Dick Dekker

Op 6 november 2018 kreeg ondernemer Dick Dekker tijdens de jaarlijkse Ondernemersdag in het Zaantheater een bijzondere erkenning. Hij kreeg een erepenning voor zijn opmerkelijke verdiensten voor de gemeente Zaanstad. Hij werd ereburger van Zaanstad.

Initatiatiefnemer [Z]Aan de Wandel

‘Tine Dekker werkte samen met haar man in hun eigen café De Kroon in Wormerveer. Ze was 39 jaar toen ze haar eerste borstamputatie onderging. Haar strijd en overlijden wordt tot de dag van vandaag herdacht door duizenden mensen die wandelen om geld op te halen voor onderzoek naar borstkanker.’  De jaarlijkse wandeltocht heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen, bewustwording en om geld op te halen voor onderzoek naar borstkanker en voor Anna’s Huis.

’t Lokaal initiatief van Dick Dekker

Toen de bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer Dick Dekker vroeg om voorzitter te worden, wilde hij wel maar wel op voorwaarde dat er echt iets groots zou gebeuren. ‘Wanneer je met een helikopterview naar het bedrijventerrein kijkt, dan zie je vijfhonderd bedrijven waarvan 150 lid zijn van de vereniging. Samen bieden ze werkgelegenheid aan 4500 mensen. Als collectief zijn ze verantwoordelijk voor de werknemers, dat er voldoende werk is, dat er goede opleidingen en onderwijs is en mogelijkheden voor een leven lang leren, en dat er een goede zorg wordt geboden aan de mensen.’

Als je het bedrijf goed voor elkaar hebt, dan kun je invulling geven aan je maatschappelijke betrokkenheid. Je bent niet alleen ondernemer, maar ook mens. Hoe zorg je ervoor dat je personeel, klanten en toeleveranciers het ook goed hebben?

Dick Dekker uit Krommenie is sinds 2006 jaar mede-eigenaar van de leasemaatschappij ProMobility. Hij is verantwoordelijk voor de locatie Wormerveer en richt zich op de regio Zaanstreek.

Missie

Het bedrijf heeft de ambitie om meer elektrische auto’s te laten rijden. Daarnaast wil ProMobility deelauto’s introduceren bij bijvoorbeeld appartementengebouwen. Waarom? ‘Omdat wij als leasemaatschappij, met meer dan 1200 auto’s op de weg, onze verantwoordelijkheid nemen in de toenemende CO2-uitstoot en drukte op de weg. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid nemen zit in ons DNA.’

[Z]aan de Wandel

Met de jaarlijkse wandeltocht [Z]aan de Wandel wordt sinds 2011 geld ingezameld voor onderzoek naar borstkanker door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (het onderzoeksteam van Sabine Lynn). Sinds 2018 zamelen we ook geld in voor het inloophuis Centrum voor Leven met kanker | Anna’s huis. ‘Het feit dat ik m’n moeder verloor aan de gevolgen van borstkanker in april 1994, heeft een enorme impact op mijn persoonlijke ontwikkeling gehad. Door het gemis van mijn moeder werd de relatie met mijn vader zeer stroef. Voor mijn gevoel was ik zowel m’n moeder als m’n vader door deze ziekte verloren. Ik wilde mijn verdriet en het gemis aan ouderlijke zorg en liefde van m’n beide ouders omzetten naar iets positiefs. Zo is [Z]aan de Wandel ontstaan.

[Z]aan de Wandel is een mooi voorbeeld hoe je van een nare ervaring toch iets positiefs kunt maken. Mensen verbinden is wat ik het liefste doe. Samen sta je sterker!’

‘Regelmatig worden we gebeld of we als autoleasemaatschappij de uitstoot kunnen compenseren met het planten van bomen. Dat vind ik te makkelijk. Ik wil meer en echt intrinsiek bijdragen aan de maatschappij, ook als dat betekent dat je daar pijn voor moet lijden. De organisatie van [Z]aan de Wandel is namelijk heel intensief.’

Ons Zaanstad

‘Die 1.200 leasecontracten komen niet vanzelf. Er zijn 800 leasemaatschappijen die hetzelfde doen. Hoe kun je onderscheidend zijn? Want persoonlijk en klantvriendelijk zijn we toch allemaal? Ik geloof dat je meer moet doen dan alleen zakendoen. Hoe kun je mensen, die zakelijk niets met elkaar gemeen hebben, toch verbinden en raken?’

‘Als ik in mijn zinnen ergens op gezet heb, dan kom ik in beweging.’

‘Ik ging op zoek naar wat onze klanten en berijders met elkaar verbindt. En hoe zwaar het ook klinkt, iedereen krijgt in zijn omgeving eens te maken met kanker. Ik wilde de Zaanstreek bij elkaar brengen met de inzet voor iets goeds, namelijk samen wandelen om geld in te zamelen voor het goede doel. Mijn wens was een evenement waarbij bedrijven, inwoners, scholen en sportverenigingen uit de Zaanstreek allemaal konden deelnemen én laten zien hoe mooi de Zaanstreek is. Samen zijn we in staat een verschil te maken. Het is geweldig om te zien dat veel bedrijven met wie we zaken doen actief betrokken zijn bij [Z]aan de Wandel. Als je zaken doet met mensen en je wilt iets betekenen, dan moet daar een goed gevoel bij komen. In de huidige tijdsgeest zijn we soms vergeten wat we met elkaar en voor elkaar kunnen doen.’

