Vaders stampen speelplek uit de grond

Stel, je kinderen missen een speelplek in de buurt. En jij ergert je kapot aan een rommelig stuk ongebruikte grond tegenover je woning. Wat doe je? Assendelver Hans de Jong mobiliseerde wat buurmannen. Samen realiseerden ze het Forboveldje, een speelplek voor Saendelft-Oost aan de Rode Ring. ‘We hebben de vrijheid om er een eigen invulling aan te geven. In de buurt zorgt dat voor meer betrokkenheid.’

hans en eric
Hans de Jong (l) en Eric van der Schild realiseerden met een groep vaders de speelplek Saendelft-Oost.

Opgegroeid in Assendelft- Zuid had Hans de Jong als kind de ruimte gehad om erop uit trekken met vrienden, een balletje te trappen, zich te bewegen tussen niet alleen maar bebouwing. In de nieuwbouwwijk Saendelft-Oost bleken die mogelijkheden voor zijn eigen kinderen beperkt. Buurman Eric van der Schild, vader van twee kinderen, constateert dat ook. ‘Ze kunnen alleen terecht op het schoolplein van de twee bassischolen. Zijn ze daar uitgekeken, dan trekken ze de wijk in op zoek naar speelruimte die er eigenlijk niet is.’
Hans besloot daar verandering in te brengen. Twee jaar geleden hing hij wat touwen in de bomen in het plantsoen bij de sloot tegenover zijn huis aan de Rekenmeester. Uiteindelijk maakte hij daar een kabelbaantje van. ‘Elke avond was het er vol met kinderen,’ vertelt Eric die een paar huis verderop woont. ‘Mijn vrouw en ik vonden het een uitkomst. De kinderen konden zich uitleven en wij hadden er zicht op.’

Van korte duur
De pret was van korte duur. ‘Vooraf was ik langs de deuren gegaan om te vragen of mensen ermee akkoord gingen dat ik een tokkelbaan in de bomen hing,’ vertelt Hans. ‘Niemand had bezwaar, maar blijkbaar was er toch een klacht. Want kort daarna kwam er een brief van de gemeente dat ik alles moest verwijderen. Het zou onveilig zijn. Haalde ik het niet weg, dan zou de gemeente dat doen en waren de kosten voor mij.’

Sinds de speelplek er is, zijn mensen netter op de omgeving.

Nadat diverse bewoners hadden geklaagd over het ontbreken van voldoende speelgelegenheid, gingen de twee het gesprek met de gemeente aan. Behalve het incident van de tokkelbaan, kwam ook de ergernis over het braakliggende terrein tussen de Forbofabrieken en de huizenrij langs de Rode Ring, op steenworp afstand van de woningen van Eric en Hans en hun gezinnen, ter sprake. De vaders konden maar niet begrijpen waarom Hans’ initiatief het veld had moeten ruimen, terwijl het leek alsof niemand wakker lag van wat er gebeurde op het ongebruikte stuk grond.
‘Vanuit ons huis konden we zien hoe het terrein aan de Rode Ring steeds vaker werd gebruikt als opslag voor bouwmaterialen van aannemers,’ vertelt Eric, die soms ook zag dat particulieren er rommel achterlieten. ‘Het kabelbaantje zou onveilig zijn, terwijl er dingen gebeurde die misschien wel kwalijker waren. Ik vond het doodzonde van die plek.’

werkzaamheden speelplek Saendelft
Op een aantal zaterdagen en zondagen zorgde buurt ervoor dat het Forboveldje het licht zag.

