les krijgen. Zij komen vaak uit conflictgebieden en kennen niet de Nederlandse gewoonte om met een rugzak, broodtrommel en drinkbeker naar school te komen. De ouders hebben hier vaak ook geen geld voor. Voor deze kinderen willen we nu 200 gevulde rugzakken leveren.’

Zaanse Monologen

‘Daarvoor hebben we in november het benefietevenement Zaanse monologen georganiseerd in het Zaantheater. Onze inspiratiebron is TED-x. Zo hebben we interessante en bevlogen Zaankanters hun positieve verhaal laten vertellen op het podium.’

De thema’s en gedachtegang zijn onderwerpen waar we via de politiek dagelijks mee te maken hebben.

Piet Oudega: ‘Het was echt een verrassende inspirerende zondagmiddag. Sommige verhalen had ik al vaker op papier gezien, maar het maakt veel meer indruk als je bijvoorbeeld Jemuel Lampe zelf hoort vertellen hoe hij twee keer de kans kreeg en waar dat toe heeft geleid. Dat is prachtig om te horen.’

Mensen met vergezichten

Mark Damman: ‘We hadden een goed gevulde zaal, zo kwamen er 140 mensen luisteren naar acht bijzondere Zaanse sprekers. Het Zaantheater heeft goed meegedacht over de middag. Bij de keuze voor de sprekers hebben we gekeken of het verhaal goed was maar ook of ze dit konden overbrengen. Dat werkte bij alle acht goed. Er kwamen diverse zaken naar voren. Over kansen pakken, maar ook over kansen bieden en het inzetten van je talenten. Dit zijn mensen met vergezichten, het waren geen verhalen over een voltooid leven. Ze spraken over kunst, duurzaamheid, de samenleving, zorg en over een inclusieve samenleving.’

We zijn trots op de Zaankanters die op het podium hun verhaal vertelden.

‘Een monoloog lijkt op eenrichtingsverkeer, maar we wilden dat het publiek een keer goed luisterde zonder er direct een mening over te vormen. Daarna konden mensen gezellig de dialoog met elkaar aan gaan onder het genot van een drankje in de foyer.’

Piet Oudega: ‘Geke Faber die bij haar afscheid als burgemeester ambassadeur van het fonds werd was de spreekstalmeester. Dat deed ze met humor, respect en interesse. Dat maakt een middag af.

De gevulde rugzakjes voor 200 leerlingen kosten een paar duizend euro. Door de opbrengst van het evenement hebben we na aftrek van de kosten een mooi bedrag bij elkaar. We zijn nog op zoek naar extra financiering zodat we de rugzakken bij de school kunnen afleveren. Hennie Dekker, directeur van de Kernschool is daar blij mee, want hij kan dat direct koppelen aan lessen over gezond eten en drinken.

Een dergelijk evenement als Zaanse Monologen kunnen we in een andere vorm herhalen. Om de twee jaar willen we iets organiseren waar we geld mee ophalen. Komend jaar kunnen mensen opnieuw een initiatief of project aandragen zodat we een keuze kunnen maken.’

—————————–

Bij Zaanse Verhalen publiceerden we eerder verhalen van bijzondere Zaankanters die ook op het podium stonden bij Zaanse Monologen.

Het resultaat van de inzameling van het Arie Lemsfonds: rugzakjes voor de Kernschool