In gedachte voor iemand lopen

‘In september 2020 bestond [Z]aan de Wandel tien jaar. Dat kon helaas niet gevierd worden door corona. Bij de laatste editie in 2019 liepen 3.500 mensen mee. Opvallend was dat er, in verhouding tot voorgaande jaren, meer mensen met een Turkse achtergrond en kinderen meeliepen. Iedereen loopt in hetzelfde shirt. Het is mooi om te zien dat door deze uniformiteit een lang lint ontstaat in het landschap.

Je krijgt een gevoel van met elkaar.

Vanaf de eerste editie willen we dat iedereen mee kan lopen. Daarom zijn er wandeltochten van verschillende niveaus en afstanden en is het startbedrag laag.

Het is een mooie gedachte dat medewerkers van bedrijven, scholieren en inwoners van de Zaanstreek allemaal iemand in gedachte hebben waar ze voor lopen. Met de wetenschap dat de opbrengst gaat naar onderzoek van borstkanker en er een bijdrage wordt geleverd aan het inloophuis Centrum voor Leven met kanker|Anna’s huis. De opening van Anna’s Huis was voor mij persoonlijk de kroon op het initiatief van [Z]aan de Wandel.

Zaanstad heeft inwoners van diverse nationaliteiten. Ik hoop dat in de toekomst bij [Z]aan de Wandel de wandelaars kennismaken met verschillende culturen. Dat je bijvoorbeeld start met de Turkse cultuur en onderweg Pakistaanse of Surinaamse muziek hoort. Hoe bijzonder is het als je tijdens de wandeling elkaar ziet en ontmoet? En als je contact legt en begrip voor elkaar toont.’

In september 2022 wordt de 10e [Z]aan de Wandel gelopen. Helaas konden de edities van 2020 en 2021 niet doorgaan. In 2022 hoopt de organisatie op een geweldig evenement! Meer informatie zie de website.

Je moet zelf in beweging komen.

Foto Jolanda Fisser

‘Bij de Junior Kamer Zaanstreek heb ik geleerd dat je met collectiviteit en positief denken veel kunt bereiken door je samen in te zetten voor de maatschappij.’

‘Je moet zelf in beweging komen, het initiatief nemen en je netwerk met elkaar verbinden. Dan kunnen veel mensen aanhaken. Zeker als je er veel liefde, aandacht en passie aan toevoegt. [Z]aan de Wandel heeft in de afgelopen edities laten zien dat het mogelijk is, dat je de Zaanstreek daadwerkelijk met elkaar verbindt. In negen edities is er totaal € 680.000 opgehaald en zijn er nul kosten geweest voor de organisatie. Dus het kan!’

Foto Jolanda Fisser

Belang van psychosociale hulp

‘Bij de opening van de uitbreiding van inloophuis Anna’s huis realiseerde ik me hoe trots mijn moeder zou zijn geweest. Ik heb een enorme drive om iets te willen doen met de ervaringen van mijn moeder, die aan borstkanker is gestorven. Het heeft me veel verdriet, maar ook veel mooie dingen opgeleverd. Mijn ouders hadden in die tijd café De Kroon in Wormerveer en waren altijd aan het werk. Na mijn moeders overlijden draaiden mijn vader en mijn broer het café en konden de familieleden nergens heen met hun verhaal. Bij de opening van Anna’s huis realiseerde ik me mensen nu naar Anna’s huis toe kunnen voor psychosociale hulp. Hoe mooi is dat?’

Foto Jolanda Visser

Organisatie

‘De afgelopen jaren heb ik veel tijd en energie in [Z]aan de Wandel gestoken. Zondag 11 september 2011 was de eerste wandeltocht. De eerste jaren deden we de organisatie met zes man. Dat waren tropenjaren. We wilden het verdiepen en vergroten. Daarom hebben we er aparte commissies van gemaakt. Toen namen 45 mensen van de vijf Zaanse Rotaryclubs deel in de organisatie. Elke lokale Rotaryclub was verantwoordelijk voor een onderdeel. Zoals werving van de sponsors, de PR, de financiële administratie van de sponsorpakketten, de routes, de start, finish en de pitstops. Inmiddels hebben we de organisatie weer aangepast. In het zakendoen en bij de organisatie van [Z]aan de Wandel merkte ik steeds vaker dat ik te weinig mijn gevoel volgde. Ik zag zaken die tegen mijn gevoel ingingen, maar gaf mensen wel die ruimte.

Schiet elkaar dan niet af. Sta open voor verandering en hoe je elkaar daarbij kunt motiveren. Samen sterker worden dus!’

Tegenwoordig hebben we een nieuwe kerngroep, die zich inzet om meer scholen te betrekken bij [Z]aan de Wandel en die er een meer multicultureel inclusief evenement van maakt. Een groep vrijwilligers is daar vanaf januari mee bezig. Het kost veel tijd, doorzettingsvermogen en energie om het ieder jaar weer beter te maken. We zijn blij met onze partners en vele sponsoren, die dit evenement mede mogelijk maken. Daarnaast blijven we zoeken naar nog meer aansluiting bij scholen, sportverenigingen en het bedrijfsleven. Met [Zaan] de Wandel vragen we aandacht voor de Zaanse kracht. We lopen met elkaar met hetzelfde idee.’

Foto Jolanda Visser