Buurtbemiddeling

Na zijn pensionering zet Otto Scholten – oud politieagent – zich nog altijd in voor de samenleving. Eerder vertelde hij over zijn werk voor Open de voordeur.

In deze aflevering vertelt hij over Buurtbemiddeling.

‘Vaak speelt er al jaren een conflict tussen buren wanneer ze Buurtbemiddeling inschakelen. Buur1, zoals wij de aanvrager noemen, vraagt dan om hulp. Wij zijn onafhankelijk en hoeven geen A4tje te zien waarop het probleem staat geformuleerd door buur1. Ze moeten zelf het werk doen.

Wij gaan bij buur2 langs en vragen of ze op neutraal terrein – meestal een buurthuis– met elkaar in gesprek gaan. Soms krijg je de reactie dat de schuld volledig bij de ander ligt of dat ze om een andere reden niet willen praten. Soms lukt het wel.

Wij bewaken dan alleen het proces en zorgen dat mensen elkaar laten uitpraten en respecteren.

Het doel is mensen bij elkaar te brengen, niet om oude koeien uit de sloot te halen. Ze hoeven vervolgens niet bij elkaar op de koffie, maar wel kunnen ze afspraken maken om het conflict te verminderen. Na ongeveer een maand bellen we of de afspraken zijn nagekomen. Als dat niet het geval is, kan eventueel een tweede gesprek plaats vinden.

Alles is op basis van vrijwilligheid.

Beide buren zijn uiteraard niet gelukkig met een verstoorde verhouding en we hopen op deze manier hen te bewegen om een nieuwe start aan te gaan. Het bemiddelingsgesprek dat in het buurthuis plaatsvindt, is ook vaak een emotionele gebeurtenis. Gelukkig boeken we vaak successen.

Vaak zie je dat als mensen verwikkeld zijn in een conflict er een communicatieprobleem aan ten grondslag ligt. Je moet doorbreken dat ze allebei denken dat het aan de ander ligt. Veel mensen handelen vanuit emoties en maken dan verkeerde opmerkingen. Ook tijdens mijn werk als politieagent maakte ik mee dat een conflict verergerde als mensen niet met elkaar praatten. Denk aan jongeren die overlast bezorgen maar zich daar niet bewust van zijn en een buurtbewoner die hier veel last van heeft.

In een moeilijke situatie is het goed om te bedenken hoe je de boodschap zo goed mogelijk overbrengt. Met elkaar blijven praten is belangrijk.’

Meer weten over Buurtbemiddeling of wil je zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Inez De Jaegher of Sonja Mandos via zaanstreek@beterburen.nl. Of kijk op de site van BeterBuren.