Samenwerking Tennet en Vlinderstichting.

Samenwerking Tennet en Vlinderstichting.

DODEWAARD. Tennet werkt op hoogspanningsstation samen met de Vlinderstichting om te kijken naar mogelijkheden om de biodiversiteit op de stations te verbeteren. Een aantal jaar geleden besloot TenneT samen met De Vlinderstichting te kijken naar mogelijkheden om de biodiversiteit op 380 kV-hoogspanningstations te vergroten. Dit begon met een pilot. Albert Vliegenthart: “Ik heb toen de 380 kV-stations onderzocht op welke soorten insecten, vogels, zoogdieren en planten er voorkomen. De uitkomst was duidelijk: met kleine maatregelen kan de biodiversiteit worden verbeterd. We hebben daarna verschillende maatregelen getroffen: een ander maaibeheer (zogenaamd slingerend beheer/sinusbeheer) en het inzaaien van bloemenmengsels.”. Stichting Urgenda ging tijdens een zogenaamde regiotour op bezoek. ANP COPYRIGHT BRANKO DE LANG