Stadmaker: Simone Ronchetti

IMG_9279‘Iets beginnen is niet zo moeilijk, wel om het te continueren. Ik ben trots op wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. Het gaat niet zonder slag of stoot, het is moeilijk om de energie te behouden.’

Simone Ronchetti: ‘Een kleine vijf jaar geleden was ik bij de eerste bijeenkomst van Platform Aan de Zaan. Ik hield een pleidooi voor mijn buurt rond de Burcht in Zaandam. Voor ik het wist zat ik met een tafel vol mensen die er hetzelfde over dachten. Dat was voor mij de start van Tussen Zuiddijk en Zaan.’

Gelukt

IMG_9281‘Wij willen graag de levendigheid terugbrengen in de buurt. In juni 2014 hebben we meegedaan met Placemaking op de Burcht. We hebben goed geluisterd. We kregen advies om veel te snoeien zodat vanaf het plantsoen de zichtlijn op de Zuiddijk en de Zaan weer zichtbaar werd. Dat werkt fantastisch. Pablo is daar regelmatig aan het werk en het wordt steeds mooier. Van de Bloemenkiosk krijgen we geregeld plantjes. De bankjes en plantenbakken aan de loswal aan de Zaan horen hier ook bij. We onderhouden de planten en legen zelf de vuilnisbakken.

Zelfs in de winter werd er op straat geschaakt. Foto Simone Ronchetti
Zelfs in de winter werd er op straat geschaakt. Foto Simone Ronchetti

Met de gebiedsmanager spraken we een keer over het idee van verschillende bewoners over de aanleg van een buiten schaakbord. Er werd direct enthousiast op gereageerd, want er stond in de opslag nog een schaakbord dat ooit in Westerwatering had gestaan maar niet meer gebruikt werd. Door de enorme inzet van de gebiedsmanager konden we in drie weken het buiten schaken realiseren. Tanja van Café De Schot heeft er een picknicktafel bij gezet. We verwachten met het mooie weer dat steeds meer mensen op straat met elkaar gaan schaken. De sleutel voor de bak met schaakstukken kun je lenen bij Café Schot en de bloemenkiosk op de Burcht.

Sjoerd Soeters gaat plannen ontwikkelen in het kader van MAAK.Zaanstad voor het gebied aan de andere kant van de Zaan. De Burcht is een onderdeel. Daar werken we naar toe. Als de veranderingen zichtbaar worden, dan neemt het aantal vrijwilligers bij Tussen Zuiddijk en Zaan hopelijk ook weer toe.’

Lange adem

IMG_9285‘Voor een vereniging zijn de eerste vijf jaar het moeilijkst. Dat hebben we gemerkt en dat zie je bijvoorbeeld ook aan Geef om Jan Eef, waar bewoners, ondernemers en de gemeente zich inzetten voor de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Wij zijn ook gestart als winkelstraatvereniging, nu is het een bewonerscollectief met een ondernemer. Het doel was werken naar de Herinrichting Prins Hendrikkade en Burcht 2017. Het is nu 2017 en er komt voorlopig geen herinrichting, betrokkenen in de buurt zijn afgehaakt. Het is moeilijk voor mensen om enthousiast te blijven als niets concreet te zien is.

Supporter van Schoon 25 maart 2017, Foto Simone Ronchetti
Supporter van Schoon 25 maart 2017, Foto Simone Ronchetti

In het verleden hebben we drie keer een succesvolle markt georganiseerd. Er zijn jammer genoeg te weinig vrijwilligers om dit te continueren. En het is moeilijk om zonder geld wel zaken te realiseren. Gelukkig is er toch een klein groepje enthousiaste mensen overgebleven. Zij zetten zich in om gehoord te worden binnen MAAK.Zaanstad. Anderen zetten zich in voor het groener maken van gebied rondom het parkeerterrein en doen geregeld mee met zwerfvuilopruimacties.’

Zuiddijk als tiende straatje

‘Stadmaken vind ik heel interessant. Ik ben een fan van ruimtemaker Frans Soeterbroek. Toen we hoorden dat er plannen worden gemaakt voor Zaanstad in 2040 hebben we bij diverse partijen laten weten dat we graag meedenken.

De kale Burcht was helemaal niets, nu hebben we dit wel op de kaart gezet. Daar moet je iets mee.’

Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters, grondlegger van het nieuwe stadscentrum heeft van gemeente Zaanstad de opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een gebiedstrategie voor het centrumgebied ten oosten van de Zaan: het gaat om het gebied rond de Peperstraat, de Burcht en de Klauwershoek.

Soeters wil eerst in gesprek met de bewoners. ‘Hij heeft de uitnodiging voor twee wandelingen in de buurt aangenomen. Erik Esteie vertelde over de historie van de buurt rond de sluizen. Tijdens de tweede wandeling liep Soeters mee met een groep vrijwilligers die de vaste kern van Tussen Zuiddijk en Zaan vormen. Soeters had veel interesse in de aangrenzende wijken en natuurlijk hebben we hem de Zuiddijk laten zien. Soeters vertelde dat hij hier het Haarlemmerstraatgevoel krijgt. Dat voelde goed. Niet zonder reden noemen wij de Zuiddijk “het Tiende straatje”. Het is nu aan Soeters om daar iets mee te doen. Hij heeft in ieder geval onze bezieling gevoeld en gezien. We hopen dat er spoedig grote stappen worden gemaakt zodat de bewoners en ondernemers in de buurt weer enthousiast worden om mee te doen.’

Simone’s droom voor De Burcht

IMG_9289‘Veel mensen hebben er een probleem mee dat de Burcht een parkeerplaats is. Ikzelf, dus niet Tussen Zuiddijk en Zaan, stoor me er meer aan dat er slechts een klein deel van de parkeerplaatsen gebruikt wordt. Van mij mag de helft weg. Leg er een park aan met looppaden en bankjes. Wat mij betreft hoeven er geen terrassen te komen aan de Zaan, er is genoeg horeca aan de Zuiddijk met zicht op het water. Laat het waterfront open zodat iedereen ervan kan genieten.

Ik hou van Parijs. In Parijs wordt echt geleefd in de buitenruimte, dat zou ik hier ook graag willen zien.’

 

Bekijk de tweede video

https://youtu.be/Lf02oFmctn0

Ervaring met transitie

‘Van de afgelopen vijf jaar heb ik geleerd dat ik ook bij een vrijwilligersinitiatief projectmatig denk en werk. Mijn kennis en ervaring met verandertrajecten uit de tijd dat ik bij ING in dienst was, kan ik duidelijk ook buiten ING gebruiken. Het managen van een project, het proces en communicatie in een verandertraject vind ik echt het leukste om te doen. Het transitieproces binnen en buiten ING is hetzelfde. Het grootste verschil is de snelheid.’

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadmakers maken met een maatschappelijk initiatief een verschil in de lokale samenleving. Ze doen dat doorgaans op vrijwillige basis als hun bijdrage aan een betere wereld.

Meer stadmakers

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………