Cultureel centrum Bullekerk huis van samenkomst

De Bullekerk is weer open met een zeer gevarieerd aanbod. Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen de voorstelling bijwonen, dus zaak om snel te reserveren voor het programma Zomeravonden.

Veel bekende artiesten gaan deze zomer bij de Bullekerk optreden, waaronder Freek de Jonge, Henk Poort, Lois Lane, Juvat, Harry Slinger, Marjolein Keuning, Bram van der Vlugt, Jeff Heijne, etc.

Onderstaand verhaal is gepubliceerd in september 2019 en aangepast aan de actualiteit.

‘Voorjaar 2018 werd de protestante Bullekerk in Zaandam te koop aangeboden. Het onderhoud werd een te grote financiële belasting voor de krimpende kerkgemeenschap. Aanvankelijk zag ik direct allerlei commerciële mogelijkheden voor de kerk. Later is die mening bijgesteld. Het gaat nu voornamelijk om het behoud van dit bijzondere pand voor toekomstige generaties, voor de stad.’

Niels Busch is directeur van Stichting Cultureel centrum Bullekerk. Voor die tijd was hij mede-eigenaar van twee restaurants.

De betekenis van de Bullekerk voor de buurt

‘De Bullekerk is bijzonder in de geschiedenis van Zaandam. De kerk is gebouwd tijdens de 80-jarige oorlog bovenop een Spaanse schans, een verdedigingswerk uit die tijd. Er woonden aan deze kant van de Zaan slechts 400 mensen en die wilden een kerk. Na letterlijk veel strijd is die er uiteindelijk gekomen. De stad Zaandam is hier later omheen ontstaan. Als je dat realiseert dan besef je dat wij maar kleine onderdelen van die geschiedenis zijn. Van oudsher had het diverse functies. Ten tijde van overstromingen diende de kerk als stal voor het vee. De kerk was een voorloper van de bank en verstrekte leningen, en er werd recht gesproken. Deze grote veelzijdigheid willen we behouden en uitbreiden. Het moet een huis van samenkomst zijn voor zeer diverse mensen en talloze initiatieven.’

cultureel centrum Bullekerk, foto Sarah Vermoolen

Mogelijkheden voor Cultureel centrum Bullekerk

‘Zo’n groot project kan je natuurlijk niet alleen. Er was maar één persoon waarmee ik dat graag wilde doen en dat is Gerbrand Klop, inmiddels gepensioneerd projectontwikkelaar en voormalig eigenaar van de Zaanse broedplaatsen DeBedrijvigeBij. Gerbrand heeft veel connecties in het bedrijfsleven en in de politiek, en ikzelf in de horeca. Samen vullen we elkaar goed aan.’

cultureel centrum Bullekerk, foto Sarah Vermoolen
Niels Busch voor Cultureel Centrum Bullekerk

Gerbrand Klop is voorzitter van de stichting.

‘We hebben ons grondig laten informeren wat de mogelijkheden zijn en hebben diverse andere kerken bezocht die allen een andere invulling hadden. Omdat het onderhoud specifieke kennis en kunde vereist, hebben wij contact gezocht met Stadsherstel, de autoriteit in behoud van Rijksmonumentaal erfgoed. Zij werden enthousiast over onze plannen. Stadsherstel heeft de kerk gekocht en zij dragen zorg voor het onderhoud en behoud. Zij doen de buitenkant en wij zorgen voor de programmering.

Cultureel centrum Bullekerk is van en voor iedereen, laagdrempelig en zeer toegankelijk. Het krijgt iets heel eigens, maar we kijken zeker met belangstelling naar de Cultuurkoepel in Heiloo, de Annakerk in Amstelveen en de Posthoornkerk en de Duif in Amsterdam. Dit zijn kerken met een zeer uiteenlopende programmering, daar proberen we van te leren. Zo kunnen we ook onderdelen van het programma van elkaar overnemen. Via Stichting Stadsherstel zijn we in staat om culturele evenementen uit Amsterdam hier naar toe halen.’

Vrijdagmiddagborrel op het terras naast de Bullekerk

Cultuur in Zaanstad

‘In de Atlas van Nederlandse gemeenten staat Zaanstad op de 40e plaats qua aanbod van podiumkunsten, film en beeldende kunst. Qua inwoneraantal is het de zestiende gemeente van Nederland. We staan bijna onderaan, voor een stad als Zaanstad een onwaardige positie. We moeten naar een hoger en gevarieerder niveau! Er is behoefte aan meer culturele initiatieven. In Zaanstad is behoefte aan een zaal voor 200 tot 300 man, daar gaan wij invulling aan geven.

Mensen uit de theaterwereld ondersteunen en adviseren mij met gevraagd en ongevraagd advies. Zo hebben we veel kennis en kunde in huis. We gaan zeer nadrukkelijk de samenwerking aan met bestaande culturele instellingen, zoals het Zaantheater, het filmtheater en de FluX. Wij bieden iets anders dan zij en vice versa. We vullen elkaar aan en zijn niet elkaars concurrenten.

Op vrijdagmiddag is er met goed weer buiten een terras waar Astrid van der Meer hapjes verzorgt.

Laagdrempelig cultuurcentrum

De kerk had al veel vrijwilligers die zijn gebleven. Zij hebben ontzettend veel kennis waar we zeer blij mee zijn.

De kerk gaat zeven dagen per week open van 11 tot 11. We werken met vrijwilligers zodat het laagdrempelig is en de kosten laag kunnen blijven. Alleen bij grote evenementen gaan we horecapersoneel inhuren.

De kerk blijft open voor tien kerkdiensten per jaar en om te trouwen en te rouwen.

Het proces geeft veel energie en het is zeer divers. Je komt ontzettend veel mensen tegen met andere achtergronden. Wij zijn een blanco blad, mensen zijn welkom om aan te geven wat ze hier willen programmeren. Wij op onze beurt proberen het te realiseren. Zodoende ontstaat er een multifunctioneel centrum. Het geeft een ontzettend positieve vibe door de positieve en enthousiaste reacties van de mensen.

cultureel centrum Bullekerk, foto Sarah Vermoolen
cultureel centrum Bullekerk, foto Sarah Vermoolen

Meer informatie? Zie de FB pagina.

Het programma vind je op de website van Cultureel centrum Bullekerk.