Zaanse klimaatburgemeesters: Klimaatstoel vanuit Hoop over klimaat

We willen iedereen inspireren om in actie te komen.

Iris Vogt uit Zaandijk is klimaatburgemeester van Zaanstad. Ze is oktober 2021 aangesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘We werken onafhankelijk als vrijwilliger, de gemeente is geen opdrachtgever en heeft geen sturende rol.’

Sinds oktober 2021 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met de Nationale Klimaatweek. Hiervoor zijn ze op zoek naar enthousiaste klimaatburgemeesters om de duurzame en klimaatbewuste initiatieven een podium te geven.

Iris Vogt: ‘Het ministerie informeert de gemeentes niet over wie ze aanstellen. In najaar 2022 werden er drie nieuwe klimaatburgemeesters benoemd voor Zaanstad. We zijn nu met z’n vieren.’

Thomas van Nus, Tamara Meerhoff en Iris Vogt (klimaatburgemeester sinds 2021). Mieke Kerssens Pels is de vierde Zaanse klimaatburgemeester. Zij kon niet bij het interview aanwezig zijn.

Vanuit Hoop over het klimaat

Iedere laatste vrijdag van de maand komen de klimaatburgemeesters van 15 tot 17 uur samen bij Brouwerij Hoop in Zaandijk. Met als doel om steeds meer Zaankanters te verbinden en betrekken bij de klimaatbeweging.

Klimaatakkoord 2.0

Op 12 december werd bij broedplaats De Hellema de nieuwe versie van het Klimaatakkoord 2022 gepresenteerd. De nieuwe klimaatburgemeesters presenteerden zich kort aan de aanwezigen.

Klimaatburgemeester Tamara Meerhoff (wellicht bekend vanwege haar Zaanse Verhaal over de Klimaatgesprekken) was erbij. De wethouders Rene Tuijn en Wessel Breunesse hielden een presentatie. ‘Ook werd de stand van zaken gepresenteerd, daaruit bleek dat we in Zaanstad achterlopen met de klimaataanpak.

Eerder die maand, op 8 november heeft de Gemeenteraad de klimaatcrisis uitgeroepen. In 2040 moet Zaanstad klimaatneutraal zijn. Ik had de verwachting dat ze daarna de crisis breed uit zouden dragen en zouden komen met een actieplan, maar dat bleef uit.

We willen als klimaatburgemeesters een verbinder zijn, laten zien dat er meer mensen zijn die zich zorgen maken en in actie komen. Wat we nodig hebben is eerlijke berichtgeving over de klimaatcrisis en hoe we dat samen kunnen aanpakken. Daarnaast hebben we ook echt leiderschap nodig en inspirerende voorbeelden hoe een klimaatneutraal en duurzaam Zaanstad er uit kan zien in 2030.

 

Roep de klimaatcrisis uit

Industrie grootste vervuiler

Klimaatburgemeester Thomas van Nus (bekend van het Zaanse Verhaal over duurzaam bouwen met stro)  ‘In het Zaanse Klimaatakkoord 2.0 gaat veel aandacht naar de uitstoot van bewoners door de consumptie van grondstoffen, producten en voedsel. Het lijkt alsof wij de grootste vervuilers zijn en dat de burgers het moeten gaan oplossen, terwijl we hier veel industrie hebben in de stad en daar de grootste slag te maken is. De gemeente heeft meer invloed op de industrie en bedrijven, bewoners niet. Samen met de provincie en rijksoverheid kunnen ze meer invloed uitoefenen.’

Iris Vogt: ‘Er is nu veel aandacht voor klimaatadaptie en het vergroenen van de stad. Dit signaal is goed, maar er moet veel meer gebeuren. We willen als klimaatburgemeesters inspirerend werken. Wat kun je zelf doen en wat samen?’

Vanuit Hoop over klimaat en de toekomststoel

De klimaatburgemeesters noemen hun maandelijkse bijeenkomsten ‘Vanuit Hoop over Klimaat’. Ze willen op een informele manier meer organisaties en mensen met elkaar verbinden en meer zichtbaar worden. Ze hebben de afgelopen maanden met GROEN Zaans, de wethouders, de wijkmanagers, de klimaatcoalitie gepraat. Binnenkort willen ze de opgehaalde informatie presenteren bij de Raad van Zaanstad, ze informeren over wat ze horen en zien en vragen om actie.

Tamara Meerhoff: ‘We lanceren de toekomststoel. Dit is een idee van Jan Terlouw. De lege stoel staat symbool voor de toekomst. Deze wordt bij belangrijke vergaderingen neergezet. Het dwingt de mensen na te denken over wat hun besluiten betekenen voor de volgende generaties. Jongeren van Local Heroes hebben de stoel mooi gemaakt en zetten de naam Toekomststoel erop. De stoel gaat heel Zaanstad door. Organisaties en scholen zetten er een boodschap op voor de gemeente: Hoe willen zij dat Zaanstad er uit gaat zien?’

Op Instagram/Zaansetoekomststoel kun je zien waar de stoel al langs is geweest.

Iris Vogt besluit: ‘Er wordt wel naar ons geluisterd en meegedacht over hoe we meer mensen meekrijgen? We zijn nu met vier klimaatburgemeesters. Jij kunt je bij de Klimaatweek in najaar 2023 ook aanmelden voor de volgende termijn. Wie weet zijn we dan met twintig.’

Als klimaatburgemeesters zoeken we de verbinding met organisaties en personen die zich inzetten voor natuur en milieu, sociaal en duurzaam om samen de beweging in gang te zetten.

Meer weten? Of wil jij ook de Toekomststoel op bezoek? Stuur dan een mail naar de klimaatburgemeesters via zaansklimaat@gmail.com of volg Klimaatburgemeesters Zaanstad op Facebook.