Eigen plan: Voor wanneer het even niet goed gaat

Soms gebeuren er nare dingen, waardoor je als ouder in de overlevingsstand staat.

Als het niet goed gaat met de ouders, dan gaat het ook niet goed met de kinderen. Eigen Plan wordt ingeschakeld wanneer het thuis even niet meer goed gaat.

Eigen plan geeft het inzicht dat je hulp kan vragen.

Aan het werk bij Eigen Plan

‘Het standje overleven kun je lang volhouden als je alles zelf wilt oplossen. Het is moeilijk om toe te geven dat het even niet goed gaat. Wie gaat jou laten inzien dat wat je doet niet handig is en dat je hulp nodig hebt?’

Annemarie Scholte uit Zaandam had zelf een turbulente jeugd. Toen een familielid in 2009 aan haar vroeg of werk als Eigen Plan coach wat voor haar was, bleek dit een schot in de roos. Als eigen plan coach helpt ze een gezin om weer verder te gaan.

‘Ik vind het heel mooi werk, omdat door Eigen Plan meer mensen op de hoogte zijn van de situatie. Het is fijn dat je geen dossier hoeft bij te houden of de problemen moet oplossen. Je bent geen hulpverlener.

We worden vaak benaderd door instanties wanneer de problemen thuis erg hoog zijn opgelopen. Het zou beter zijn wanneer mensen eerder komen, dan is er minder nodig om weer rust te krijgen.’

Annemarie Scholte, coach bij Eigen Plan

Voor wie is Eigen Plan?

‘Het is voor gezinnen die problemen hebben waar ze niet meer uitkomen. Er kan van alles aan de hand zijn: eenzaamheid, uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing van een kind, 24uurs zorg voor een kind met een beperking, etc. Bij heftige stress wordt het steeds moeilijker om je te redden. Dan zie je geen mogelijkheden meer. Je maakt rondjes in je hoofd en je komt er niet meer uit. Via Eigen Plan ga je met hulpverleners, familie en vrienden tijdens een grote bijeenkomst aan het werk. Zij denken mee hoe je verder kunt komen.’

Zoveel mogelijk mensen in de kring

‘Hulpverleners en het gezin geven aan welke hulpverleners, vrienden en familie ze bij de bijeenkomst willen.’ Het is de taak van de Eigen Plan coach om de kring zo groot mogelijk te maken, zo denken meer mensen mee. De coach gaat vervolgens bij iedereen langs. Wat zijn hun zorgen, wat is wel of niet haalbaar en op welke termijn? De bijeenkomst wordt zo goed voorbereid.

De coach zorgt dat er ook betrokken hulpverleners aanwezig zijn die inzage kunnen geven in de problematiek.

‘Door familie en vrienden erbij te betrekken wordt voor hen veel duidelijker wat er aan de hand is. Ze kunnen ondersteunen als het niet goed gaat.

Alle gezinsleden – die het betreft – hebben een steuntje in de rug, iemand die ze zelf hebben uitgekozen die naast ze zit en goed luistert.

Kinderen zijn vaak ook aanwezig, ze weten prima wat ze wel of niet prettig vinden.’

Soms zijn er wel dertig tot veertig mensen bij de bijeenkomst.

Wat is er nodig zodat het weer goed gaat met het gezin?

Na de toelichting van de hulpverleners gaan de mensen om wie het gaat met hun familie en vrienden afspraken maken.

Er wordt een doel gesteld, bijvoorbeeld
‘Hoe ga je om met moeilijke situaties?’
‘Hoe krijg je meer tijd voor jezelf?’
‘Hoe kun je je kind fijn opvoeden?’

Wat is er nodig om dit doel te bereiken? Wie is er beschikbaar wanneer het niet goed gaat?

‘Ze maken samen afspraken, zo kunnen ze ondersteunen wanneer het mis dreigt te gaan. Iedereen wil dat het goed gaat met hun kleindochter of neef.

Met stress ben je niet in staat om een oplossing te bedenken.

Het geeft rust als je dan weet wat je moet doen en bij wie je terecht kan.

Je voelt je minder alleen. Het is fijn dat er zoveel betrokkenen zijn die weten wat de afspraken zijn waarbij zij kunnen ondersteunen.’

Eigen ervaring

Annemarie heeft een paar jaar geleden Eigen Plan ook ingezet voor haar eigen situatie. ‘Mijn dochter heeft autisme. Dat brengt veel liefde maar ook heel veel zorg met zich mee. Voor de buitenwereld was dit niet zichtbaar omdat ik alles zelf wilde oplossen. Door Eigen Plan kon ik mijn familie en vrienden laten zien wat er echt aan de hand was. Hulpverleners hebben uitgelegd wat wel en niet haalbaar is voor mijn dochter.

Meer mensen kennen nu de situatie, tonen begrip en bieden ondersteuning.

Dit is erg fijn, it takes a village to raise a child.  Natuurlijk moet je het nog steeds alleen doen, maar er zijn nu wel mensen die ondersteunen als ze zien dat het niet goed gaat.’