De missie van Shatha Tamim (1)

De missie van Shatha Tamim (1)

‘Ik wil graag de mening over nieuwkomers veranderen. Nieuwkomers hebben talenten en we kunnen samen iets bereiken. Als mensen de deuren openzetten dan kunnen er mooie dingen gebeuren.’

Dit is het eerste verhaal van een driedelige serie waarin Shatha Tamim uit Zaandam vertelt.

Shatha Tamim

Shatha Tamim woonde in Algerije, Syrië en Saudi-Arabië. Toen haar man in het laatste land overleed, mocht ze daar niet blijven. Ze keerde terug met haar drie jonge kinderen naar Syrië. Vanwege het oorlogsgeweld vluchtte ze naar Nederland. Ze had voor haar trouwen een jaar Engelse letterkunde gestudeerd en in Saudi-Arabië gaf ze les aan kinderen.

In het asielzoekerscentrum in Nederland bood ze direct haar diensten aan. Als ze stil zou zitten, dan zou ze teveel moeten denken aan het leed. In Zaandam kreeg ze met haar kinderen een appartement in de flat in Peldersveld Zaandam. Al snel daarna zette ze zich in voor nieuwkomers, via de stichting Mozaïek, de vrouwenochtenden bij een buurthuis en als tolk bij Vluchtelingenwerk. Sinds voorjaar 2018 heeft ze betaald werk bij Stichting NewBees.

Als nieuwkomer moet je alles vragen!

‘De eerste keer dat ik in het stadhuis van de gemeente Zaanstad was, zei ik: “Hier zou ik wel willen werken.” En het is gelukt, want inmiddels heb ik na verschillende tijdelijke contracten een vast contract bij NewBees. Toen ik in Nederland kwam als vluchteling vertelden ze me bij het AZC dat het heel moeilijk zou worden om werk te vinden, en dat het ook voor Nederlanders steeds lastiger wordt om een vast contract te krijgen. Ik ben blij en trots dat het gelukt is.

Zo kan ik ook andere nieuwkomers laten zien dat als je de taal leert, hard werkt en je de kansen pakt er meer mogelijk is. Maar dan moet je wel de rotsblokken die op de weg liggen wegduwen.’

Vraag wat je wilt

‘Ik had bij het AZC gehoord dat als je als iets wilt je het moet vragen. Als je dat niet zou doen, dan gebeurde er niets. Het grote geheim was om open te zijn. Mijn doel was om nieuwe mensen te ontmoeten, dat leidt weer tot nieuwe activiteiten. Ik was lerares maar hier moet ik weer bij nul beginnen. Mijn hobby is koken, daarom heb ik dat ingezet bij events en social dinners. Een mens kan vaak meer dan alleen zijn vak, je kunt proberen ook van andere talenten of hobby’s je werk te maken.’

Waarom niet?

‘In de tijd dat ik vrijwilligerswerk deed kwam ik in contact met NewBees die voor nieuwkomers vrijwilligerswerk zocht. Ik vond het zo leuk dat ik al snel zei dat ik dergelijk werk ook wel wilde doen. Annemiek antwoordde “Waarom niet” en zo begon ik met een kort vrijwilligerscontract.’ Dat is inmiddels omgezet in een vast contract. NewBees is een stichting die nieuwkomers helpt bij een eerste stap in de carrière. Voor mensen die talentvol zijn en een kans willen zoeken zij een plek voor drie maanden.’

Shatha Tamim

Op zoek naar een toekomst

‘Zaanstad is een open samenleving waar mensen leuk op ons reageren. Toen ik hier kwam wonen, kreeg ik hulp van vrijwilligers van De Sluis die hielpen met de inrichting van de woning. Eerst richtte ik mijn focus op een veilig thuis en eten voor de kinderen. De volgende stap was om naar buiten te gaan en mezelf te ontwikkelen zodat ik hier een toekomst kon opbouwen. Door niet thuis te blijven help ik mezelf en de community. Zo werd ik tolk bij Vluchtelingenwerk en ging bij vergaderingen of andere gelegenheden eten maken. Bij de vrouwenochtenden die we organiseerden, spraken we met elkaar over de problemen die we ervaren en ontmoeten we elkaar zodat het leven minder eenzaam is. Ik ben van alles gaan organiseren en uitproberen om mezelf te vinden. En die heb ik gevonden bij NewBees’, lacht Shatha.

Serie nieuwkomer Shatha Tamim vertelt

Shatha Tamim (2): De eerste stap is het moeilijkste. Lees meer

Shatha Tamim (3): Ogen openen. Lees meer