Bart Bos: ‘Samen kunnen we toch veel regelen?’

“Nederlanders dreigen in de kou te staan. Tienduizenden huishoudens hebben de energietoeslag nog niet gekregen.” Zo luidt de kop van een uitzending bij Een Vandaag. Bart Bos heeft dit artikel bij zich en een map met materiaal om te laten zien wat er speelt bij mensen die door de inflatie en hoge energiekosten in de problemen komen.

Bart Bos heeft de belangrijkste zaken in het artikel omcirkeld. “Het aanvragen van de energietoeslag is te ingewikkeld of mensen weten niet dat ze recht hebben op het geld.” “Uit onderzoek blijkt dat de regeling juist de doelgroep die er het slechts voor staat niet bereikt.”

Energietoeslag

Bart Bos: ‘De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering en een laag inkomen. Uitkeringsgerechtigden krijgen de eenmalige toeslag automatisch uitgekeerd, maar we horen ook dat dit niet altijd goed gaat. Mensen met een laag inkomen moeten zelf de formulieren invullen en bewijsmateriaal aanleveren. Het gaat om zzp’ers, AOW’ers, WAO’ers en mensen met een laag salaris. In veel gemeentes wordt voor het laatste de norm aangehouden van 120 procent van het sociaal minimum. Zaanstad heeft dit verhoogd tot 140 procent van het sociaal minimum.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 10 tot 25% van de mensen die recht hebben op de energietoeslag die nog niet hebben aangevraagd.

Je kunt nog een aanvraag indienen tot 31 december 2022.

Bart Bos

Wie is Bart Bos?

Bart Bos is een ondernemer die zich ook graag maatschappelijk inzet. Als eigenaar van Baker Tilly was hij in Amsterdam belastingadviseur voor (familie)bedrijven en vermogende particulieren. Hij helpt ondernemers met belastingen en financieringen.

‘Ik ben altijd al maatschappelijk betrokken. De combinatie met ondernemen vind ik leuk. Als student hielp ik bij een speciaal loket van de Belastingdienst in Amsterdam om mensen gratis te helpen bij het invullen van de aangifte. Sinds 23 jaar wonen we in Krommenie en ben ik actief bij de Rotaryclub Zaanstad. Ik werd gevraagd voor de Zaanse Cultuurmarkt als adviseur voor de Raad van Toezicht. Bij WormerWonen was ik commissaris. En bij de sportverenigingen van mijn kinderen was ik vrijwilliger. Het is leuk om naast je werk iets te doen voor de maatschappij. Bij Baker Tilly was het gebruik om regelmatig de kennis van het personeel gratis in te zetten voor de maatschappij.

Met acties haalt de Rotary geld op voor regionale doelen, dit jaar was de banketletteractie met de opbrengst voor de Voedselbank. Of om Zaanse jongeren te verleiden te sporten in plaats van het criminele pad te kiezen. Laatst hebben Rotaryleden de tuin van het nieuwe hospice in Zaandam Peldersveld samen opgeknapt.

Bart Bos ziet de bewoners van een woongroep van Odion in zijn buurt vaak voorbijkomen en maakt dan een praatje. Tekenend is dat hij met zijn afscheid als commissaris bij WormerWonen het geldbedrag inzette om samen met de bewoners van Odion een leuke middag te beleven met bowlen.

Ouderenbond

Bart Bos: ‘Een kleine twee jaar geleden ben ik als eigenaar bij Baker Tilly uitgetreden. Via de Rotary kwam de vraag of ik belangstelling had om in het Zorgteam Belastinginvullers van de Ouderenbond te komen. Peter Smit, de voorzitter van KBO, zocht vrijwilligers om ouderen te ondersteunen. Sinds een kleine twee jaar help ik ouderen in de wijk om hun aangifte in te vullen. Ze geven dan een machtiging af zodat je toegang hebt tot de gegevens die de Belastingdienst al heeft ingevuld. Wanneer je alleen AOW krijgt dan klopt de aangifte. Maar als je ook een of meer aanvullende pensioentjes krijgt, dan wordt er door de werkgever loonbelasting ingehouden die je kunt terugvragen. Ook ziektekosten of de zorg voor gehandicapte kinderen kun je aftrekken. Je merkt vaak dat ouderen weinig financiële kennis hebben. Ik onderzoek ook of ze nog recht hebben op huurtoeslag.’

Wanneer mensen een paar honderd euro terugkrijgen, zijn ze blij. Dat is voor hen veel geld. Iemand moet het voor ze doen.

Geen sociaal netwerk

Wanneer ik nu bij mensen thuiskom, is het regelmatig koud. De verwarming is uit en mensen zitten onder een dekentje.

‘Via de Ouderenbond worden we op de hoogte gehouden van alle regelingen. Via een speciaal loket van de Belastingdienst krijgen wij informatie over hoe je bijvoorbeeld de energietoeslag aanvraagt. De Ouderenbond heeft zelf alle ouderen benaderd die hiervoor in aanmerking komen en de aanslag aangevraagd. Dat kan omdat wij inzicht hebben in hun financiële gegevens.

Wij zien ouderen die het redelijk op orde hebben, omdat ze iets gespaard hebben, in een goedkoop huurhuis wonen en worden ondersteund door hun kinderen. Maar er zijn ook schrijnende gevallen van mensen die geen sociaal netwerk hebben en zo blij zijn als wij dan langskomen, omdat ze dan ook een praatje kunnen maken.’

Samen oppakken?

‘We horen dat mensen niet weten hoe ze de energietoeslag aan moeten vragen omdat het te ingewikkeld is of ze vertrouwen het niet vanwege alle berichten over toeslagen. Zij zijn dan bang dat ze het terug moeten betalen. Voor ons is een begrip zoals belastbaar inkomen vanzelfsprekend, maar voor veel mensen is dat niet het geval. De gemiddelde oudere heeft moeite om de informatie aan te leveren die nodig is, zoals een energiecontract.

Volgend jaar komt er opnieuw een energietoeslag. We zouden toch moeten kunnen regelen dat we met een groot aantal adviseurs aanschuiven bij een Sociaal Wijkteam voor een speciaal spreekuur. Wanneer de mensen de gegevens bij zich hebben die nodig zijn voor bij de aangifte dan zouden we snel veel mensen kunnen helpen. Dit zouden we toch samen moeten kunnen regelen?’

Aanvraag energietoeslag