Bas Husslage: Aanjagen, opbouwen en neerzetten

‘Als ik wil dat Zaanstad leuker wordt, dan ga ik gewoon zelf een bijdrage leveren.’ Met dat idee verhuisde Bas Husslage van Amsterdam naar Zaandam. Inmiddels heeft hij met festivals als SmaakExplosies en PinkersterZaan, maar bijvoorbeeld ook de Stichting Monet, naam gemaakt als aanjager en cultureel ondernemer. Verbanden leggen en kansen zien, dat is wat hij doet.

Eten, voor Bas Husslage is het een bron van inspiratie.
Eten, voor Bas Husslage is het een bron van inspiratie.

Als student was Bas Husslage niet van plan om ooit terug te verhuizen van de hoofdstad naar zijn geboortestreek. Opgegroeid in Krommenie was hem de Zaanse doe-maar-gewoon-dan-doe-je-gek-genoeg-mentaliteit bijgebleven. Die houding sprak de van creatieve ideeën overlopende aankomend ondernemer allang niet meer aan. ‘Zaankanters waren altijd al groos op hun streek, maar uitten dat zelden. De laatste jaren is dat in sneltreinvaart veranderd. Steeds meer mensen zijn openlijk trots.’
Hun zoektocht naar een betaalbare woning voor hun gezin, leidde Bas en zijn vrouw dan uiteindelijk toch naar Zaanstad. Ze streken neer in het centrum van Zaandam. ‘Ik dacht: als ik wil dat Zaanstad leuker wordt, dan ga ik gewoon zelf een bijdrage leveren.’

Creatieve inspiratiebron
Zijn eerste wapenfeit was de boerenmarkt bij de Bullekerk in 2007. ‘Op dat moment maakte ik in gedachten al plannen voor het culinaire festival SmaakExplosies. Eten is voor mij een creatieve inspiratiebron. Om te zien of ik iets dergelijks voor elkaar kon krijgen, organiseerde ik bij wijze van oefening de boerenmarkt.’

Ik zet graag samen met andere enthousiaste mensen mijn schouders ergens onder.

Verbanden leggen, kansen zien; het levert Bas de mooiste ideeën op. Ook in het geval van SmaakExplosies, dat uiteindelijk vier edities kende. ‘Ik wilde een eetfestival waar creativiteit centraal zou staan. Tegelijkertijd speelde de herontwikkeling van het Hembrugterrein waarbij de gemeente inzette op creatieve bedrijvigheid, én zocht de Zaanse voedingsmiddelenindustrie naar manieren om zich te verenigen en profileren.’ Daarmee kwam het festival op het voormalige munitieterrein in aanmerking voor gemeentesubsidie en leverden ondernemingen als Primus Ouwel een financiële bijdrage.

Verbanden leggen
Ook het evenement PinksterZaan, elk jaar op Tweede Pinksterdag op de Zaanse Schanse, zag het licht doordat Bas verbanden legde. ‘Ik vroeg me altijd af waarom de Zaanse Schans Schans heette. Tot ik las dat die naam te danken is aan een fort van aarden wallen op de plek waar nu de Duyvisfabriek is gevestigd. Het fort speelde een rol bij de overwinning op de Spanjaarden tijdens de tachtigjarige oorlog. Daar wilde ik iets mee doen!’
Bas betrok de Hemmes bij zijn plannen, het buitendijkse schiereiland aan ’t Kalf waarvoor de gemeente een bestemming zoekt. ‘Misschien was het een gezochte manier om budget te krijgen, maar kansen zien en grijpen, dat is wat ik doe. Uiteindelijk heb ik ervan geleerd: het is makkelijker om een festival zich op één locatie te laten afspelen.’

2015-12-19 - MidwinterMonet-000
Tijdens de laatste Midwinter Monet, het afscheidsfeest van de Monettuin (2015).

In beweging
Bas noemt zichzelf aanjager en cultureel ondernemer. ‘Ik organiseer evenementen, maar zet ook graag samen met andere enthousiaste mensen mijn schouders ergens onder om iets van de grond te krijgen. Zoals Aan de Zaan, het netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven en het festival Industrie Cultuur.’
Niet alles wat Bas bedenkt, lukt of is een succes. ‘Ondernemen, het woord zegt het al, brengt met zich mee dat je dingen probeert. Je bouwt op en niet alles lukt. Met de Monettuin had ik een netwerk van stadstuinen voor ogen. De Monettuin zelf is fantastisch gelukt, andere tuinen kwamen niet van de grond. Het bleek erg lastig anderen mee te krijgen, doordat ik in andere wijken niemand kende.’

Betrokkenheid
Ondertussen ontstonden er wel meer en meer gemeenschapsprojecten, waarbij de Monettuin als voorbeeld diende of voor anderen een bron was van kennis en ervaringen, zoals voor de initiatiefnemers van de Westzanerwerf in Westzaan.
Terugkijkend is het vooral de veranderde betrokkenheid van bewoners die Zaanstad leuker hebben gemaakt. ‘Veel Zaankanters waren al actief als vrijwilliger, maar die inzet is verschoven naar de buurt, naar initiatieven die de gemeenschapszin verhogen. Niet voor niets is de opvang voor vluchtelingen in Zaanstad een voorbeeld voor de rest van Nederland: de bereidheid om als vrijwilliger iets voor een ander te doen is hier groot. Die ontwikkeling vind ik fascinerend.’


Heb je ook creatieve plannen voor Zaanstad? Bas geeft tips!

  • Zoek partners, werk samen.
  • Durf te beginnen.
  • Maak een plan én laat een deel over aan inzicht en ontwikkeling: al doende leer je.
  • Laat je niet afremmen door dingen die niet kunnen. Focus op kansen en dan lukt bijna alles.

Meer over een aantal van Bas’ initiatieven én projecten waarbij hij betrokken is/was:

PinksterZaan
Monet in Zaandam
Aan de Zaan
House of food
Festival Industrie Cultuur
Boek: Restaurant Hoop op d’Swarte Walvis