Genoeg steun
Het idee ontstond om daar een speelveld te maken.  Bij genoeg steun vanuit de buurt, kregen de vaders groen licht van wijkmanager Samuel Kaspers. Hans: ‘Haalden we voldoende handtekeningen op, dan konden we aan de slag.’ De buurt was enthousiast, de handtekeningen kwamen er. Daarna ging het hard.
Met buurmannen José, Theun en Emile erbij staken ze de koppen bij elkaar. De gemeente bleek bereid tweedehands bankjes, speeltoestellen, voetbaldoelen, twee basketbalpalen en de grond te leveren. Gamma sponsorde verf, zodat alles een nieuwe kleur kon krijgen. Het nabijgelegen bedrijf Forbo deed ook een schenking waarvan onder meer graszaad en mest werd aangeschaft. Hans, werkzaam bij een bedrijf dat landbouwmachines verkoopt, regelde een trekker waarmee hij de grond kon vlakken. En op een aantal zaterdagen en zondagen zorgden ze er met elkaar voor dat het Forboveldje het licht zag.

Twee voetbalvelden
Ineens had de buurt er twee voetbalvelden (mét belijning), een basketbalveld en een speeltuintje bij. Compleet met twee bankjes en even zoveel prullenbakken. ‘In het begin keken mensen raar op,’ vertelt Hans. ‘Als ik op een avond het gras maaide van de twee voetbalvelden zag ik ze denken: ben je wel helemaal goed bij je hoofd?’
‘Je kunt je afvragen of het eerlijk is dat de gemeente in de ene buurt zomaar een speelplek neerzet, en wij het hier zelf doen. Aan de andere kant hebben wij op deze manier de vrijheid om er een eigen invulling aan te geven. In de buurt zorgt dat voor meer betrokkenheid.’

Iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren.

‘Sinds de speelplek er is, zijn mensen netter op de omgeving,’ vindt Hans. ‘Zien we dat ze toch rommel achterlaten, dan spreken we ze daarop aan. En dat werkt.’ Eric: ‘Ook bij jongeren is het besef gekomen dat dit een plek is van de buurt, dat we er met elkaar voor zorgen dat het netjes blijft. Ik denk dat het verantwoordelijkheidsgevoel een stuk groter is dan wanneer zo’n plek een initiatief van alleen de gemeente is.’

Voldoende tijd
Een worsteling is het soms nog wel om voldoende tijd te vinden voor de werkzaamheden die het onderhoud en het verder ontwikkelen van de speelplek vraagt. Een taakverdeling helpt daarbij. José verzorgt de groenbakken, Emile onderhoudt facebook ging achter enkele sponsors aan, Eric beheert de financiën en Hans neemt het voortouw bij de inrichting en het onderhoud. Een gepensioneerde buurman leegt regelmatig de vuilnisbakken.
Op speciale klusdagen krijgen ze hulp van ook andere buurtbewoners. ‘Hans is daarbij de aanjager’,  zegt Eric. ‘De energie waarmee hij aan de slag gaat werkt aanstekelijk en maakt dat mensen graag meedoen. Al zijn we niet allemaal zo handig als Hans, iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren, door bijvoorbeeld een thermoskan koffie te brengen en broodjes.’

groenadoptie
‘We hebben de vrijheid om er zelf invulling aan te geven.’

Buurtfunctie
Langzaam verwerft de speelplek een buurtfunctie. Groepen van de nabij gelegen sportschool Ben Rietdijk maken wel eens gebruik van de velden. Wat de vaders betreft is het ook een prima locatie voor sportdagen van de basisscholen. ‘Uiteindelijk zal de gemeente de grond willen verkopen,’ zegt Eric. ‘Het heeft de bestemming lichte industrie, niet de bestemming speelveld: het moet ooit geld opbrengen. Tot die tijd hopen we dat het een faciliteit wordt waarvan je je straks kunt afvragen of die er toch niet beter kan blijven.’


Ook plannen om een speelplek te beginnen in je wijk? Hans en Eric geven tips!

  • Een speelplek realiseren is een kwestie van doen. Begin.
  • De wijkmanager kan je op weg helpen. Een gesprek met hem of haar is een goede start.
  • De gemeente zal behulpzaam zijn én vragen wat jouw inbreng is. Zorg dat je een plan hebt.
  • Verdeel de taken en laat iedereen doen wat bij hem past.
  • Investeer tijd en energie.
  • De buurt krijg je mee als je al wat te bieden hebt. Dus ga met een kerngroep van start.

Het Forboveldje heeft een Facebookpagina.