Urgenda door Hoge Raad in gelijk gesteld.

Urgenda door Hoge Raad in gelijk gesteld.

DEN HAAG. Vrijdag, 20 december 2019, bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof dat de Staat verplicht is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De uitspraak uit het Urgenda-vonnis, over een reductie van minimaal 25 procent in 2020 ten opzichte van 1990, is daarmee definitief. De hoogste rechter van Nederland neemt het advies van de procureur-generaal en een advocaat-generaal over. Die stelden al dat de rechter kan bepalen hoe ver de mensenrechtelijke verplichtingen van de staat reiken. Zo kan hij toetsen of Nederland zich houdt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin de staat zich verplicht heeft het (gezins-)leven van burgers in Nederland te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering. Hier de advocaten Koos van den Berg en Freerk Vermeulen, die namens Urgenda handelen, samen met Marjan Minnesma en jurist Dennis van Berkel. ANP COPYRIGHT BRANKO DE LANG